Michel De Montaigne Cytaty

Michel De Montaigne Cytaty: Największa rzecz na świecie to umieć należeć do siebie. -Michel de Montaigne


największa-rzecz-na-świecie-to-umieć-należeć-do-siebie
Michel De Montaigne Cytaty: Pracujemy nad wypchaniem naszej pamięci wiadomościami i pozostawiamy w zaniedbaniu wykształcenie sumienia i rozumienia świata. -Michel de Montaigne


pracujemy-nad-wypchaniem-naszej-pamię-wiadomościami-i-pozostawiamy-w-zaniedbaniu-wykształcenie-sumienia-i-rozumienia-świata
Michel De Montaigne Cytaty: Każdy z nas mówi czasami głupstwa. Nieznośne są tylko głupstwa wygłaszane uroczyście. -Michel de Montaigne


każdy-z-nas-mówi-czasami-głupstwa-nieznośne-są-tylko-głupstwa-wygłaszane-uroczyście
Michel De Montaigne Cytaty: Kto by znalazł sposób, by można sądzić wedle sprawiedliwości i wybierać ludzi wedle rozumu, stworzyłby tym jednym najdoskonalsza formę społeczności. -Michel de Montaigne


kto-by-znalazł-sposób-by-można-sądzić-wedle-sprawiedliwoś-i-wybierać-ludzi-wedle-rozumu-stworzyłby-tym-jednym-najdoskonalsza-formę
Michel De Montaigne Cytaty: Umiałeś obmyśleć i poprowadzić swoje życie? Dokonałeś tedy największego dzieła ze wszystkich. -Michel de Montaigne


umiałeś-obmyść-i-poprowadzić-swoje-życie-dokonałeś-tedy-największego-dzieła-ze-wszystkich
Michel De Montaigne Cytaty: Twierdzę, że przyjemności należy unikać, jeśli ich skutkiem ma być większe od nich cierpienie, a pożądać tych cierpień, które przyniosą większą niż one przyjemność. -Michel de Montaigne


twierdzę-że-przyjemnoś-należy-unikać-śli-ich-skutkiem-być-większe-od-nich-cierpienie-a-pożądać-tych-cierpień-które-przyniosą-większą
Michel De Montaigne Cytaty: Szlachetny człowiek woli stracić swój honor niż świadomość. -Michel de Montaigne


szlachetny-człowiek-woli-stracić-swój-honor-ż-świadomość
Michel De Montaigne Cytaty: Przedmiot który miłujemy zda się nam piękniejszy niż jest. -Michel de Montaigne


przedmiot-który-miłujemy-zda-ę-nam-piękniejszy-ż-jest
Michel De Montaigne Cytaty: Naszym obowiązkiem jest kształtowanie charakteru. Godne życie jest naszym wielkim i wspaniałym arcydziełem. -Michel de Montaigne


naszym-obowiązkiem-jest-kształtowanie-charakteru-godne-życie-jest-naszym-wielkim-i-wspaniałym-arcydziełem
Michel De Montaigne Cytaty: Pożytek życia nie tkwi w czasie jego trwania: jest on w jego wyzyskaniu. -Michel de Montaigne


pożytek-życia-nie-tkwi-w-czasie-jego-trwania-jest-on-w-jego-wyzyskaniu
Michel De Montaigne Cytaty: Rozsądek ma swoje ekscesy i nie mniej potrzebuje umiarkowania, co szaleństwo. -Michel de Montaigne


rozsądek-swoje-ekscesy-i-nie-mniej-potrzebuje-umiarkowania-co-szaleństwo
Michel De Montaigne Cytaty: Nie masz naturalniejszej wiedzy jak żądzę poznania. -Michel de Montaigne


nie-masz-naturalniejszej-wiedzy-jak-żądzę-poznania
Michel De Montaigne Cytaty: Wszystkie opinie świata godzą się co do tego, że przyjemność jest naszym celem. -Michel de Montaigne


wszystkie-opinie-świata-godzą-ę-co-do-tego-że-przyjemność-jest-naszym-celem
Michel De Montaigne Cytaty: Każdy mówi czasem głupstwa. Nieznośne są tylko głupstwa wygłaszane uroczyście. -Michel de Montaigne


każdy-mówi-czasem-głupstwa-nieznośne-są-tylko-głupstwa-wygłaszane-uroczyście
Michel De Montaigne Cytaty: Tchórzostwo jest matką okrucieństwa. -Michel de Montaigne


Michel De Montaigne Cytaty: Tam, gdzie prosty błąd liczy się za zbrodnię, tam zbrodnie są jedynie błędami. -Michel de Montaigne


tam-gdzie-prosty-błąd-liczy-ę-za-zbrodnię-tam-zbrodnie-są-jedynie-błędami
Michel De Montaigne Cytaty: Wielkie i wspaniałe arcydzieło człowieka - to żyć dorzecznie. -Michel de Montaigne


wielkie-i-wspaniałe-arcydzieło-człowieka-to-żyć-dorzecznie
Michel De Montaigne Cytaty: Poczucie dobra i zła zależy w znacznej mierze od naszego o tym mniemania. -Michel de Montaigne


poczucie-dobra-i-zła-zależy-w-znacznej-mierze-od-naszego-o-tym-mniemania