Pierre Charron Cytaty

Pierre Charron Cytaty: Pożytek przynosi nam stosowanie zasad, a nie ślepa wobec nich uległość. -Pierre Charron


pożytek-przynosi-nam-stosowanie-zasad-a-nie-ślepa-wobec-nich-uległość
Pierre Charron Cytaty: Z imaginacji pochodzi największa część tego wszystkiego, co pospólstwo nazywa cudami, wizjami i czarami. -Pierre Charron


z-imaginacji-pochodzi-największa-część-tego-wszystkiego-co-pospólstwo-nazywa-cudami-wizjami-i-czarami
Pierre Charron Cytaty: Wyznawana przez nas religia nie jest czymś, cośmy sobie swobodnie wybrali. -Pierre Charron


wyznawana-przez-nas-religia-nie-jest-czymś-cośmy-sobie-swobodnie-wybrali
Pierre Charron Cytaty: Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości, to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. -Pierre Charron


jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań
Pierre Charron Cytaty: Je­dyny sposób za­pobieżenia zaz­drości to zasłużyć na przed­miot włas­nych pożądań. Jest ona bo­wiem nieuf­nością wo­bec siebie sa­mego, świadec­twem nikłych naszych zalet. -Pierre Charron


je­dyny-sposób-za­pobieżenia-zaz­droś-to zasłużyć-na przed­miot-włas­nych-pożądań-jest ona-bo­wiem-nieuf­nośą-wo­bec-siebie
Pierre Charron Cytaty: Są dwa rodza­je piękna. Jed­no jest zat­rzy­mane, nie po­rusza się wca­le, pochodzi z właści­wiej pro­por­cji i bar­wy. Dru­gie jest rucho­me, na­zywa się wdziękiem i leży w ruchu ciała, zwłaszcza oczu. Tam­to jest mar­twe, to zaś czyn­ne i żywe. -Pierre Charron


Pierre Charron Cytaty: Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek. -Pierre Charron


praw­dzi­wa-wie­dza-i praw­dzi­wa-nauka-człowieka- to człowiek
Pierre Charron Cytaty: Pożytek przy­niesie nam sto­sowa­nie za­sad, a nie śle­pa wo­bec nich uległość. -Pierre Charron


pożytek-przy­niesie-nam-sto­sowa­nie-za­sad-a nie ś­pa-wo­bec-nich-uległość
Pierre Charron Cytaty: Chciałbym, żeby bez raju i bez piekła wszyscy byli porządnymi ludźmi. -Pierre Charron


chciałbym-żeby-bez-raju-i-bez-piekła-wszyscy-byli-porządnymi-ludźmi
Pierre Charron Cytaty: Zestarzeć się nie znaczy zmądrzeć ani wyzbyć się błędów, lecz zmienić je tylko, i to na gorsze. Wiek podeszły bardziej nam umysł zmarszczkami fałduje niżeli twarz, a nie znam wcale takich dusz, które - starzejąc się - nie kisłyby i nie przesiąkały stęchlizną. -Pierre Charron


Pierre Charron Cytaty: Sprawiedliwość ludzka jest jednoręką, bo tylko karze, a nie nagradza. -Pierre Charron


sprawiedliwość-ludzka-jest-jednoręką-bo-tylko-karze-a-nie-nagradza
Pierre Charron Cytaty: Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. Jest ona bowiem nieufnością wobec siebie samego, świadectwem nikłych naszych zalet. -Pierre Charron


jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań-jest-ona-bowiem-nieufnośą-wobec-siebie-samego-świadectwem
Pierre Charron Cytaty: Niektórzy odkładają korzystanie z życia do czasu, gdy już ani żyć, ani używać nie potrafią, gdy im jeno osad i mąt zostanie. -Pierre Charron


niektórzy-odkładają-korzystanie-z-życia-do-czasu-gdy-już-ani-żyć-ani-używać-nie-potrafią-gdy-im-jeno-osad-i-mąt-zostanie
Pierre Charron Cytaty: Dzielność nie jest właściwością ciała, lecz duszy; stanowi o niej moc serca, a nie siła ramion i nóg. -Pierre Charron


dzielność-nie-jest-właściwośą-ciała-lecz-duszy-stanowi-o-niej-moc-serca-a-nie-ła-ramion-i-nóg
Pierre Charron Cytaty: Ze wszystkich istot najtrudniejszą do poznania i zgłębienia jest człowiek; najwięcej jest w nim bowiem dwoistości i udania, ukrywania i sztuczności; kryje też w sobie bardzo wiele najrozmaitszych przybudówek i zakamarków. -Pierre Charron


Pierre Charron Cytaty: Kłamca jest synem marnotrawnym w przysięganiu. -Pierre Corneille


kłamca-jest-synem-marnotrawnym-w-przysięganiu
Pierre Charron Cytaty: Miłość ma w sobie coś głęboko zwierzęcego i w tym tkwi jej piękno. -Pierre Burney


miłość-w-sobie-coś-głęboko-zwierzęcego-i-w-tym-tkwi-jej-piękno
Pierre Charron Cytaty: Życie to ciekawość. Jeśli nie jesteś ciekawy oznacza to, że leżysz w trumnie. -Pierre Boulez


Życie-to-ciekawość-jeśli-nie-jesteś-ciekawy-oznacza-to-że-żysz-w-trumnie