Sisto Cytaty

Sisto Cytaty: Trzy­mała moc­no rękami siała miętę między połami płaszcza już chciała go przyszyć do piersi a on pa­sował do in­nej dziurki  -Sisto


trzy­ła-moc­no-rękami-siała-miętę-między-połami-płaszcza-już-chciała-go przyszyć-do piersi-a-on pa­sował-do in­nej-dziurki 
Sisto Cytaty: Ko­bieto, nie wy­pat­ruj oczu za rycerzem, który wyb­rał już pochwę na swój miecz. -Sisto


ko­bieto-nie wy­pat­ruj-oczu-za rycerzem-który-wyb­rał-już-pochwę-na swój-miecz
Sisto Cytaty: Jes­tem mężczyzną, co się zowie. Znikam. A gdzie, żad­na się nie dowie. -Sisto


jes­tem-mężczyzną-co ę-zowie-znikam-a-gdzie-żad­na ę-nie dowie