Opuszczona Cytaty

Go to Gemtracks
Opuszczona Cytaty: Przep­raszam za ciszę, inaczej nie pot­ra­fię. Cze­kam na Twój głos. -opuszczona
przep­raszam-za ciszę-inaczej-nie pot­ra­fię-cze­kam na twój-głos
Opuszczona Cytaty: Mieliście kiedyś w życiu tak, że kar­ci­liście się za każdą chwilę szczęścia? Ja tak mam. Cze­mu? Bo jeśli is­tnieje li­mit szczęścia, to nie chcę go wy­korzys­tać od razu... -opuszczona
mieliście-kiedyś-w życiu-tak-że kar­­liście ę-za każdą-chwilę-szczęścia-ja tak-mam-cze­mu bo śli-is­tnieje-li­mit-szczęścia
Opuszczona Cytaty: Stłumiłam ra­dość w so­bie, poz­wa­lając smut­ko­wi wyjść na przeciw... Tak jest lepiej. -opuszczona
stłumiłam-ra­dość-w so­bie-poz­wa­lając-smut­ko­wi-wyjść-na przeciw-tak-jest lepiej
Opuszczona Cytaty: Jak można nie cier­pieć szczęśli­wych dni, jed­nocześnie niena­widząc łez?  -opuszczona
jak-można-nie cier­pieć-szczęśli­wych-dni-jed­nocześnie-niena­widząc-łez 
Opuszczona Cytaty: Nie oglądaj się wstecz. Nie pat­rz w przyszłość. Żyj chwilą teraźniejszą. -opuszczona
nie-oglądaj ę-wstecz-nie-pat­rz-w przyszłość-Żyj-chwilą-teraźniejszą
Opuszczona Cytaty: Nie pot­ra­fiąc żyć w świet­le, od­na­leźliśmy się w ciemnościach. -opuszczona
nie-pot­ra­fiąc-żyć-w świet­-od­na­źliśmy ę-w ciemnościach
Opuszczona Cytaty: ...i żebyś był w każdym moim śnie. -opuszczona
i-żebyś-był-w każdym-moim-śnie
Opuszczona Cytaty: Życie- to nie tyl­ko ko­loro­wa tęcza i motyle. -opuszczona
Życie-to nie tyl­ko-ko­loro­wa-tęcza-i motyle
Opuszczona Cytaty: - Dlacze­go szepczesz? - Bo wte­dy Two­je ser­ce głośniej bije. -opuszczona
 dlacze­go-szepczesz-bo wte­dy-two­-ser­-głośniej-bije
Opuszczona Cytaty: Chciałabym włożyć bu­ty i kur­tkę, wyjść zos­ta­wiając za sobą myśli, które spra­wiają mi ból... Nie tak się nie da... -opuszczona
chciałabym-włożyć-bu­ty-i kur­tkę-wyjść-zos­­wiając-za sobą-myśli-które-spra­wiają-mi ból-nie tak ę-nie da
Opuszczona Cytaty: Czuję jakąś pus­tkę w so­bie, tyl­ko nie wiem ja­kiego rodza­ju... Czuję się ta­ka bez­silna... W su­mie nie wiem czy coś by to mogła zmienić... -opuszczona
czuję-jakąś-pus­tkę-w so­bie-tyl­ko-nie wiem-ja­kiego-rodza­ju-czuję ę-­ka-bez­silna-w su­mie-nie wiem-czy-coś
Opuszczona Cytaty: Uwierz mi wiem co to znaczy cier­pieć z miłości. Właści­wie to z jej braku... -opuszczona
uwierz-mi wiem-co to znaczy-cier­pieć-z miłoś-właś­wie to z jej-braku
Opuszczona Cytaty: Rodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś, to życie Cię zmienia, jeśli ulegasz. -opuszczona
rodzisz ę-­kim-ja­kim-jes­teś-to życie-cię-zmienia-śli-ulegasz
Opuszczona Cytaty: Prze­pis na miłość? Nie ma cze­goś ta­kiego. Miłość to nie da­nie, miłość to uczucia. -opuszczona
prze­pis-na miłość-nie- cze­goś-­kiego-miłość to nie da­nie-miłość-to uczucia
Opuszczona Cytaty: Naiw­ność- cho­roba, naj­częściej występu­je u osób ze zdiag­no­zowaną cho­robą nadzieją. -opuszczona
naiw­ność-cho­roba-naj­częściej-występu­-u osób-ze zdiag­no­zowaną-cho­robą-nadzieją
Opuszczona Cytaty: Nie po drodze nam do siebie. -opuszczona
nie-po drodze-nam-do siebie
