Publiusz Syrus Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Publiusz Syrus Cytaty: Przy­jaźń, która się kończy, tak nap­rawdę nig­dy się nie zaczęła. -Publiusz Syrus
przy­jaźń-która ę-kończy-tak-nap­rawdę-nig­dy ę-nie zaczęła
Publiusz Syrus Cytaty: Kobieta kocha albo nienawidzi; trzeciej możliwości brak. -Publiusz Syrus
kobieta-kocha-albo-nienawidzi-trzeciej-możliwoś-brak
Publiusz Syrus Cytaty: Ten jest mądry prawdziwie, kto uczy się na błędach innych. -Publiusz Syrus
ten-jest-mądry-prawdziwie-kto-uczy-ę-na-błędach-innych
Publiusz Syrus Cytaty: Szczęście ma szklane nóżki: błyszczą, lecz są kruche. -Publiusz Syrus
szczęście-szklane-nóżki-błyszczą-lecz-są-kruche
Publiusz Syrus Cytaty: Mały dług stwarza dłużnika, duży wroga. -Publiusz Syrus
mały-dług-stwarza-dłużnika-ży-wroga
Publiusz Syrus Cytaty: Każdy może trzymać ster na spokojnym morzu. -Publiusz Syrus
każdy-może-trzymać-ster-na-spokojnym-morzu
Publiusz Syrus Cytaty: Nie czułby się lekarz, gdyby wszyscy czuli się dobrze. -Publiusz Syrus
nie-czułby-ę-lekarz-gdyby-wszyscy-czuli-ę-dobrze
Publiusz Syrus Cytaty: Tylko pieniądz jest władcą całego świata. -Publiusz Syrus
tylko-pieniądz-jest-władcą-całego-świata
Publiusz Syrus Cytaty: Dwa razy daje, kto prędko daje. -Publiusz Syrus
Publiusz Syrus Cytaty: By­wają le­ki gor­sze od choroby. -Publiusz Syrus
Publiusz Syrus Cytaty: Dwa ra­zy da­je, kto prędko daje. -Publiusz Syrus
Publiusz Syrus Cytaty: Niedob­rze czułby się le­karz, gdy­by wszys­cy czu­li się dobrze. -Publiusz Syrus
niedob­rze-czułby ę-­karz-gdy­by-wszys­cy-czu­li ę-dobrze
Publiusz Syrus Cytaty: Tyl­ko pieniądz jest władcą całego świata. -Publiusz Syrus
tyl­ko-pieniądz-jest władcą-całego-świata
Publiusz Syrus Cytaty: Może bóg potrafi zachować rozum w miłości. -Publiusz Syrus
może-bóg-potrafi-zachować-rozum-w-miłoś