Sofokles Cytaty

Sofokles Cytaty: Żadne kłamstwo nie doczeka starości. -Sofokles


Żadne-kłamstwo-nie-doczeka-staroś
Sofokles Cytaty: Nikt nie jest bez nieszczęścia, i kto ma go najmniej, ten jest szczęśliwy. -Sofokles


nikt-nie-jest-bez-nieszczęścia-i-kto-go-najmniej-ten-jest-szczęśliwy
Sofokles Cytaty: Nie dajmy nigdy przewodzić kobiecie. -Sofokles


nie-dajmy-nigdy-przewodzić-kobiecie
Sofokles Cytaty: Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym. -Sofokles


cel-zamierzony-a-cel-osiągnięty-nigdy-nie-jest-tym-samym
Sofokles Cytaty: Każda rzecz jest dobra w swoim czasie. -Sofokles


każda-rzecz-jest-dobra-w-swoim-czasie
Sofokles Cytaty: Kogo Bóg chce ukarać, temu najpierw odbiera rozum. -Sofokles


kogo-bóg-chce-ukarać-temu-najpierw-odbiera-rozum
Sofokles Cytaty: Kto nie przeżył tego co ja, niechaj rad mi nie udziela. -Sofokles


kto-nie-przeżył-tego-co-ja-niechaj-rad-mi-nie-udziela
Sofokles Cytaty: Kto się spieszy, potyka się. -Sofokles


Sofokles Cytaty: Wiele jest rzeczy godnych podziwu, ale nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles


wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-ale-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Sofokles Cytaty: Nie ma drogi dla śmiertelnych, by uniknąć nieszczęścia losu. -Sofokles


nie-drogi-dla-śmiertelnych-by-uniknąć-nieszczęścia-losu
Sofokles Cytaty: Zły to lekarz, który stosuje lekarstwo gorsze od samej choroby. -Sofokles


zły-to-lekarz-który-stosuje-lekarstwo-gorsze-od-samej-choroby
Sofokles Cytaty: Głupota jest siostrą zbrodni. -Sofokles


głupota-jest-siostrą-zbrodni
Sofokles Cytaty: Bo to jest w dzieciach najpiękniejszą cnotą, gdy trudy dla rodziców ponoszą z ochotą. -Sofokles


bo-to-jest-w-dzieciach-najpiękniejszą-cnotą-gdy-trudy-dla-rodziców-ponoszą-z-ochotą
Sofokles Cytaty: Wiele jest rzeczy godnych podziwu, lecz nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles


wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-lecz-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Sofokles Cytaty: Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych. -Sofokles


dobry-los-nie-jest-sprzymierzeńcem-bezczynnych
Sofokles Cytaty: Kto przyjmuje służbę u władcy, staje się jego niewolnikiem, choćby przyszedł był jako człowiek wolny. -Sofokles


kto-przyjmuje-służbę-u-władcy-staje-ę-jego-niewolnikiem-choćby-przyszedł-był-jako-człowiek-wolny
Sofokles Cytaty: Czas wszystko na jaw wydobywa. -Sofokles


czas-wszystko-na-jaw-wydobywa
Sofokles Cytaty: Człowiekowi przystoi pragnąć na miarę człowieczą. -Sofokles


człowiekowi-przystoi-pragnąć-na-miarę-człowieczą