Paul Thiry Holbach Cytaty

Paul Thiry Holbach Cytaty: Jakżeż zgubne jest wmawianie królom, że tylko Boga mają się bać, kiedy działają na szkodę ludów. -Paul Thiry Holbach


jakżeż-zgubne-jest-wmawianie-królom-że-tylko-boga-mają-ę-bać-kiedy-działają-na-szkodę-ludów
Paul Thiry Holbach Cytaty: Człowiek, gdy czuje się dobrze, to uważa, że mu się to należy od natury, każde zaś cierpienie ma za niesprawiedliwość, której od niej doznaje. -Paul Thiry Holbach


człowiek-gdy-czuje-ę-dobrze-to-uważa-że-mu-ę-to-należy-od-natury-każde-zaś-cierpienie-za-niesprawiedliwość-której-od-niej-doznaje
Paul Thiry Holbach Cytaty: Szczęście przelotne lub krótkotrwałe nazywa się przyjemnością. -Paul Thiry Holbach


szczęście-przelotne-lub-krótkotrwałe-nazywa-ę-przyjemnośą
Paul Thiry Holbach Cytaty: To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia. -Paul Thiry Holbach


to-człowiek-człowiekowi-najbardziej-potrzebny-jest-do-szczęścia
Paul Thiry Holbach Cytaty: Nie ma w historii zjawiska bardziej powszechnego jak religijni tyrani. -Paul Thiry Holbach


nie-w-historii-zjawiska-bardziej-powszechnego-jak-religijni-tyrani
Paul Thiry Holbach Cytaty: Nic nie daje takiej władzy nad ludem jak zabobon. -Paul Thiry Holbach


nic-nie-daje-takiej-władzy-nad-ludem-jak-zabobon
Paul Thiry Holbach Cytaty: Rozliczne wyznania stają się dopiero wówczas szkodliwe, gdy jedno z nich rości sobie prawo prześladowania i uciskania innych. -Paul Thiry Holbach


rozliczne-wyznania-stają-ę-dopiero-wówczas-szkodliwe-gdy-jedno-z-nich-roś-sobie-prawo-prześladowania-i-uciskania-innych
Paul Thiry Holbach Cytaty: Nie ma w historii bardziej powszechnego zjawiska niż religijni tyrani. -Paul Thiry Holbach


nie-w-historii-bardziej-powszechnego-zjawiska-ż-religijni-tyrani
Paul Thiry Holbach Cytaty: Mo­ral­ność może tyl­ko stra­cić na związku z religią. -Paul Thiry Holbach


mo­ral­ność-może-tyl­ko-stra­ć-na związku-z religią
Paul Thiry Holbach Cytaty: Kto we wszystkim powołuje się na boga, składa tylko dowody swego nieuctwa i braku jakichkolwiek dowodów na poparcie swoich twierdzeń. -Paul Thiry Holbach


kto-we-wszystkim-powołuje-ę-na-boga-składa-tylko-dowody-swego-nieuctwa-i-braku-jakichkolwiek-dowodów-na-poparcie-swoich-twierdzeń
Paul Thiry Holbach Cytaty: Nic nie da­je ta­kiej władzy nad lu­dem jak zabobon. -Paul Thiry Holbach


nic-nie da­-­kiej-władzy-nad-lu­dem-jak zabobon
Paul Thiry Holbach Cytaty: Szczęście prze­lot­ne lub krótkot­rwałe na­zywa się przyjemnością. -Paul Thiry Holbach


szczęście-prze­lot­ne-lub-krótkot­rwałe-na­zywa ę-przyjemnośą
Paul Thiry Holbach Cytaty: Człowiek, który w każdym momencie swego istnienia szuka z konieczności szczęścia, musi, o ile jest rozsądny, oszczędzać przyjemności i odmawiać sobie tych, które mogłyby się zamienić w cierpienie. -Paul Thiry Holbach


Paul Thiry Holbach Cytaty: Religia została stworzona tylko po to, żeby wprowadzać ludzi w błąd co do rzeczywistych winowajców ich nieszczęść. -Paul Thiry Holbach


religia-została-stworzona-tylko-po-to-żeby-wprowadzać-ludzi-w-błąd-co-do-rzeczywistych-winowajców-ich-nieszczęść
Paul Thiry Holbach Cytaty: To człowiek człowieko­wi jest naj­bar­dziej pot­rzeb­ny do szczęścia. -Paul Thiry Holbach


to człowiek-człowieko­wi-jest naj­bar­dziej-pot­rzeb­ny-do szczęścia
Paul Thiry Holbach Cytaty: Religia została stworzona tylko po to, by wprowadzać ludzi w błąd, co do rzeczywistych sprawców ich nieszczęść. -Paul Thiry Holbach


religia-została-stworzona-tylko-po-to-by-wprowadzać-ludzi-w-błąd-co-do-rzeczywistych-sprawców-ich-nieszczęść
Paul Thiry Holbach Cytaty: To człowiek jest człowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia. -Paul Thiry Holbach


to-człowiek-jest-człowiekowi-najbardziej-potrzebny-do-szczęścia
Paul Thiry Holbach Cytaty: Moralność może tylko stracić na związku z religią. -Paul Thiry Holbach


moralność-może-tylko-stracić-na-związku-z-religią