Safona Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Safona Cytaty: Że śmierć jest złem, te­go zda­nia są na­wet bogowie, sko­ro sa­mi nie umierają... -Safona
Że śmierć-jest złem-te­go-zda­nia-są na­wet-bogowie-sko­ro-­mi-nie umierają
Safona Cytaty: Nawet groźnym Bogom nieraz łzawią oczy. -Safona
nawet-groźnym-bogom-nieraz-łzawią-oczy
Safona Cytaty: Złoto nie śniedzieje. -Safona
złoto-nie-śniedzieje
Safona Cytaty: Złym sąsiadem bogactwo bez dobroci. Kto jedno i drugie posiada do szczęśliwych należy. -Safona
złym-sąsiadem-bogactwo-bez-dobroci-kto-jedno-i-drugie-posiada-do-szczęśliwych-należy
Safona Cytaty: Kiedy gniew zawładnie tobą, trzymaj język za zębami. -Safona
kiedy-gniew-zawładnie-tobą-trzymaj-język-za-zębami
Safona Cytaty: To, co jest piękne, jest dobre, a co jest dobre, będzie z pewnością piękne. -Safona
to-co-jest-piękne-jest-dobre-a-co-jest-dobre-będzie-z-pewnośą-piękne
Safona Cytaty: Uroda cieszy tylko oczy, dobroć jest wartością trwałą. -Safona
uroda-cieszy-tylko-oczy-dobroć-jest-wartośą-trwałą
Safona Cytaty: Nawet delikatna dziewczyna kwiaty ścina. -Safona
nawet-delikatna-dziewczyna-kwiaty-ścina
Safona Cytaty: I czarne włosy posiwieją. -Safona
i-czarne-włosy-posiwieją
Safona Cytaty: Nie wszystko w życiu można zdobyć. Trzeba raczej wybierać. -Safona
nie-wszystko-w-życiu-można-zdobyć-trzeba-raczej-wybierać
Safona Cytaty: Niedola ludzi jednoczy. -Safona
niedola-ludzi-jednoczy
Safona Cytaty: Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz. -Safona
przyjaźń-jest-subtelną-rozkoszą-szlachetnych-dusz
Safona Cytaty: Złoto potrafi zabałamucić nawet uczciwego człowieka. -Safona
złoto-potrafi-zabałamucić-nawet-uczciwego-człowieka
Safona Cytaty: Bogowie wiedzą: śmierć jest nieszczęściem. Inaczej chętnie umieraliby sami. -Safona
bogowie-wiedzą-śmierć-jest-nieszczęściem-inaczej-chętnie-umieraliby-sami
Safona Cytaty: Jaka wina taka kara. -Safona
jaka-wina-taka-kara
Safona Cytaty: Ironia jest potwierdzeniem pustki. -Safona
ironia-jest-potwierdzeniem-pustki
Safona Cytaty: Kiedy gniew zawład­nie tobą, trzy­maj język za zębami. -Safona
kiedy-gniew-zawład­nie-tobą-trzy­maj-język-za zębami
Safona Cytaty: Uro­da cie­szy tyl­ko oczy, dob­roć jest war­tością trwałą. -Safona
uro­da-cie­szy-tyl­ko-oczy-dob­roć-jest war­tośą-trwałą
Safona Cytaty: Przy­jaźń to sub­telna roz­kosz szlachet­nych dusz. -Safona
przy­jaźń-to sub­telna-roz­kosz-szlachet­nych-dusz
Safona Cytaty: Wiem, że mo­je ręce nie dot­kną nieba. -Safona
wiem-że mo­-rę-nie dot­kną-nieba
Safona Cytaty: Przy­jaźń jest sub­telną roz­koszą szlachet­nych dusz. -Safona
przy­jaźń-jest sub­telną-roz­koszą-szlachet­nych-dusz
Safona Cytaty: Dob­rych ludzi nikt nie zapomina. -Safona
dob­rych-ludzi-nikt-nie zapomina
Safona Cytaty: I czar­ne włosy posiwieją. -Safona
i czar­ne-włosy-posiwieją
Safona Cytaty: Bo­gowie wiedzą: śmierć jest nie­szczęściem, inaczej chętnie umiera­liby sami. -Safona
bo­gowie-wiedzą-śmierć-jest nie­szczęściem-inaczej-chętnie-umiera­liby-sami
Safona Cytaty: Nie wszys­tko w życiu można zdo­być. Trze­ba raczej wybierać. -Safona
nie-wszys­tko-w życiu-można-zdo­być-trze­ba raczej-wybierać
Safona Cytaty: Dla krótkowidza i strach bywa drogowskazem. -Safona
dla-krótkowidza-i-strach-bywa-drogowskazem
Safona Cytaty: Dobrych ludzi nikt nie zapomina. -Safona
dobrych-ludzi-nikt-nie-zapomina
Safona Cytaty: Jeśli miłość trwa, to dlatego, że coś w nas jeszcze się nie spełniło. -Safona
jeśli-miłość-trwa-to-dlatego-że-coś-w-nas-jeszcze-ę-nie-spełło
Safona Cytaty: Nie czas modlitwie po przegranej . -bitwie Safona