Seneka Młodszy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Seneka Młodszy Cytaty: Pieniądzom trzeba rozkazywać, a nie im służyć -Seneka Młodszy
pieniądzom-trzeba-rozkazywać-a-nie-im-służyć
Seneka Młodszy Cytaty: Co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego. -Seneka Młodszy
Seneka Młodszy Cytaty: Trudno ustrzec tego, co się wielu podoba. -Seneka Młodszy
Seneka Młodszy Cytaty: Żaden dzień nie jest długi dla człowieka czynnego. -Seneka Młodszy
Żaden-dzień-nie-jest-długi-dla-człowieka-czynnego
Seneka Młodszy Cytaty: Nikt nie kocha tych, których się lęka. -Seneka Młodszy
Seneka Młodszy Cytaty: Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu; radość to rzecz bardzo poważna. -Seneka Młodszy
nie-sądźcie-że-radość-polega-na-śmiechu-radość-to-rzecz-bardzo-poważna
Seneka Młodszy Cytaty: Nic równie nie szkodzi zdrowiu, jak częsta zmiana lekarstw. -Seneka Młodszy
nic-równie-nie-szkodzi-zdrowiu-jak-częsta-zmiana-lekarstw
Seneka Młodszy Cytaty: Z braku przeciwnika marnieje odwaga. -Seneka Młodszy
Seneka Młodszy Cytaty: Tym więcej pragniemy, im więcej przypadło nam w udziale. -Seneka Młodszy
tym-więcej-pragniemy-im-więcej-przypadło-nam-w-udziale
Seneka Młodszy Cytaty: Błądzić jest rzeczą ludzką. -Seneka Młodszy
Seneka Młodszy Cytaty: Drzewo nie smagane wichrem rzadko kiedy wyrasta i zdrowe. -Seneka Młodszy
drzewo-nie-smagane-wichrem-rzadko-kiedy-wyrasta-i-zdrowe
Seneka Młodszy Cytaty: Panować nad sobą - to najwyższa władza. -Seneka Młodszy
panować-nad-sobą-to-najwyższa-władza
Seneka Młodszy Cytaty: Najlepiej przecierpieć, czego odmienić nie można. -Seneka Młodszy
najlepiej-przecierpieć-czego-odmienić-nie-można
Seneka Młodszy Cytaty: Kłamią niewolnicy, wolni prawdę mówią. -Seneka Młodszy
kłamią-niewolnicy-wolni-prawdę-mówią
Seneka Młodszy Cytaty: Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać. -Seneka Młodszy
najlepszym-lekarstwem-na-gniew-jest-poczekać
Seneka Młodszy Cytaty: Piękna kobieta jest jak rzeka, w której toną mędrcy. -Seneka Młodszy
piękna-kobieta-jest-jak-rzeka-w-której-ą-mędrcy
Seneka Młodszy Cytaty: Drzewo nie smagane wichrem, rzadko kiedy wyrasta silne i zdrowe. -Seneka Młodszy
drzewo-nie-smagane-wichrem-rzadko-kiedy-wyrasta-silne-i-zdrowe
Seneka Młodszy Cytaty: Nie ot­rzy­muje­my krótkiego życia; lecz je ta­kim czy­nimy. Nie bra­kuje nam cza­su, lecz trwo­nimy go. -Seneka Młodszy
nie-ot­rzy­muje­my-krótkiego-życia-lecz- ­kim-czy­nimy-nie bra­kuje-nam-cza­su-lecz-trwo­nimy-go
Seneka Młodszy Cytaty: Nikt nie jest dob­ry przez przypadek. Ne­mo est ca­su bo­nus. (łac.) No­body is good by ac­ci­dent. (ang.)  -Seneka Młodszy
nikt-nie jest dob­ry-przez-przypadek-ne­mo-ca­su-bo­nus-łac-no­body-is good-by ac­­dent-ang 
Seneka Młodszy Cytaty: Jeśli chcesz żyć szczęśli­wie, nie przej­muj się tym, że uważają cię za głupca. -Seneka Młodszy
jeśli-chcesz-żyć-szczęśli­wie-nie przej­muj ę-tym-że uważają-ę-za głupca
Seneka Młodszy Cytaty: Sztuka długotrwała, życie krótkie. -Seneka Młodszy
Seneka Młodszy Cytaty: Z życiem jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak zagrana. -Seneka Młodszy
z-życiem-jak-ze-sztuką-w-teatrze-ważne-nie-jak-długo-trwa-ale-jak-zagrana
Seneka Młodszy Cytaty: Głód nie ma ambicji. -Seneka Młodszy
Seneka Młodszy Cytaty: Boimy się nie śmierci, ale wyobrażenia, jakie mamy o niej. -Seneka Młodszy
boimy-ę-nie-śmierci-ale-wyobrażenia-jakie-mamy-o-niej
Seneka Młodszy Cytaty: Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka. Wrogość natychmiast znika, jeśli się jej wyrzeknie jedna ze stron. -Seneka Młodszy
najlepszym-lekarstwem-na-gniew-jest-zwłoka-wrogość-natychmiast-znika-śli-ę-jej-wyrzeknie-jedna-ze-stron
Seneka Młodszy Cytaty: Najgorsze dla nas jest właśnie to, że wykazujemy starczą powagę, a dziecięce wady. -Seneka Młodszy
najgorsze-dla-nas-jest-właśnie-to-że-wykazujemy-starczą-powagę-a-dziecię-wady
Seneka Młodszy Cytaty: Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. -Seneka Młodszy
musisz-żyć-dla-innych-śli-chcesz-żyć-z-pożytkiem-dla-siebie
Seneka Młodszy Cytaty: Trzeba wysłuchać i drugiej strony. -Seneka Młodszy
Seneka Młodszy Cytaty: Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. -Seneka Młodszy
Seneka Młodszy Cytaty: Jeśli chcesz być szczęśliwy, musisz nauczyć się cierpieć. -Seneka Młodszy
jeśli-chcesz-być-szczęśliwy-musisz-nauczyć-ę-cierpieć
Seneka Młodszy Cytaty: Dro­ga do gwiazd nie jest łat­wa z ziemi. Non est ad as­tra mol­lis e ter­ris via. (łac.) The­re is no easy way from the ear­th to the stars. (ang.) Není lehká ces­ta ze země ke hvězdám. (czes.) Der Weg von der Er­de zu den Ster­nen ist nicht eben. (niem.)  -Seneka Młodszy
Seneka Młodszy Cytaty: Człowiek bro­ni błędów, które kocha. -Seneka Młodszy
Seneka Młodszy Cytaty: Cóż za różni­ca, ja­ka ko­go wa­da ogłupia? Głupo­ta jed­na­ko pat­ro­nuje wszystkim. -Seneka Młodszy
cóż-za róż­ca-ja­ka-ko­go-wa­da-ogłupia-głupo­-jed­na­ko-pat­ro­nuje-wszystkim
Seneka Młodszy Cytaty: Od ko­nie­czności nie uciek­niesz, ale możesz ją zwyciężyć. -Seneka Młodszy
od ko­nie­cznoś-nie uciek­niesz-ale-możesz-ją zwyciężyć
Seneka Młodszy Cytaty: Kiedy umiera twój przy­jaciel, niech two­je oczy nie będą suche, ale niech także nie stają się morzem. Łzy tak, ale płacz nie. -Seneka Młodszy
kiedy-umiera-twój-przy­jaciel-niech-two­-oczy-nie będą-suche-ale-niech-także-nie stają ę-morzem-Łzy tak-ale-płacz-nie