Sławomir Wróblewski Cytaty

Sławomir Wróblewski Cytaty: Miłość kupiona jest przedmiotem oszustwa. -Sławomir Wróblewski


Sławomir Wróblewski Cytaty: Im głupsza trzoda tym trudniej być pasterzem. -Sławomir Wróblewski


Sławomir Wróblewski Cytaty: Gryź życie, dopóki nie nałoży ci kagańca. -Sławomir Wróblewski


Sławomir Wróblewski Cytaty: Godzi­ny są jak stróże - wy­miatają chwi­le złudzeń. -Sławomir Wróblewski


godzi­ny-są jak stróże- wy­miatają-chwi­-złudzeń
Sławomir Wróblewski Cytaty: Szczęście mniej za­leży od pra­cy niż nie­szczęście od lenistwa. -Sławomir Wróblewski


szczęście-mniej-za­ży-od pra­cy-ż-nie­szczęście-od lenistwa
Sławomir Wróblewski Cytaty: Do jed­ne­go szczęście się śmieje, do in­nych szczerzy zęby. -Sławomir Wróblewski


do jed­ne­go-szczęście ę-śmieje-do in­nych-szczerzy-zęby
Sławomir Wróblewski Cytaty: Podróże kształcą wykształconych. -Sławomir Wróblewski


Sławomir Wróblewski Cytaty: Im głup­sza trzo­da, tym trud­niej być pasterzem. -Sławomir Wróblewski


im głup­sza-trzo­da-tym-trud­niej-być-pasterzem
Sławomir Wróblewski Cytaty: Naj­lep­szym środ­kiem na usy­pianie roz­mo­wy jest ziewanie. -Sławomir Wróblewski


naj­lep­szym-środ­kiem-na usy­pianie-roz­mo­wy-jest ziewanie
Sławomir Wróblewski Cytaty: Aforyzmem może się najeść tylko nasycony wiedzą. -Sławomir Wróblewski


Sławomir Wróblewski Cytaty: Jarosz - tygrys zieleni. -Sławomir Wróblewski


Sławomir Wróblewski Cytaty: Ulubionym daniem czasu są zęby. -Sławomir Wróblewski


Sławomir Wróblewski Cytaty: Liczę się z tym, kto potrafi liczyć czas. -Sławomir Wróblewski


Sławomir Wróblewski Cytaty: Fala: Każda fala mieści nadmiar wody. -Sławomir Wróblewski


Sławomir Wróblewski Cytaty: Nie zaoszczędzisz czasu, gdy podczas snu będziesz żuł, a przy jedzeniu spał. -Sławomir Wróblewski


nie-zaoszczędzisz-czasu-gdy-podczas-snu-będziesz-żuł-a-przy-jedzeniu-spał
Sławomir Wróblewski Cytaty: Jeśli czujesz, że możesz być kołem, staraj się o napęd. -Sławomir Wróblewski


jeśli-czujesz-że-możesz-być-kołem-staraj-ę-o-napęd
Sławomir Wróblewski Cytaty: Często oceniamy błędy z czyjegoś punktu widzenia i z własnej ślepoty. -Sławomir Wróblewski


często-oceniamy-błędy-z-czyjegoś-punktu-widzenia-i-z-własnej-ślepoty
Sławomir Wróblewski Cytaty: Prawda: Prawda ubrana w komentarze nie jest już goła. -Sławomir Wróblewski


prawda-prawda-ubrana-w-komentarze-nie-jest-już-goła