Simone Weil Cytaty

Simone Weil Cytaty: Dana jest człowiekowi urojona boskość, aby mógł z niej się wyzuć, tak jak Chrystus wyzuł się ze swojej rzeczywistej boskości. -Simone Weil


dana-jest-człowiekowi-urojona-boskość-aby-mógł-z-niej-ę-wyzuć-tak-jak-chrystus-wyzuł-ę-ze-swojej-rzeczywistej-boskoś
Simone Weil Cytaty: Człowiek posiada to tylko, czego się wyrzeka. To, czego się nie wyrzekamy, wymyka się nam. W tym sensie niczego absolutnie nie można posiadać, jeśli się nie przeszło wpierw przez Boga. -Simone Weil


człowiek-posiada-to-tylko-czego-ę-wyrzeka-to-czego-ę-nie-wyrzekamy-wymyka-ę-nam-w-tym-sensie-niczego-absolutnie-nie-można-posiadać-śli-ę-nie
Simone Weil Cytaty: Mamy obowiązek udzielić proszącemu wszystkiego poza tym, czego mamy obowiązek odmówić. -Simone Weil


mamy-obowiązek-udzielić-proszącemu-wszystkiego-poza-tym-czego-mamy-obowiązek-odmówić
Simone Weil Cytaty: Znosić zło jest jedynym sposobem, żeby je zniszczyć. -Simone Weil


znosić-zło-jest-jedynym-sposobem-żeby-zniszczyć
Simone Weil Cytaty: Jesteśmy częścią, która ma naśladować całość. -Simone Weil


jesteśmy-częśą-która-naśladować-całość
Simone Weil Cytaty: Posłuszeństwo wobec człowieka, którego władza nie poparta jest blaskiem pracowitości, to koszmarny sen. -Simone Weil


posłuszeństwo-wobec-człowieka-którego-władza-nie-poparta-jest-blaskiem-pracowitoś-to-koszmarny-sen
Simone Weil Cytaty: Nie religia, lecz rewolucja jest opium dla narodu. -Simone Weil


nie-religia-lecz-rewolucja-jest-opium-dla-narodu
Simone Weil Cytaty: Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość. -Simone Weil


czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
Simone Weil Cytaty: Tylko schodzenie w dół leży w zasięgu naszej mocy. Ruch ku górze jest urojeniem. -Simone Weil


tylko-schodzenie-w-dół-ży-w-zasięgu-naszej-mocy-ruch-ku-górze-jest-urojeniem
Simone Weil Cytaty: Każdy grzech jest próbą wypełnienia pustki. -Simone Weil


każdy-grzech-jest-próbą-wypełnienia-pustki
Simone Weil Cytaty: Za każdym razem, gdy znosimy ból, możemy sobie rzetelnie powiedzieć, że to świat, porządek świata wchodzi nam w krew. -Simone Weil


za-każdym-razem-gdy-znosimy-ból-możemy-sobie-rzetelnie-powiedzieć-że-to-świat-porządek-świata-wchodzi-nam-w-krew
Simone Weil Cytaty: Wielką zagadką ludzkiego losu nie jest cierpienie, lecz nieszczęście. -Simone Weil


wielką-zagadką-ludzkiego-losu-nie-jest-cierpienie-lecz-nieszczęście
Simone Weil Cytaty: Wątpienie jest zaletą rozumu, a przez to istnieje też wątpienie, które daje się pogodzić z wiarą. -Simone Weil


wątpienie-jest-zaletą-rozumu-a-przez-to-istnieje-też-wątpienie-które-daje-ę-pogodzić-z-wiarą
Simone Weil Cytaty: Żyjemy w świecie konieczności, a nie w świecie celowości. -Simone Weil


Żyjemy-w-świecie-koniecznoś-a-nie-w-świecie-celowoś
Simone Weil Cytaty: Jesteśmy jak beczki bez dna tak długo, póki nie zrozumiemy, że mamy dno. -Simone Weil


jesteśmy-jak-beczki-bez-dna-tak-długo-póki-nie-zrozumiemy-że-mamy-dno
Simone Weil Cytaty: Jak długo człowiek myśli w pierwszej osobie, konieczność jest dla niego wrogiem. -Simone Weil


jak-długo-człowiek-myśli-w-pierwszej-osobie-konieczność-jest-dla-niego-wrogiem
Simone Weil Cytaty: Stosunki oparte na sile dają temu czego nie ma moc niszczenia tego, co jest. -Simone Weil


stosunki-oparte-na-sile-dają-temu-czego-nie-moc-niszczenia-tego-co-jest
Simone Weil Cytaty: Nie ma panowania nad sobą bez dyscypliny, a nie ma innego środka dyscypliny dla człowieka niż wysiłek, jakiego wymagają zewnętrzne przeszkody... Wysiłki pochodzące tylko z fantazji nie dostarczają człowiekowi środka do zdobycia władzy nad jego fantazjami. -Simone Weil