Piotr Altenberg Cytaty

Piotr Altenberg Cytaty: Wielka miłość to nic innego jak taniec amatorów na linie bez drążka i siatki. -Piotr Altenberg


wielka-miłość-to-nic-innego-jak-taniec-amatorów-na-linie-bez-drążka-i-siatki
Piotr Altenberg Cytaty: Mężczyzna żyje, aby osłodzić życie kobiecie, a umiera, aby jej było do twarzy w żałobie. -Piotr Altenberg


mężczyzna-żyje-aby-osłodzić-życie-kobiecie-a-umiera-aby-jej-było-do-twarzy-w-żałobie
Piotr Altenberg Cytaty: Bóg myśli w geniuszach, marzy w poetach, a w pozostałych śpi. -Piotr Altenberg


bóg-myśli-w-geniuszach-marzy-w-poetach-a-w-pozostałych-śpi
Piotr Altenberg Cytaty: Mężczyzna ma jedną miłość - świat; kobieta ma jedyny świat - miłość. -Piotr Altenberg


mężczyzna-jedną-miłość-świat-kobieta-jedyny-świat-miłość
Piotr Altenberg Cytaty: Mężczyzna ma jedyną miłość - świat. Kobieta ma jedyny świat - miłość. -Piotr Altenberg


mężczyzna-jedyną-miłość-świat-kobieta-jedyny-świat-miłość
Piotr Altenberg Cytaty: Ręka, jeśli się ją pogłaszcze, będzie w oczach piękniejsza. -Piotr Altenberg


ręka-śli-ę-ją-pogłaszcze-będzie-w-oczach-piękniejsza
Piotr Altenberg Cytaty: Jeżeli przy­jaźń nie jest związa­na miłością i cnotą, łat­wo może być roz­wiąza­na przez głupotę. -Piotr Skarga (Piotr Powęski)


jeżeli-przy­jaźń-nie jest związa­na-miłośą-i cnotą-łat­wo-może-być-roz­wiąza­na-przez-głupotę
Piotr Altenberg Cytaty: To złodziej­skie ser­ce, które ze szkodą dru­gich chce być bogate. -Piotr Skarga (Piotr Powęski)


to złodziej­skie-ser­-które-ze szkodą-dru­gich-chce-być-bogate
Piotr Altenberg Cytaty: Strata czasu jest podobna do śmierci - nieodwracalna. -Piotr I


strata-czasu-jest-podobna-do-śmierci-nieodwracalna
Piotr Altenberg Cytaty: Stra­ta cza­su jest, po­dob­nie do śmier­ci, nieodwracalna. -Piotr I


stra­-cza­su-jest-po­dob­nie-do śmier­-nieodwracalna
Piotr Altenberg Cytaty: Jako łódź na wodzie i ptak na powietrzu nie znać, gdzie przeleciał: tak głupich i gnuśnych żywota żaden ślad nie zostaje. -Piotr Skarga


jako-łódź-na-wodzie-i-ptak-na-powietrzu-nie-znać-gdzie-przeleciał-tak-głupich-i-gnuśnych-żywota-żaden-ślad-nie-zostaje
Piotr Altenberg Cytaty: Młodość jest jak te bu­tel­ki, które roz­wa­laliśmy o ściany. Nie można ich skleić z pow­ro­tem, ale jest jeszcze szan­sa dla każde­go z nas, mar­nych ciuli, że przyj­dzie ktoś, kto ułoży z nich witraże. -Piotr Czerwiński


Piotr Altenberg Cytaty: Niewielu ludzi zdobywa się na to, aby docenić drugiego człowieka - jego wysiłek, pracę, zalety charakteru, itp. Zamiast tego jest mnóstwo narzekania, obgadywania, itp. Dla mnie ważny jest drugi człowiek. Bardzo lubię ludzi - przebywać z nimi, pracować, spędzać wolny czas. Ludzie, których spotyka w życiu wiele wnoszą do mojego życia; wiele się od nich uczę. -Piotr Galon


Piotr Altenberg Cytaty: Trzeba ze szczególną starannością dobierać sobie towarzystwo. Gdy spotkam jakąś osobę, zwracam szczególną uwagę na to, jakim jest człowiekiem; jakie ma wartości, w które wierzy i którym jest wierny. Interesuje mnie także podejście do zasad etycznych. To jakie jakie ma stanowisko, ile ma kasy - jest drugorzędne. NAJWAŻNIEJSZE JEST JAKIM CZŁOWIEKIEM JESTEŚ. -Piotr Galon


Piotr Altenberg Cytaty: W relacjach z ludźmi potrzeba wiele wyrozumiałości i empatii. Nikt z nas nie jest doskonały. Każdemu zdarzają się chwile słabości, błędy, wpadki. Jest to wpisane w naszą egzystencję. Nie warto tracić czasu na ludzi, którzy tego nie rozumieją. Ważnym jest, aby pracować nad sobą i nad tym, co w nas jest niedoskonałe. -Piotr Galon


Piotr Altenberg Cytaty: Chciwość jest najlepszym środkiem motywującym ludzi do sukcesu. Chciwość motywuje nas to zdobywania wiedzy, zdobywania wykształcenia by mieć więcej, by zapewnić sobie i swojej rodzinie lepszy standard życia. Tylko lenie i nieudacznicy myślą inaczej. -Piotr Biber


Piotr Altenberg Cytaty: Pamiętaj: Ból dyscypliny jest mniejszy niż ból żalu. -Piotr Biber


pamiętaj-ból-dyscypliny-jest-mniejszy-ż-ból-żalu
Piotr Altenberg Cytaty: Kiedy myślisz, że wiesz już wszystko, zatrzymujesz się - stajesz w miejscu. Jak wiadomo, kiedy stajemy w miejscu - cofamy się. -Piotr Biber


kiedy-myślisz-że-wiesz-już-wszystko-zatrzymujesz-ę-stajesz-w-miejscu-jak-wiadomo-kiedy-stajemy-w-miejscu-cofamy-ę