Peter Lippert Cytaty

Peter Lippert Cytaty: Dro­ga człowieka do Bo­ga - na tym naj­bar­dziej stro­mym od­cinku - na­zywa się: samotność. -Peter Lippert


dro­ga-człowieka-do bo­ga- na tym-naj­bar­dziej-stro­mym-od­cinku- na­zywa-ę-samotność
Peter Lippert Cytaty: Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić. -Peter Lippert


Życia-nie-można-wybrać-ale-można-z-niego-coś-zrobić
Peter Lippert Cytaty: Już sama obecność jednego dobrego człowieka czyni świat weselszym i piękniejszym. -Peter Lippert


już-sama-obecność-jednego-dobrego-człowieka-czyni-świat-weselszym-i-piękniejszym
Peter Lippert Cytaty: Droga człowieka do Boga - na tym najbardziej stromym odcinku - nazywa się samotność. -Peter Lippert


droga-człowieka-do-boga-na-tym-najbardziej-stromym-odcinku-nazywa-ę-samotność
Peter Lippert Cytaty: Ostatni odcinek drogi do Boga nazywa się zawsze samotność. -Peter Lippert


ostatni-odcinek-drogi-do-boga-nazywa-ę-zawsze-samotność
Peter Lippert Cytaty: Nic nie jest tak tajemnicze, jak miłość. -Peter Lippert


nic-nie-jest-tak-tajemnicze-jak-miłość
Peter Lippert Cytaty: Os­tatni od­ci­nek dro­gi do Bo­ga na­zywa się zaw­sze samotność. -Peter Lippert


os­tatni-od­­nek-dro­gi-do bo­ga-na­zywa ę-zaw­sze-samotność
Peter Lippert Cytaty: Życia nie można so­bie wy­bierać, ale można coś z niego zrobić. -Peter Lippert


Życia-nie można-so­bie-wy­bierać-ale-można-coś-z niego-zrobić
Peter Lippert Cytaty: Dziwne, że ludzie mogą myśleć o śmierci, kiedy jest tyle do zrobienia w życiu. -Peter Sellers


dziwne-że-ludzie-mogą-myść-o-śmierci-kiedy-jest-tyle-do-zrobienia-w-życiu
Peter Lippert Cytaty: Satyryk to człowiek, który odkrywa w sobie cechy niemiłe i następnie opowiada o tym innym. -Peter Mcarthur


satyryk-to-człowiek-który-odkrywa-w-sobie-cechy-niemiłe-i-następnie-opowiada-o-tym-innym
Peter Lippert Cytaty: Szczęśliwy jest ten, kto znając swoją miarę, utrzymuje równowagę między tym, co może zdobyć, a tym, co jest mu niezbędne. -Peter Latham


szczęśliwy-jest-ten-kto-znając-swoją-miarę-utrzymuje-równowagę-między-tym-co-może-zdobyć-a-tym-co-jest-mu-niezbędne
Peter Lippert Cytaty: Kobieta jest niedzielą, mężczyzna - dniem powszednim. -Peter Hille


kobieta-jest-niedzielą-mężczyzna-dniem-powszednim
Peter Lippert Cytaty: Mężczyzna to czyn, kobieta to istnienie. -Peter Hille


mężczyzna-to-czyn-kobieta-to-istnienie
Peter Lippert Cytaty: Mężczyzna to czyn, kobieta to istnienie. Kobieta jest niedzielą, mężczyzna - dniem powszednim. -Peter Hille


mężczyzna-to-czyn-kobieta-to-istnienie-kobieta-jest-niedzielą-mężczyzna-dniem-powszednim
Peter Lippert Cytaty: Kwiat jest uśmiechem rośliny. -Peter Hille


kwiat-jest-uśmiechem-rośliny
Peter Lippert Cytaty: Oryginalność to sztuka pamiętania rzeczy zasłyszanych, przy jednoczesnym zapominaniu, gdzie to słyszeliśmy. -Laurance Peter


oryginalność-to-sztuka-pamiętania-rzeczy-zasłyszanych-przy-jednoczesnym-zapominaniu-gdzie-to-słyszeliśmy
Peter Lippert Cytaty: Wykształcenie to sposób, w który nasze uprzedzenia podnosimy na wyższy stopień. -Laurance Peter


wykształcenie-to-sposób-w-który-nasze-uprzedzenia-podnosimy-na-wyższy-stopień
Peter Lippert Cytaty: Większość hierarchii stworzyli głównie mężczyźni, którzy teraz monopolizują wyższe stanowiska pozbawiając kobiety należnego im udziału w ogólnej niekompetencji. -Laurence J. Peter


większość-hierarchii-stworzyli-głównie-mężczyź-którzy-teraz-monopolizują-wyższe-stanowiska-pozbawiając-kobiety-należnego-im-udziału-w