Ninon De Lenclos Cytaty

Ninon De Lenclos Cytaty: Miłość nig­dy nie umiera z niedożywienia, ale często z przesytu. -Ninon de Lenclos


miłość-nig­dy-nie umiera-z niedożywienia-ale-często-z przesytu
Ninon De Lenclos Cytaty: Nie ma ani jednej kobiety, która nie wolałaby być potraktowana nieco szorstko niż z przesadnym taktem. Niezaradność mężczyzn ratuje więcej serc niż cnota. -Ninon De Lenclos


nie-ani-jednej-kobiety-która-nie-wolałaby-być-potraktowana-nieco-szorstko-ż-z-przesadnym-taktem-niezaradność-mężczyzn-ratuje-więcej-serc-ż
Ninon De Lenclos Cytaty: Serce jest jak wielka twierdza; zdobycie jej jest znacznie łatwiejsze, niż jej utrzymanie. -Ninon De Lenclos


serce-jest-jak-wielka-twierdza-zdobycie-jej-jest-znacznie-łatwiejsze-ż-jej-utrzymanie
Ninon De Lenclos Cytaty: Pasje są w naszych rękach tym, czym trucizny w aptece; pojętny chemik przekształci je w dobroczynne lekarstwo. -Ninon De Lenclos


pasje-są-w-naszych-rękach-tym-czym-trucizny-w-aptece-pojętny-chemik-przekształ-w-dobroczynne-lekarstwo
Ninon De Lenclos Cytaty: Ogólnie biorąc kobiety znacznie częściej upadają przez swoje nierozważne zachowanie, niż przez rzeczywiste potknięcia. -Ninon De Lenclos


ogólnie-biorąc-kobiety-znacznie-częściej-upadają-przez-swoje-nierozważne-zachowanie-ż-przez-rzeczywiste-potknięcia
Ninon De Lenclos Cytaty: Uprawianie miłości wymaga więcej talentu niż dowodzenie armią. -Ninon De Lenclos


uprawianie-miłoś-wymaga-więcej-talentu-ż-dowodzenie-armią
Ninon De Lenclos Cytaty: Kobieta nie znosi zazdrosnego mężczyzny, którego nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyzna którego kocha nie jest zazdrosny. -Ninon De Lenclos


kobieta-nie-znosi-zazdrosnego-mężczyzny-którego-nie-kocha-ale-wścieka-ę-gdy-mężczyzna-którego-kocha-nie-jest-zazdrosny
Ninon De Lenclos Cytaty: Miłość nigdy nie umiera z niedożywienia, ale często z przesytu. -Ninon De Lenclos


miłość-nigdy-nie-umiera-z-niedożywienia-ale-często-z-przesytu
Ninon De Lenclos Cytaty: Ze wszystkich darów najoszczędniej należy używać miłości. -Ninon De Lenclos


ze-wszystkich-darów-najoszczędniej-należy-używać-miłoś
Ninon De Lenclos Cytaty: Piękno bez wdzięku - to wędka bez przynęty. -Ninon De Lenclos


piękno-bez-wdzięku-to-wędka-bez-przynęty
Ninon De Lenclos Cytaty: Miłość jest uczuciem zazdrosnym i tyrańskim; wówczas się tylko zadowoli, gdy przedmiot kochany poświęci mu wszystkie swe upodobania i namiętności. -Ninon De Lenclos


miłość-jest-uczuciem-zazdrosnym-i-tyrańskim-wówczas-ę-tylko-zadowoli-gdy-przedmiot-kochany-poświę-mu-wszystkie-swe-upodobania-i-namiętnoś
Ninon De Lenclos Cytaty: To za mało być inteligentnym, trzeba jeszcze umieć się podobać. -Ninon De Lenclos


to-za-ło-być-inteligentnym-trzeba-jeszcze-umieć-ę-podobać
Ninon De Lenclos Cytaty: Piękno bez wdzięku jest jak haczyk bez przynęty. -Ninon De Lenclos


piękno-bez-wdzięku-jest-jak-haczyk-bez-przynęty
Ninon De Lenclos Cytaty: Życzenia kochanka dają się w gruncie rzeczy wyjaśnić ciekawością. To ona jest sprężyną serca. -Ninon De Lenclos


Życzenia-kochanka-dają-ę-w-gruncie-rzeczy-wyjaść-ciekawośą-to-ona-jest-sprężyną-serca
Ninon De Lenclos Cytaty: Ko­bieta nie zno­si zaz­dros­ne­go mężczyz­ny, które­go nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyz­na które­go kocha nie jest zazdrosny. -Ninon de Lenclos


ko­bieta-nie zno­-zaz­dros­ne­go-mężczyz­ny-które­go-nie kocha-ale-wścieka-ę-gdy-mężczyz­na-które­go-kocha-nie jest zazdrosny
Ninon De Lenclos Cytaty: Ko­bieta bar­dziej będzie prze­kona­na o waszej miłości dzięki te­mu, co od­gadnie, aniżeli przez to, co jej ujawnicie. -Ninon de Lenclos


ko­bieta-bar­dziej-będzie-prze­kona­na-o waszej-miłoś-dzięki-te­mu-co od­gadnie-aniżeli-przez-to-co jej-ujawnicie
Ninon De Lenclos Cytaty: Nie ma ani jed­nej ko­biety, która nie wo­lałaby być pot­rakto­wana nieco szor­stko niż z prze­sad­nym tak­tem. Nieza­rad­ność mężczyzn ra­tuje więcej serc niż cnota. -Ninon de Lenclos


Ninon De Lenclos Cytaty: To za mało być in­te­ligen­tnym, trze­ba jeszcze umieć się podobać. -Ninon de Lenclos


to za ło-być-in­te­ligen­tnym-trze­ba-jeszcze-umieć ę-podobać