Opuszczona Cytaty: Nie oszu­kuj mnie. Nikt nie lu­bi błądzić w ciemnościach. -opuszczona
nie-oszu­kuj-mnie-nikt nie lu­bi-błądzić-w ciemnościach
Opuszczona Cytaty: Jut­ro będzie lep­szy dzień. A jak nie lep­szy, to cho­ciaż nowy. -opuszczona
jut­ro-będzie-lep­szy-dzień-a jak nie lep­szy-to cho­ciaż-nowy
Opuszczona Cytaty: Cze­kanie może za­bić nadzieję. -opuszczona
cze­kanie-może-za­bić-nadzieję
Opuszczona Cytaty: Na ra­zie wal­czę o siebie. Jeśli chcesz możesz mi pomóc. -opuszczona
na ra­zie-wal­czę-o siebie-jeśli chcesz-możesz-mi pomóc
Opuszczona Cytaty: Nie wiem co jest gor­sze stra­cić nadzieję czy wiarę? Prze­cież one bez siebie nie dadzą ra­dy. Wiara wspiera nadzieję, tak jak nadzieja wiarę. Są jak dwie połówki- obie tworzą całość. Całość, którą jest serce. -opuszczona
Opuszczona Cytaty: Nie mogłam być pier­wszą, więc byłam tą drugą. I tak stałam się kochanką. -opuszczona
nie-mogłam-być-pier­wszą-więc-byłam-tą drugą-i tak-stałam ę-kochanką
Opuszczona Cytaty: Móc przy­tulić Cię i trwać wiecznie. -opuszczona
móc-przy­tulić-cię-i trwać-wiecznie
Opuszczona Cytaty: Prze­konaj mnie. -opuszczona
Opuszczona Cytaty: Niektóre sy­tuac­je mogą tak człowieka prze­rosnąć, że żadną miarą Go nie zmierzysz. -opuszczona
niektóre-sy­tuac­-mogą-tak-człowieka-prze­rosnąć-że żadną-miarą-go nie zmierzysz
Opuszczona Cytaty: ...bo wte­dy w moim życiu nie było ludzi... samotnych. -opuszczona
bo-wte­dy-w moim-życiu-nie było-ludzi-samotnych
Opuszczona Cytaty: W moim to­warzys­twie każdy błyszczy, bo ja wie­cznie szu­kam cienia... -opuszczona
w moim-to­warzys­twie-każdy-błyszczy-bo ja wie­cznie-szu­kam-cienia
Opuszczona Cytaty: Wolę znać prawdę, niż kłam­li­wy ob­raz rzeczywistości. -opuszczona
wolę-znać-prawdę-ż-kłam­li­wy-ob­raz-rzeczywistoś
Opuszczona Cytaty: Kiedyś myślałam, że świat mnie krzyw­dzi, ale to nie świat, to ludzie, to gar­stka ludzi, którym myślałam, że mogę zaufać. -opuszczona
kiedyś-myśłam-że świat-mnie-krzyw­dzi-ale-to nie świat-to ludzie-to gar­stka-ludzi-którym myśłam-że mogę-zaufać
Opuszczona Cytaty: I te­raz nie wiem czy było mi zim­no, czy emoc­je tak działały na mnie pod­czas roz­mo­wy z Tobą. -opuszczona
i te­raz-nie wiem-czy-było-mi zim­no-czy-emoc­-tak-działały-na mnie-pod­czas-roz­mo­wy-z tobą
Opuszczona Cytaty: Ser­ce osza­lało jak tyl­ko oczy zo­baczyły, że jesteś. -opuszczona
ser­-osza­ło-jak tyl­ko-oczy-zo­baczyły-że jesteś
Opuszczona Cytaty: Za­pamiętaj mnie ja­ko chwilę dnia...- tę najlepszą... -opuszczona
za­pamiętaj-mnie-ja­ko-chwilę-dnia-tę najlepszą
Opuszczona Cytaty: Dlacze­go na świecie nie ma ludzi ideal­nych? Z ni­mi świat byłby nud­ny, bo kto by ro­bił błędy?  -opuszczona
dlacze­go-na świecie-nie  ludzi-ideal­nych-z ­mi-świat-byłby-nud­ny-bo kto-by ro­bił-błędy 
Opuszczona Cytaty: Żyć w ideal­nym świecie i nie zwa­riować- to do­piero wyzwanie!  -opuszczona
Żyć-w ideal­nym-świecie-i nie zwa­riować-to do­piero-wyzwanie 
Opuszczona Cytaty: Nie jes­tem ideałem, za co przepraszam. -opuszczona
nie-jes­tem-ideałem-za co przepraszam