Opuszczona Cytaty

Opuszczona Cytaty: Przep­raszam za ciszę, inaczej nie pot­ra­fię. Cze­kam na Twój głos. -opuszczona


przep­raszam-za ciszę-inaczej-nie pot­ra­fię-cze­kam na twój-głos
Opuszczona Cytaty: Mieliście kiedyś w życiu tak, że kar­ci­liście się za każdą chwilę szczęścia? Ja tak mam. Cze­mu? Bo jeśli is­tnieje li­mit szczęścia, to nie chcę go wy­korzys­tać od razu... -opuszczona


mieliście-kiedyś-w życiu-tak-że kar­­liście ę-za każdą-chwilę-szczęścia-ja tak-mam-cze­mu bo śli-is­tnieje-li­mit-szczęścia
Opuszczona Cytaty: Stłumiłam ra­dość w so­bie, poz­wa­lając smut­ko­wi wyjść na przeciw... Tak jest lepiej. -opuszczona


stłumiłam-ra­dość-w so­bie-poz­wa­lając-smut­ko­wi-wyjść-na przeciw-tak-jest lepiej
Opuszczona Cytaty: Jak można nie cier­pieć szczęśli­wych dni, jed­nocześnie niena­widząc łez?  -opuszczona


jak-można-nie cier­pieć-szczęśli­wych-dni-jed­nocześnie-niena­widząc-łez 
Opuszczona Cytaty: Nie oglądaj się wstecz. Nie pat­rz w przyszłość. Żyj chwilą teraźniejszą. -opuszczona


nie-oglądaj ę-wstecz-nie-pat­rz-w przyszłość-Żyj-chwilą-teraźniejszą
Opuszczona Cytaty: Nie pot­ra­fiąc żyć w świet­le, od­na­leźliśmy się w ciemnościach. -opuszczona


nie-pot­ra­fiąc-żyć-w świet­-od­na­źliśmy ę-w ciemnościach
Opuszczona Cytaty: ...i żebyś był w każdym moim śnie. -opuszczona


i-żebyś-był-w każdym-moim-śnie
Opuszczona Cytaty: Życie- to nie tyl­ko ko­loro­wa tęcza i motyle. -opuszczona


Życie-to nie tyl­ko-ko­loro­wa-tęcza-i motyle
Opuszczona Cytaty: - Dlacze­go szepczesz? - Bo wte­dy Two­je ser­ce głośniej bije. -opuszczona


 dlacze­go-szepczesz-bo wte­dy-two­-ser­-głośniej-bije
Opuszczona Cytaty: Chciałabym włożyć bu­ty i kur­tkę, wyjść zos­ta­wiając za sobą myśli, które spra­wiają mi ból... Nie tak się nie da... -opuszczona


chciałabym-włożyć-bu­ty-i kur­tkę-wyjść-zos­­wiając-za sobą-myśli-które-spra­wiają-mi ból-nie tak ę-nie da
Opuszczona Cytaty: Czuję jakąś pus­tkę w so­bie, tyl­ko nie wiem ja­kiego rodza­ju... Czuję się ta­ka bez­silna... W su­mie nie wiem czy coś by to mogła zmienić... -opuszczona


czuję-jakąś-pus­tkę-w so­bie-tyl­ko-nie wiem-ja­kiego-rodza­ju-czuję ę-­ka-bez­silna-w su­mie-nie wiem-czy-coś
Opuszczona Cytaty: Uwierz mi wiem co to znaczy cier­pieć z miłości. Właści­wie to z jej braku... -opuszczona


uwierz-mi wiem-co to znaczy-cier­pieć-z miłoś-właś­wie to z jej-braku
Opuszczona Cytaty: Rodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś, to życie Cię zmienia, jeśli ulegasz. -opuszczona


rodzisz ę-­kim-ja­kim-jes­teś-to życie-cię-zmienia-śli-ulegasz
Opuszczona Cytaty: Prze­pis na miłość? Nie ma cze­goś ta­kiego. Miłość to nie da­nie, miłość to uczucia. -opuszczona


prze­pis-na miłość-nie- cze­goś-­kiego-miłość to nie da­nie-miłość-to uczucia
Opuszczona Cytaty: Naiw­ność- cho­roba, naj­częściej występu­je u osób ze zdiag­no­zowaną cho­robą nadzieją. -opuszczona


naiw­ność-cho­roba-naj­częściej-występu­-u osób-ze zdiag­no­zowaną-cho­robą-nadzieją
Opuszczona Cytaty: Nie po drodze nam do siebie. -opuszczona


nie-po drodze-nam-do siebie
Opuszczona Cytaty: Nie oszu­kuj mnie. Nikt nie lu­bi błądzić w ciemnościach. -opuszczona


nie-oszu­kuj-mnie-nikt nie lu­bi-błądzić-w ciemnościach
Opuszczona Cytaty: Jut­ro będzie lep­szy dzień. A jak nie lep­szy, to cho­ciaż nowy. -opuszczona


jut­ro-będzie-lep­szy-dzień-a jak nie lep­szy-to cho­ciaż-nowy