Simone Weil Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Simone Weil Cytaty: Dana jest człowiekowi urojona boskość, aby mógł z niej się wyzuć, tak jak Chrystus wyzuł się ze swojej rzeczywistej boskości. -Simone Weil
dana-jest-człowiekowi-urojona-boskość-aby-mógł-z-niej-ę-wyzuć-tak-jak-chrystus-wyzuł-ę-ze-swojej-rzeczywistej-boskoś
Simone Weil Cytaty: Człowiek posiada to tylko, czego się wyrzeka. To, czego się nie wyrzekamy, wymyka się nam. W tym sensie niczego absolutnie nie można posiadać, jeśli się nie przeszło wpierw przez Boga. -Simone Weil
człowiek-posiada-to-tylko-czego-ę-wyrzeka-to-czego-ę-nie-wyrzekamy-wymyka-ę-nam-w-tym-sensie-niczego-absolutnie-nie-można-posiadać-śli-ę-nie
Simone Weil Cytaty: Mamy obowiązek udzielić proszącemu wszystkiego poza tym, czego mamy obowiązek odmówić. -Simone Weil
mamy-obowiązek-udzielić-proszącemu-wszystkiego-poza-tym-czego-mamy-obowiązek-odmówić
Simone Weil Cytaty: Znosić zło jest jedynym sposobem, żeby je zniszczyć. -Simone Weil
znosić-zło-jest-jedynym-sposobem-żeby-zniszczyć
Simone Weil Cytaty: Jesteśmy częścią, która ma naśladować całość. -Simone Weil
jesteśmy-częśą-która-naśladować-całość
Simone Weil Cytaty: Posłuszeństwo wobec człowieka, którego władza nie poparta jest blaskiem pracowitości, to koszmarny sen. -Simone Weil
posłuszeństwo-wobec-człowieka-którego-władza-nie-poparta-jest-blaskiem-pracowitoś-to-koszmarny-sen
Simone Weil Cytaty: Nie religia, lecz rewolucja jest opium dla narodu. -Simone Weil
nie-religia-lecz-rewolucja-jest-opium-dla-narodu
Simone Weil Cytaty: Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość. -Simone Weil
czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
Simone Weil Cytaty: Tylko schodzenie w dół leży w zasięgu naszej mocy. Ruch ku górze jest urojeniem. -Simone Weil
tylko-schodzenie-w-dół-ży-w-zasięgu-naszej-mocy-ruch-ku-górze-jest-urojeniem
Simone Weil Cytaty: Każdy grzech jest próbą wypełnienia pustki. -Simone Weil
każdy-grzech-jest-próbą-wypełnienia-pustki
Simone Weil Cytaty: Za każdym razem, gdy znosimy ból, możemy sobie rzetelnie powiedzieć, że to świat, porządek świata wchodzi nam w krew. -Simone Weil
za-każdym-razem-gdy-znosimy-ból-możemy-sobie-rzetelnie-powiedzieć-że-to-świat-porządek-świata-wchodzi-nam-w-krew
Simone Weil Cytaty: Wielką zagadką ludzkiego losu nie jest cierpienie, lecz nieszczęście. -Simone Weil
wielką-zagadką-ludzkiego-losu-nie-jest-cierpienie-lecz-nieszczęście
Simone Weil Cytaty: Wątpienie jest zaletą rozumu, a przez to istnieje też wątpienie, które daje się pogodzić z wiarą. -Simone Weil
wątpienie-jest-zaletą-rozumu-a-przez-to-istnieje-też-wątpienie-które-daje-ę-pogodzić-z-wiarą
Simone Weil Cytaty: Żyjemy w świecie konieczności, a nie w świecie celowości. -Simone Weil
Żyjemy-w-świecie-koniecznoś-a-nie-w-świecie-celowoś
Simone Weil Cytaty: Jesteśmy jak beczki bez dna tak długo, póki nie zrozumiemy, że mamy dno. -Simone Weil
jesteśmy-jak-beczki-bez-dna-tak-długo-póki-nie-zrozumiemy-że-mamy-dno
Simone Weil Cytaty: Jak długo człowiek myśli w pierwszej osobie, konieczność jest dla niego wrogiem. -Simone Weil
jak-długo-człowiek-myśli-w-pierwszej-osobie-konieczność-jest-dla-niego-wrogiem
Simone Weil Cytaty: Stosunki oparte na sile dają temu czego nie ma moc niszczenia tego, co jest. -Simone Weil
stosunki-oparte-na-sile-dają-temu-czego-nie-moc-niszczenia-tego-co-jest
Simone Weil Cytaty: Nie ma panowania nad sobą bez dyscypliny, a nie ma innego środka dyscypliny dla człowieka niż wysiłek, jakiego wymagają zewnętrzne przeszkody... Wysiłki pochodzące tylko z fantazji nie dostarczają człowiekowi środka do zdobycia władzy nad jego fantazjami. -Simone Weil
