Montesquieu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Montesquieu Cytaty: W Chinach karze się ojców za błędy dzieci. Taki sam zwyczaj byl w Peru. I to wypływa również z pojęć despotycznych. -Montesquieu
w-chinach-karze-ę-ojców-za-błędy-dzieci-taki-sam-zwyczaj-byl-w-peru-i-to-wypływa-również-z-pojęć-despotycznych
Montesquieu Cytaty: Rząd umiarkowany może, ile chce i bez niebezpieczeństwa, zwolnić swoje sprężyny. Utrzymuje się przez swoje prawa i przez własną siłę. Ale kiedy w ustroju despotycznym władca przestanie na chwilę wznosić groźne ramię; kiedy nie może unicestwić w jednej chwili tych, którzy zajmują pierwsze miejsca, wszystko przepadło. -Montesquieu
Montesquieu Cytaty: Znieprawiona monarchia to nie państwo - to dwór. -Montesquieu
znieprawiona-monarchia-to-nie-państwo-to-dwór
Montesquieu Cytaty: Tyrania księcia wcale nie przybliża ruiny państwa bardziej niż obojętność na wspólne dobro w rzeczypospolitej. Wyższość wolnego państwa w tym się zakłada, że lepiej gospodaruje ono dochodami; a jeśli gorzej?'1 Wyższość wolnego państwa na tym polega, że nie ma w nim faworytów; ale jeśli jest inaczej, jeśli zamiast przyjaciół i krewnych księcia wzbogacić trzeba przyjaciół i krewnych tych wszystkich, co uczestniczą w rządzeniu - wtedy przepadło wszystko. -Montesquieu
Montesquieu Cytaty: Zasada demokracji psuje się nie tylko wówczas, kiedy znika duch równości, ale i wówczas, kiedy się rozpleni duch nadmiernej równości i kiedy każdy chce być równy tym, których wybrał sobie, by mu rozkazywali. -Montesquieu
Montesquieu Cytaty: ...w republice, gdzie jeden obywatel zdobędzie sobie nieograniczoną władzę, nadużycie tej władzy jest większe, gdyż prawa, które jej nie przewidywały, nie uczyniły nic, aby ją powściągnąć. -Montesquieu
Montesquieu Cytaty: W królestwie, gdzie więcej się zyskuje dzięki pochlebstwom niż dzięki wykonywaniu swych obowiązków - wszystko przepadło. -Montesquieu
w-królestwie-gdzie-więcej-ę-zyskuje-dzięki-pochlebstwom-ż-dzięki-wykonywaniu-swych-obowiązków-wszystko-przepadło
Montesquieu Cytaty: Z chwilą gdy w wolnym państwie zagarnięte zostało panowanie, nadaje się miano słusznej zasady wszystkiemu, co może wesprzeć bezgraniczną władzę jednej osoby; niepokojem, rozprzężeniem i nierządem nazywa się zaś wszystko, co może podtrzymać zacną wolność poddanych. -Montesquieu
Montesquieu Cytaty: ...kiedy w rządzie ludowym prawa pójdą w niepamięć, państwo jest już zgubione, ile że stan ten może pochodzić jedynie ze skażenia rzeczypospolitej. -Montesquieu
kiedy-w-rządzie-ludowym-prawa-pójdą-w-niepamięć-państwo-jest-już-zgubione-ile-że-stan-ten-może-pochodzić-jedynie-ze-skażenia
Montesquieu Cytaty: Kiedy republika zdołała zniszczyć tych, którzy chcieli ją obalić, trzeba rychło położyć koniec zemstom, karom, nawet nagrodom. -Montesquieu
kiedy-republika-zdołała-zniszczyć-tych-którzy-chcieli-ją-obalić-trzeba-rychło-położyć-koniec-zemstom-karom-nawet-nagrodom
Montesquieu Cytaty: Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę. -Montesquieu
Montesquieu Cytaty: Jednym słowem, rząd wolny, czyli narażony na ciągłe wstrząsy, mógłby się utrzymać tylko na tej zasadzie, że byłby zdolny do naprawy mocą własnych praw. -Montesquieu
