Paul Cezanne Cytaty

Paul Cezanne Cytaty: Jest coś ta­kiego jak ma­lar­ska praw­da rzeczy. -Paul Cézanne


jest-coś-­kiego-jak ­lar­ska-praw­da-rzeczy
Paul Cezanne Cytaty: Jakikolwiek by był nasz temperament lub potęga w obliczu natury, trzeba dać obraz tego, co widzimy, zapominając o wszystkim, co pojawiło się przed nami. -Paul Cezanne


jakikolwiek-by-był-nasz-temperament-lub-potęga-w-obliczu-natury-trzeba-dać-obraz-tego-co-widzimy-zapominając-o-wszystkim-co-pojawiło-ę-przed
Paul Cezanne Cytaty: Instytuty, pensje, zaszczyty są ustanowione tylko dla kretynów, dowcipnisiów i łajdaków. Nie bądź krytykiem sztuki; maluj. W tym jest zbawienie. -Paul Cezanne


instytuty-pensje-zaszczyty-są-ustanowione-tylko-dla-kretynów-dowcipnisiów-i-łajdaków-nie-bądź-krytykiem-sztuki-maluj-w-tym-jest-zbawienie
Paul Cezanne Cytaty: Jest coś takiego jak malarska prawda rzeczy. -Paul Cezanne


jest-coś-takiego-jak-malarska-prawda-rzeczy
Paul Cezanne Cytaty: Można malować rzetelnie, nie ściągając uwagi na swoje życie prywatne. Oczywiście, artysta pragnie się wznieść intelektualnie możliwie najwyżej, ale człowiek powinien pozostać nieznany. -Paul Cezanne


można-malować-rzetelnie-nie-śągając-uwagi-na-swoje-życie-prywatne-oczywiście-artysta-pragnie-ę-wznieść-intelektualnie-możliwie-najwyżej
Paul Cezanne Cytaty: Luwr jest książką, z której uczymy się czytać. Nie powinniśmy jednak poprzestać na zapamiętaniu pięknych formuł naszych sławnych poprzedników. Wyjdźmy stamtąd, by studiować piękną naturę, usiłujmy odkryć jej ducha, starajmy się wypowiedzieć zgodnie z naszym temperamentem osobistym. -Paul Cezanne


Paul Cezanne Cytaty: Przerażająca rzecz - życie. -Paul Cezanne


Paul Cezanne Cytaty: Smak jest naj­lep­szym sędzią. Zdarza się on rzadko. -Paul Cézanne


smak-jest naj­lep­szym-sędzią-zdarza ę-on rzadko
Paul Cezanne Cytaty: W malarstwie chodzi o to, by w odpowiednim miejscu położyc odpowiedni kolor -Paul Cézanne


w-malarstwie-chodzi-o-to-by-w-odpowiednim-miejscu-położyc-odpowiedni-kolor
Paul Cezanne Cytaty: Ten, kto nie ma poczucia doskonałości, ten zadowala się spokojną przeciętnością. -Paul Cezanne


ten-kto-nie-poczucia-doskonałoś-ten-zadowala-ę-spokojną-przeciętnośą
Paul Cezanne Cytaty: Artysta powinien gardzić sądem, który nie opiera się na rozumnej obserwacji zjawisk. Powinien obawiać się nastroju literackiego... -Paul Cezanne


artysta-powinien-gardzić-sądem-który-nie-opiera-ę-na-rozumnej-obserwacji-zjawisk-powinien-obawiać-ę-nastroju-literackiego
Paul Cezanne Cytaty: Ten, kto nie ma poczu­cia dos­ko­nałości, za­dowa­la się spo­kojną przeciętnością. -Paul Cézanne


ten-kto-nie  poczu­cia-­ko­nałoś-za­dowa­ ę-spo­kojną-przeciętnośą
Paul Cezanne Cytaty: Sztuka przemawia jedynie do niezmiernie ograniczonej liczby ludzi. -Paul Cezanne


sztuka-przemawia-jedynie-do-niezmiernie-ograniczonej-liczby-ludzi
Paul Cezanne Cytaty: Smak jest najlepszym sędzią. Zdarza się on rzadko. -Paul Cezanne


smak-jest-najlepszym-sędzią-zdarza-ę-on-rzadko
Paul Cezanne Cytaty: Idąc drogą Cnoty jest się zawsze wynagradzanym przez ludzi, ale nie przez malarstwo. -Paul Cezanne


idąc-drogą-cnoty-jest-ę-zawsze-wynagradzanym-przez-ludzi-ale-nie-przez-malarstwo
Paul Cezanne Cytaty: Nuestros pensamientos más importantes son los que contradicen nuestros sentimientos. -Paul Valéry


nuestros-pensamientos-más-importantes-los-contradicen-nuestros-sentimientos
Paul Cezanne Cytaty: Bywają ludzie, którzy odnajdują młodość swoją dopiero u schyłku życia. -Jean Paul


bywają-ludzie-którzy-odnajdują-młodość-swoją-dopiero-u-schyłku-życia
Paul Cezanne Cytaty: Od muzyki piękniejsza tylko cisza. -Paul Claudel


od-muzyki-piękniejsza-tylko-cisza