Samuel Adalberg Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Samuel Adalberg Cytaty: Jak wilk ko­maro­wi po­może, to ko­mar i ko­nia zmoże. -Samuel Adalberg
jak-wilk-ko­maro­wi-po­może-to ko­mar-i ko­nia-zmoże
Samuel Adalberg Cytaty: Trud­no się puścić bez wiosła na morze. -Samuel Adalberg
Samuel Adalberg Cytaty: Nie skry­je diabeł końskiego kopyta. -Samuel Adalberg
Samuel Adalberg Cytaty: Od sta­rych kruków młode uczą się krakać. -Samuel Adalberg
od sta­rych-kruków-młode-uczą ę-krakać
Samuel Adalberg Cytaty: Szczęście ka­retą nie jeździ, ale i w łachma­nach nie chodzi. -Samuel Adalberg
szczęście-ka­retą-nie ździ-ale-i w łachma­nach-nie chodzi
Samuel Adalberg Cytaty: Dob­re krótkie ka­zanie, a długie kiełbasy. -Samuel Adalberg
dob­re-krótkie-ka­zanie-a długie-kiełbasy
Samuel Adalberg Cytaty: Lep­szy du­kat przed pro­cesem, niźli trzy po procesie. -Samuel Adalberg
lep­szy-­kat-przed-pro­cesem-źli-trzy-po procesie
Samuel Adalberg Cytaty: Dob­ry fur­man na miej­scu skręca. -Samuel Adalberg
dob­ry-fur­man-na miej­scu-skręca
Samuel Adalberg Cytaty: Dob­ry przykład - połowa kazania. -Samuel Adalberg
Samuel Adalberg Cytaty: Jak Bóg zag­rzmi, to chłop do pacierza. -Samuel Adalberg
jak-bóg-zag­rzmi-to chłop-do pacierza
Samuel Adalberg Cytaty: Przed kim bramę zam­kną, niech do fur­tki puka. -Samuel Adalberg
przed-kim-bramę-zam­kną-niech-do fur­tki-puka
Samuel Adalberg Cytaty: Kto w cudzej sto­dole młóci i w je­go odmłócą. -Samuel Adalberg
kto-w cudzej-sto­dole-młó-i w ­go-odmłócą
Samuel Adalberg Cytaty: Le­piej z mądrym pie­czeń ob­ra­cać, niż z głupim ją jeść. -Samuel Adalberg
le­piej-z mądrym-pie­czeń-ob­ra­cać-ż-z głupim-ją ść
Samuel Adalberg Cytaty: Gdy ci ko­była zdechnie, pom­nij zdjąć chomąto. -Samuel Adalberg
gdy- ko­była-zdechnie-pom­nij-zdjąć-chomąto
Samuel Adalberg Cytaty: I koń har­do stąpa, gdy w bo­gatym rzędzie. -Samuel Adalberg
i koń-har­do-stąpa-gdy-w bo­gatym-rzędzie
Samuel Adalberg Cytaty: Sędzia nie może być głodny. -Samuel Adalberg
Samuel Adalberg Cytaty: Każde gra­bie do siebie grabią. -Samuel Adalberg
Samuel Adalberg Cytaty: Kto na końcu wyg­ry­wa, bie­rze pieniądze. -Samuel Adalberg
kto-na końcu-wyg­ry­wa-bie­rze-pieniądze
Samuel Adalberg Cytaty: Dziewięć much a dziesiąty wilk na śmierć zjedzą konia. -Samuel Adalberg
dziewięć-much-a dziesiąty-wilk-na śmierć-zjedzą-konia
Samuel Adalberg Cytaty: U złego bar­tni­ka i miód gorzki. -Samuel Adalberg
u złego-bar­tni­ka-i miód-gorzki
Samuel Adalberg Cytaty: Ucz swo­je dzieci ka­mienie gryźć. -Samuel Adalberg
Samuel Adalberg Cytaty: Szy­by lecą, szklarz się śmieje. -Samuel Adalberg
Samuel Adalberg Cytaty: No­we koła skrzypią. -Samuel Adalberg
Samuel Adalberg Cytaty: Małe pies­ki naj­więcej szczekają. -Samuel Adalberg
małe-pies­ki-naj­więcej-szczekają
Samuel Adalberg Cytaty: Psa głas­kaj, ale ki­ja z ręki nie puszczaj. -Samuel Adalberg
psa-głas­kaj-ale-ki­ja-z ręki-nie puszczaj
Samuel Adalberg Cytaty: Gdzie chleb, tam się zęby znajdą. -Samuel Adalberg
Samuel Adalberg Cytaty: Gdzie ciało ma leżeć, tam no­gi muszą zajść. -Samuel Adalberg
gdzie-ciało- żeć-tam-no­gi-muszą-zajść
Samuel Adalberg Cytaty: Gdzie pies nie chce, tam sługa musi. -Samuel Adalberg
Samuel Adalberg Cytaty: Gdzieś się upił, tam idź spać. -Samuel Adalberg
Samuel Adalberg Cytaty: Dobrą ko­byłę i w staj­ni kup­cy znajdą. -Samuel Adalberg
dobrą-ko­byłę-i w staj­-kup­cy-znajdą
Samuel Adalberg Cytaty: Gdy się swo­je psy kąsają, to się i pogodzą. -Samuel Adalberg
Samuel Adalberg Cytaty: Jak nie ma pan­ny Ma­rian­ny, dob­ra i Maryśka. -Samuel Adalberg
jak-nie  pan­ny-ma­rian­ny-dob­ra-i maryśka
Samuel Adalberg Cytaty: Każda kro­wa swo­je cielę liże. -Samuel Adalberg
Samuel Adalberg Cytaty: Kto ma wios­ki, ma troski. -Samuel Adalberg
Samuel Adalberg Cytaty: Sko­rego ko­nia jeszcze ba­tem pod górę. -Samuel Adalberg
sko­rego-ko­nia-jeszcze-ba­tem-pod-górę