jednym-słowem-rząd-wolny-czyli-narażony-na-ągłe-wstrząsy-mógłby-ę-utrzymać-tylko-na-tej-zasadzie-że-byłby-zdolny-do-naprawy-mocą
Montesquieu Cytaty: Naród wolny może mieć oswobodziciela; naród ujarzmiony może mieć tylko innego ciemięzcę. -Montesquieu
naród-wolny-może-mieć-oswobodziciela-naród-ujarzmiony-może-mieć-tylko-innego-ciemięzcę
Montesquieu Cytaty: ...każdy nazywał wolnością rząd, zgodny z jego obyczajem lub skłonnościami. -Montesquieu
każdy-nazywał-wolnośą-rząd-zgodny-z-jego-obyczajem-lub-skłonnościami
Montesquieu Cytaty: Wolny lud to bynajmniej nie ten, który ma taką lub inną formę rządu, lecz ten, który cieszy się formą rządu ustanowioną przez prawo. -Montesquieu
wolny-lud-to-bynajmniej-nie-ten-który-taką-lub-inną-formę-rzą-lecz-ten-który-cieszy-ę-formą-rzą-ustanowioną-przez-prawo
Montesquieu Cytaty: W rodzących się społeczeństwach przywódcy republik tworzą instytucje, następnie zaś instytucje kształtują przywódców. -Montesquieu
w-rodzących-ę-społeczeństwach-przywódcy-republik-tworzą-instytucje-następnie-zaś-instytucje-kształtują-przywódców
Montesquieu Cytaty: Są trzy rodzaje rządów: REPUBLIKAŃSKI, MONARCHICZNY i DESPOTYCZNY... rząd republikański to ten, w którym cały naród lub tylko część narodu posiada najwyższą władzę; monarchiczny, gdzie włada jeden, ale na podstawie praw starych i wiadomych; natomiast w rządzie despotycznym jeden człowiek, bez zobowiązań i bez prawideł, poddaje wszystko swojej woli i zachceniu. -Montesquieu
Montesquieu Cytaty: Tak jak w rzeczypospolitej potrzebna jest cnota, a w monarchii honor, tak samo w ustroju despotycznym potrzebny jest LĘK. Co się tyczy cnoty, nie jest ona potrzebna; honor zaś byłby wręcz niebezpieczny. -Montesquieu
Montesquieu Cytaty: Skażenie każdego rządu zaczyna się prawie zawsze od skażenia jego zasad. -Montesquieu
skażenie-każdego-rzą-zaczyna-ę-prawie-zawsze-od-skażenia-jego-zasad
Montesquieu Cytaty: Monarchia wyradza się zazwyczaj w despotyzm jednego człowieka; arystokracja w despotyzm niewielu; demokracja w despotyzm ludu. -Montesquieu
monarchia-wyradza-ę-zazwyczaj-w-despotyzm-jednego-człowieka-arystokracja-w-despotyzm-niewielu-demokracja-w-despotyzm-ludu
Montesquieu Cytaty: Niesprawiedliwy rząd nie może się obejść bez rąk, które by spełniały jego niesprawiedliwości; otóż niepodobna, aby te ręce nie krzątały się dla siebie samych. Kradzież grosza publicznego jest tedy naturalna w państwach despotycznych. -Montesquieu
Montesquieu Cytaty: ...w państwie despotycznym, gdzie nie ma ani honoru, ani cnoty, do czynu może skłonić jedynie nadzieja korzyści. -Montesquieu
w-państwie-despotycznym-gdzie-nie-ani-honoru-ani-cnoty-do-czynu-może-skłonić-jedynie-nadzieja-korzyś
Montesquieu Cytaty: ...Jeśli w państwie istnieje jedynie chwilowa i kapryśna wola jednego, nie może być nic stałego, a tym samym żadnego zasadniczego prawa. -Montesquieu
jeśli-w-państwie-istnieje-jedynie-chwilowa-i-kapryśna-wola-jednego-nie-może-być-nic-stałego-a-tym-samym-żadnego-zasadniczego-prawa