Simone Weil Cytaty: Gdyby można było wierzyć w Boga nie kochając Go, nie możnaby Go kochać. -Simone Weil
gdyby-można-było-wierzyć-w-boga-nie-kochając-go-nie-możnaby-go-kochać
Simone Weil Cytaty: Cała geometria wywodzi się od Krzyża. -Simone Weil
cała-geometria-wywodzi-ę-od-krzyża
Simone Weil Cytaty: Bóg na tym świecie oddzielił dobro od siły i dla siebie zachował dobro. Jego rozkazy mają formę próśb. -Simone Weil
bóg-na-tym-świecie-oddzielił-dobro-od-ły-i-dla-siebie-zachował-dobro-jego-rozkazy-mają-formę-próśb
Simone Weil Cytaty: Nie starać się nie cierpieć ani cierpieć mniej, ale o to, aby cierpienie nie zmieniało nas na gorsze. -Simone Weil
nie-starać-ę-nie-cierpieć-ani-cierpieć-mniej-ale-o-to-aby-cierpienie-nie-zmieniało-nas-na-gorsze
Simone Weil Cytaty: W katastrofie naszych czasów zarówno kaci jak i ofiary składają mimo woli świadectwo straszliwej nędzy, w jaką popadliśmy. -Simone Weil
w-katastrofie-naszych-czasów-zarówno-kaci-jak-i-ofiary-składają-mimo-woli-świadectwo-straszliwej-nędzy-w-jaką-popadliśmy
Simone Weil Cytaty: Pragnienie złota nie jest złotem; natomiast pragnienie dobra jest już dobrem. -Simone Weil
pragnienie-złota-nie-jest-złotem-natomiast-pragnienie-dobra-jest-już-dobrem
Simone Weil Cytaty: Koło jest symbolem pięknej monotonii, ruch wahadłowy - monotonii okrutnej. -Simone Weil
koło-jest-symbolem-pięknej-monotonii-ruch-wahadłowy-monotonii-okrutnej
Simone Weil Cytaty: Bardzo piękna kobieta patrząca na swoje odbicie w lustrze może rzeczywiście mieć przeświadczenie o swojej z nim tożsamości. Kobieta brzydka wie, że tak nie jest. -Simone Weil
bardzo-piękna-kobieta-patrząca-na-swoje-odbicie-w-lustrze-może-rzeczywiście-mieć-przeświadczenie-o-swojej-z-nim-tożsamoś-kobieta-brzydka-wie
Simone Weil Cytaty: Nadzieja jest wiarą ukierunkowaną w czasie ku przyszłości. To nadprzyrodzony odpowiednik decyzji wytrwania w cnocie. -Simone Weil
nadzieja-jest-wiarą-ukierunkowaną-w-czasie-ku-przyszłoś-to-nadprzyrodzony-odpowiednik-decyzji-wytrwania-w-cnocie
Simone Weil Cytaty: Szaleństwo miłości nie szuka dla siebie wyrazu. -Simone Weil
szaleństwo-miłoś-nie-szuka-dla-siebie-wyrazu
Simone Weil Cytaty: Miłość jest nauczycielką bogów i ludzi. -Simone Weil
miłość-jest-nauczycielką-bogów-i-ludzi
Simone Weil Cytaty: Kochać, to znaczy tak kochać istoty i rzeczy stworzone, jak boskie Słowo kochało je w chwili, gdy wyzbywszy się siebie przyjęło byt niewolniczy. -Simone Weil
kochać-to-znaczy-tak-kochać-istoty-i-rzeczy-stworzone-jak-boskie-słowo-kochało-w-chwili-gdy-wyzbywszy-ę-siebie-przyjęło-byt-niewolniczy
Simone Weil Cytaty: Miłość Boga do nas jest męką. -Simone Weil
miłość-boga-do-nas-jest-męką
Simone Weil Cytaty: Tylko przeszkody zaprzątają myśl i podniecają. Gdzie nie ma przeszkód, myśl nie znajduje oparcia. -Simone Weil
tylko-przeszkody-zaprzątają-myśl-i-podniecają-gdzie-nie-przeszkód-myśl-nie-znajduje-oparcia
Simone Weil Cytaty: Trzeba tak kochać, jak świeci słońce. -Simone Weil
trzeba-tak-kochać-jak-świeci-słoń
Simone Weil Cytaty: Trzeba chcieć albo tego, co konkretnie istnieje, albo tego, co zupełnie nie może istnieć, a jeszcze lepiej – jednego i drugiego. -Simone Weil
trzeba-chcieć-albo-tego-co-konkretnie-istnieje-albo-tego-co-zupełnie-nie-może-istnieć-a-jeszcze-lepiej-jednego-i-drugiego
Simone Weil Cytaty: Teraźniejszość jest czymś, co nas wiąże. Przyszłość tworzymy sobie w wyobraźni. Tylko przeszłość jest czystą rzeczywistością. -Simone Weil
teraźniejszość-jest-czymś-co-nas-wiąże-przyszłość-tworzymy-sobie-w-wyobraź-tylko-przeszłość-jest-czystą-rzeczywistośą