Sienki Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Sienki Cytaty: Szczęśli­wy jest ten, kto umie żyć teraźniejszością. -Sienki
szczęśli­wy-jest ten-kto-umie-żyć-teraźniejszośą
Sienki Cytaty: Zaw­sze pat­rzysz w jut­ro, ale czy pa­miętasz pat­rzeć w dzisiaj?  -Sienki
zaw­sze-pat­rzysz-w jut­ro-ale-czy-pa­miętasz-pat­rzeć-w dzisiaj 
Sienki Cytaty: Im mniej słów, tym więcej myśli. -Sienki
im mniej-słów-tym-więcej-myśli
Sienki Cytaty: -Jak to jest kochać życie? - Po pros­tu, pat­rząc na otaczający świat, pielęgnując każdą mi­jającą se­kundę, każdy spa­dający liść. Wkładać w nią cały swój umysł i za­pał, ze wzgle­du na to, że możemy to ob­serwo­wać i możemy tu­taj być. - No, to właśnie się zakochałem!  -Sienki