Rainer Maria Rilke Cytaty

Rainer Maria Rilke Cytaty: En la vida no hay clases para principiantes; en seguida exigen de uno lo más difícil. -Rainer Maria Rilke


en-vida-no-hay-clases-para-principiantes-seguida-exigen-de-uno-lo-más-difícil
Rainer Maria Rilke Cytaty: Umieć mil­czeć to pra­wie ty­le, co zacho­wać siebie na własność. -Rainer Maria Rilke


umieć-mil­czeć-to pra­wie-ty­-co zacho­wać-siebie-na własność
Rainer Maria Rilke Cytaty: Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię. -Rainer Maria Rilke


Rainer Maria Rilke Cytaty: A jed­nak jest Ktoś, kto ten upa­dek z nies­kończoną łagod­nością chwy­ta w swo­je dłonie. -Rainer Maria Rilke


a jed­nak-jest ktoś-kto-ten-upa­dek-z nies­kończoną-łagod­nośą-chwy­-w swo­-dłonie
Rainer Maria Rilke Cytaty: Kto mówi o zwy­cięstwie? Przet­rwa­nie jest wszystkim. -Rainer Maria Rilke


kto-mówi-o zwy­ęstwie-przet­rwa­nie-jest wszystkim
Rainer Maria Rilke Cytaty: Sa­mot­ność jest jak deszcz... -Rainer Maria Rilke


Rainer Maria Rilke Cytaty: Sława jest sumą niepo­rozu­mień, ja­kie zbierają się wokół no­wego nazwiska. -Rainer Maria Rilke


sława-jest sumą-niepo­rozu­mień-ja­kie-zbierają ę-wokół-no­wego-nazwiska
Rainer Maria Rilke Cytaty: Świat jeszcze pełen jest ról, które gramy Dopóki nam za­leży, czy się podobamy, Gra także śmierć, cho­ciaż się nie podoba... -Rainer Maria Rilke


Świat-jeszcze-peł-jest ról-które-gramy-dopóki-nam-za­ży-czy ę-podobamy-gra-także-śmierć-cho­ciaż ę-nie podoba
Rainer Maria Rilke Cytaty: Uczę się patrzeć. Nie wiem, dlaczego wszystko głębiej wchodzi we mnie, a nie zatrzymuje się w tym miejscu, gdzie się dawniej zawsze kończyło. Posiadam wnętrze, o którym nie wiedziałem. Wszystko tam teraz wchodzi. Nie wiem, co tam się dzieje. -Rainer Maria Rilke


Rainer Maria Rilke Cytaty: Ręka, która wprawia w ruch kołyskę, porusza światem. -Rainer Maria Rilke


ręka-która-wprawia-w-ruch-kołyskę-porusza-światem
Rainer Maria Rilke Cytaty: Bóg, kiedy skończył stwarzać psa, usiadł na chwilkę, by mu się przyjrzeć, żeby stwierdzić, że był doskonały, że nic mu nie brakowało i że nie można go było stworzyć lepiej. -Rainer Maria Rilke


bóg-kiedy-skończył-stwarzać-psa-usiadł-na-chwilkę-by-mu-ę-przyjrzeć-żeby-stwierdzić-że-był-doskonały-że-nic-mu-nie-brakowało-i-że-nie
Rainer Maria Rilke Cytaty: Myśmy łupina tylko i listowie, a wielka śmierć, którą ma każdy w sobie, to jest ten owoc, o który zabiega wszelki byt. -Rainer Maria Rilke


myśmy-łupina-tylko-i-listowie-a-wielka-śmierć-którą-każdy-w-sobie-to-jest-ten-owoc-o-który-zabiega-wszelki-byt
Rainer Maria Rilke Cytaty: I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane. -Rainer Maria Rilke


Rainer Maria Rilke Cytaty: Życie a do tego kot, daje niewiarygodny wynik, przysięgam! -Rainer Maria Rilke


Życie-a-do-tego-kot-daje-niewiarygodny-wynik-przysięgam
Rainer Maria Rilke Cytaty: Wielka jest śmierć. Jesteśmy w jej mocy z uśmiechem na ustach. -Rainer Maria Rilke


wielka-jest-śmierć-jesteśmy-w-jej-mocy-z-uśmiechem-na-ustach
Rainer Maria Rilke Cytaty: Miłość to sprawa trudna, wzajemna miłość między dwojgiem ludzi to może najtrudniejsze, co na nas nałożono - to zadanie, wobec którego każde inne jest tylko przygotowaniem. -Rainer Maria Rilke


miłość-to-sprawa-trudna-wzajemna-miłość-między-dwojgiem-ludzi-to-może-najtrudniejsze-co-na-nas-nałożono-to-zadanie-wobec-którego-każde
Rainer Maria Rilke Cytaty: Miłość polega na tym, że dwie samotności ochraniają się, dotykają i pozdrawiają. Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają. -Rainer Maria Rilke


miłość-polega-na-tym-że-dwie-samotnoś-ochraniają-ę-dotykają-i-pozdrawiają-miłość-to-dwie-samotnoś-które-spotykają-ę-i-wzajem
Rainer Maria Rilke Cytaty: Myślę, że prawdziwym


myślę-że-prawdziwym-dziedzictwem-po-śmierci-ukochanej-osoby-jest-większa-odpowiedzialność-czy-odchodzący-nie-zostawia-swoich-rzeczy-by-mogli