Montesquieu Cytaty: Jest zwyczaj w krajach despotycznych, iż nie przystoi się zbliżyć do nikogo wyżej położonego od nas, nawet do króla, nie przynosząc mu podarku... Musi tak być w ustroju, gdzie nikt nie jest obywatelem; w rządzie, który wdraża pojęcie, iż wyższy nie jest nic winien niższemu; w rządzie, gdzie ludzie uważają się za związanych wzajem jedynie karami, jakie wymierzają jedni drugim... -Montesquieu
Montesquieu Cytaty: Trzeba zacząć od uczynienia złego obywatela, aby uczynić dobrego niewolnika. -Montesquieu
trzeba-zacząć-od-uczynienia-złego-obywatela-aby-uczynić-dobrego-niewolnika
Montesquieu Cytaty: Ludzie są wszyscy równi w ustroju republikańskim; równi są także w ustroju despotycznym: tu ponieważ są wszystkim, tam ponieważ są niczym. -Montesquieu
ludzie-są-wszyscy-równi-w-ustroju-republikańskim-równi-są-także-w-ustroju-despotycznym-ponieważ-są-wszystkim-tam-ponieważ-są-niczym
Montesquieu Cytaty: Tak jak zasadą rządu despotycznego jest łęk, tak celem jego spokój; ale to nie jest pokój, to cisza owych miast, w których mury już wkracza nieprzyjaciel. -Montesquieu
tak-jak-zasadą-rzą-despotycznego-jest-łęk-tak-celem-jego-spokój-ale-to-nie-jest-pokój-to-cisza-owych-miast-w-których-mury-już-wkracza
Montesquieu Cytaty: Rządy despotyczne, które po równi nadużywają zaszczytów, stanowisk i godności, czynią bez różnicy parobka z księcia i księcia z parobka. -Montesquieu
rządy-despotyczne-które-po-równi-nadużywają-zaszczytów-stanowisk-i-godnoś-czynią-bez-różnicy-parobka-z-księcia-i-księcia-z-parobka
Montesquieu Cytaty: W rządzie despotycznym władza przechodzi całkowicie w ręce tego, komu się ją powierzy. Wezyr jest tam despotą; każdy zaś poszczególny urzędnik wezyrem. -Montesquieu
w-rządzie-despotycznym-władza-przechodzi-całkowicie-w-rę-tego-komu-ę-ją-powierzy-wezyr-jest-tam-despotą-każdy-zaś-poszczególny-urzędnik
Montesquieu Cytaty: ...władcy, którzy chcieli rządzić despotycznie, zaczynali zawsze od tego, aby zjednoczyć w swojej osobie wszystkie urzędy, wielu zaś królów w Europie wszystkie wielkie godności państwowe. -Montesquieu
władcy-którzy-chcieli-rządzić-despotycznie-zaczynali-zawsze-od-tego-aby-zjednoczyć-w-swojej-osobie-wszystkie-urzędy-wielu-zaś-królów-w
Montesquieu Cytaty: Jak republiki troszczą się o swoje bezpieczeństwo łącząc się, tak znów państwa despotyczne czynią to samo odcinając się i trzymając się, aby tak rzec, w odosobnieniu. Poświęcają część kraju, pustoszą granice i obracają je w perzynę; jądro państwa staje się niedostępne. -Montesquieu
Montesquieu Cytaty: Kiedy dzicy w Luizjanie chcą mieć owoc, ścinają drzewo przy samej ziemi i zrywają owoc. Oto rząd despotyczny. -Montesquieu
kiedy-dzicy-w-luizjanie-chcą-mieć-owoc-ścinają-drzewo-przy-samej-ziemi-i-zrywają-owoc-oto-rząd-despotyczny
Montesquieu Cytaty: Zasada rządu despotycznego kazi się bez ustanku, bo jest skażona z natury. -Montesquieu
zasada-rzą-despotycznego-kazi-ę-bez-ustanku-bo-jest-skażona-z-natury
Montesquieu Cytaty: Rzeki biegną utonąć w morzu; monarchie toną w despotyzmie. -Montesquieu
rzeki-biegną-utonąć-w-morzu-monarchie-ą-w-despotyzmie
Montesquieu Cytaty: Groźne jest nie to, że państwo przechodzi od jednego rządu umiarkowanego do drugiego rządu umiarkowanego, od republiki do monarchii lub od monarchii do republiki, ale kiedy z rządu umiarkowanego osuwa się i popada w despotyzm. -Montesquieu