Paul Ambroise Valery Cytaty

Paul Ambroise Valery Cytaty: Należy dodać siebie do tego, co się zastaje. -Paul Ambroise Valery


Paul Ambroise Valery Cytaty: Pewne dzieła są stworzone przez publiczność. Inne tworzą swoją publiczność. -Paul Ambroise Valery


pewne-dzieła-są-stworzone-przez-publiczność-inne-tworzą-swoją-publiczność
Paul Ambroise Valery Cytaty: By być szczęśliwym - brakuje nam tylko, abyśmy zdali sobie z tego sprawę. -Paul Ambroise Valery


by-być-szczęśliwym-brakuje-nam-tylko-abyśmy-zdali-sobie-z-tego-sprawę
Paul Ambroise Valery Cytaty: Myśli i uczucia zupełnie nagie są, bezbronne jak nadzy ludzie. Trzeba je więc w coś ubrać. -Paul Ambroise Valery


myśli-i-uczucia-zupełnie-nagie-są-bezbronne-jak-nadzy-ludzie-trzeba-więc-w-coś-ubrać
Paul Ambroise Valery Cytaty: Nauka jest zbiorem wypróbowanych przepisów. -Paul Ambroise Valery


Paul Ambroise Valery Cytaty: Przedmiotem psychologii jest przekazanie nam zupełnie innego wyobrażenia o rzeczach, które doskonale znamy. -Paul Ambroise Valery


przedmiotem-psychologii-jest-przekazanie-nam-zupełnie-innego-wyobrażenia-o-rzeczach-które-doskonale-znamy
Paul Ambroise Valery Cytaty: Nie zaw­sze podzielam swo­je poglądy. -Paul Ambroise Valéry


Paul Ambroise Valery Cytaty: Każda rodzi­na tai w so­bie swois­te nieza­dowo­lenie, które zmusza do ucie­czki każde­go jej człon­ka, dopóki po­siada on jakąkol­wiek siłę żywotną. -Paul Ambroise Valéry


każda-rodzi­na-tai-w so­bie-swois­te-nieza­dowo­lenie-które-zmusza-do ucie­czki-każde­go-jej-człon­ka-dopóki-po­siada
Paul Ambroise Valery Cytaty: Nadzieja jest nieuf­nością człowieka wo­bec prze­widy­wań je­go umysłu. -Paul Ambroise Valéry


nadzieja-jest nieuf­nośą-człowieka-wo­bec-prze­widy­wań-­go-umysłu
Paul Ambroise Valery Cytaty: Nie ma nic bar­dziej stałego niż nieprzewidziane. -Paul Ambroise Valéry


Paul Ambroise Valery Cytaty: Glo­sa do Kar­tezjusza: cza­sem myślę; cza­sem jestem. -Paul Ambroise Valéry


glo­-do kar­tezjusza-cza­sem-myślę-cza­sem-jestem
Paul Ambroise Valery Cytaty: Malarz nie maluje tego, co widział, lecz to, co ludzie będą oglądali. -Paul Ambroise Valery


malarz-nie-maluje-tego-co-widział-lecz-to-co-ludzie-będą-oglądali
Paul Ambroise Valery Cytaty: Wielką sztuką nazywam sztukę, która zgodnie z hierarchią dzieła wciąga człowieka bez reszty. -Paul Ambroise Valery


wielką-sztuką-nazywam-sztukę-która-zgodnie-z-hierarchią-dzieła-wciąga-człowieka-bez-reszty
Paul Ambroise Valery Cytaty: Każda rodzina tai w sobie swoiste niezadowolenie, które zmusza do ucieczki każdego jej członka, dopóki posiada on jakąkolwiek siłę żywotną. -Paul Ambroise Valery


każda-rodzina-tai-w-sobie-swoiste-niezadowolenie-które-zmusza-do-ucieczki-każdego-jej-członka-dopóki-posiada-on-jakąkolwiek-łę-żywotną
Paul Ambroise Valery Cytaty: Możemy robić wszystko, co chcemy, ilekroć nic nie chcemy. -Paul Ambroise Valery


możemy-robić-wszystko-co-chcemy-ilekroć-nic-nie-chcemy
Paul Ambroise Valery Cytaty: Jeśli dwie osoby rozstają się w gniewie, to znaczy, że łączyły je zbyt bliskie stosunki. -Paul Ambroise Valery


jeśli-dwie-osoby-rozstają-ę-w-gniewie-to-znaczy-że-łączyły-zbyt-bliskie-stosunki
Paul Ambroise Valery Cytaty: Nie ma nic bardziej stałego niż nieprzewidziane. -Paul Ambroise Valery


Paul Ambroise Valery Cytaty: Wartość dziel człowieka nie kryje się zgoła w nich samych, ale w rozwoju, jaki przydają im dzieła inne i okoliczności późniejsze. -Paul Ambroise Valery


wartość-dziel-człowieka-nie-kryje-ę-zgoła-w-nich-samych-ale-w-rozwoju-jaki-przydają-im-dzieła-inne-i-okolicznoś-późniejsze