Robert Musil Cytaty

Robert Musil Cytaty: Jeśli istnieje poczucie rzeczywistości, musi istnieć również poczucie ewentualności. -Robert Musil


jeśli-istnieje-poczucie-rzeczywistoś-musi-istnieć-również-poczucie-ewentualnoś
Robert Musil Cytaty: Gdyby głupota od wewnątrz nie była do złudzenia podobna do talentu, a z zewnątrz nie mogła uchodzić za postęp, genialność, nadzieję i ulepszenie, nikt chyba nie zgodziłby się być głupi i głupota w ogóle by nie istniała. -Robert Musil


Robert Musil Cytaty: Niemcy nie zginęły z powodu swoich niemoralnych, lecz z powodu swoich moralnych obywateli. Moralność nie została podważona, lecz okazała się pusta. -Robert Musil


niemcy-nie-zginęły-z-powodu-swoich-niemoralnych-lecz-z-powodu-swoich-moralnych-obywateli-moralność-nie-została-podważona-lecz-okazała-ę
Robert Musil Cytaty: Nowela - to schludnie zasznurowana paczuszka z małą niespodzianką w środku. -Robert Musil


nowela-to-schludnie-zasznurowana-paczuszka-z-łą-niespodzianką-w-środku
Robert Musil Cytaty: Dusze się łączą, kiedy wargi się rozdzielają. -Robert Musil


dusze-ę-łączą-kiedy-wargi-ę-rozdzielają
Robert Musil Cytaty: Mieszczanie, tam gdzie występują w kolektywie, pozwalają sobie na wszystko, co w pojedynkę jest zabronione. -Robert Musil


mieszczanie-tam-gdzie-występują-w-kolektywie-pozwalają-sobie-na-wszystko-co-w-pojedynkę-jest-zabronione
Robert Musil Cytaty: Życie poświęcone wielkiej miłości właściwie nie ma nic wspólnego z posiadaniem i pragnieniem posiadania, które należą raczej do dziedziny takich pojęć, jak oszczędność, przywłaszczanie i chciwość. -Robert Musil


Robert Musil Cytaty: Nasz osąd jakiegoś czynu nie jest nigdy osądem tej jego strony, za którą Bóg nagradza albo karze. -Robert Musil


nasz-osąd-jakiegoś-czynu-nie-jest-nigdy-osądem-tej-jego-strony-za-którą-bóg-nagradza-albo-karze
Robert Musil Cytaty: Nie wolno się na swoją epokę boczyć, nie wyrządzając sobie samemu krzywdy. -Robert Musil


nie-wolno-ę-na-swoją-epokę-boczyć-nie-wyrządzając-sobie-samemu-krzywdy
Robert Musil Cytaty: Sława zdobyta intelektualnymi zasługami rozpływa się dziwnie szybko przy osobistym poznaniu jej nosicieli. -Robert Musil


sława-zdobyta-intelektualnymi-zasługami-rozpływa-ę-dziwnie-szybko-przy-osobistym-poznaniu-jej-nosicieli
Robert Musil Cytaty: Bywają okresy, w których życie wyraźnie zwalnia biegu, jak gdyby się wahało czy iść naprzód czy też zmienić kierunek. Może właśnie w takich okresach człowiekowi łatwiej przytrafia się nieszczęście. -Robert Musil


Robert Musil Cytaty: Gdyby głupota nie przypominała do złudzenia postępu, talentu, nadziei lub poprawy, nikt nie zechciałby być głupi. -Robert Musil


gdyby-głupota-nie-przypominała-do-złudzenia-postępu-talentu-nadziei-lub-poprawy-nikt-nie-zechciałby-być-głupi
Robert Musil Cytaty: Żadna granica nie kusi tak do szmuglowania jak granica wieku. -Robert Musil


Żadna-granica-nie-kusi-tak-do-szmuglowania-jak-granica-wieku
Robert Musil Cytaty: Zestarzej się przy mnie. Najlepsze dopiero się zdarzy. -Robert Browning


zestarzej-ę-przy-mnie-najlepsze-dopiero-ę-zdarzy
Robert Musil Cytaty: Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że to były rzeczy wielkie. -Robert Brault


ciesz-ę-w-życiu-drobiazgami-bo-któregoś-dnia-możesz-spojrzeć-za-siebie-i-zobaczyć-że-to-były-rzeczy-wielkie
Robert Musil Cytaty: Jeżeli człowiek śmieje się z własnej porażki, to znaczy, że znalazł już kogoś, kogo można obarczyć winą za nią. -Robert Bloch


jeżeli-człowiek-śmieje-ę-z-własnej-porażki-to-znaczy-że-znalazł-już-kogoś-kogo-można-obarczyć-winą-za-ą
Robert Musil Cytaty: Celem edukacji jest uczynić cię filozofem na tyle, abyś zaakceptował fakt, że będziesz mało zarabiał. -Robert Bloch


celem-edukacji-jest-uczynić-ę-filozofem-na-tyle-abyś-zaakceptował-fakt-że-będziesz-ło-zarabiał
Robert Musil Cytaty: Pies może nauczyć małego chłopca wierności, wytrwałości oraz tego, żeby przed snem zakręcić się trzy razy w miejscu. -Robert Benchley


pies-może-nauczyć-łego-chłopca-wiernoś-wytrwałoś-oraz-tego-żeby-przed-snem-zakręć-ę-trzy-razy-w-miejscu