Sofokles Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Sofokles Cytaty: Żadne kłamstwo nie doczeka starości. -Sofokles
Żadne-kłamstwo-nie-doczeka-staroś
Sofokles Cytaty: Nikt nie jest bez nieszczęścia, i kto ma go najmniej, ten jest szczęśliwy. -Sofokles
nikt-nie-jest-bez-nieszczęścia-i-kto-go-najmniej-ten-jest-szczęśliwy
Sofokles Cytaty: Nie dajmy nigdy przewodzić kobiecie. -Sofokles
nie-dajmy-nigdy-przewodzić-kobiecie
Sofokles Cytaty: Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym. -Sofokles
cel-zamierzony-a-cel-osiągnięty-nigdy-nie-jest-tym-samym
Sofokles Cytaty: Każda rzecz jest dobra w swoim czasie. -Sofokles
każda-rzecz-jest-dobra-w-swoim-czasie
Sofokles Cytaty: Kogo Bóg chce ukarać, temu najpierw odbiera rozum. -Sofokles
kogo-bóg-chce-ukarać-temu-najpierw-odbiera-rozum
Sofokles Cytaty: Kto nie przeżył tego co ja, niechaj rad mi nie udziela. -Sofokles
kto-nie-przeżył-tego-co-ja-niechaj-rad-mi-nie-udziela
Sofokles Cytaty: Kto się spieszy, potyka się. -Sofokles
Sofokles Cytaty: Wiele jest rzeczy godnych podziwu, ale nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles
wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-ale-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Sofokles Cytaty: Nie ma drogi dla śmiertelnych, by uniknąć nieszczęścia losu. -Sofokles
nie-drogi-dla-śmiertelnych-by-uniknąć-nieszczęścia-losu
Sofokles Cytaty: Zły to lekarz, który stosuje lekarstwo gorsze od samej choroby. -Sofokles
zły-to-lekarz-który-stosuje-lekarstwo-gorsze-od-samej-choroby
Sofokles Cytaty: Głupota jest siostrą zbrodni. -Sofokles
głupota-jest-siostrą-zbrodni
Sofokles Cytaty: Bo to jest w dzieciach najpiękniejszą cnotą, gdy trudy dla rodziców ponoszą z ochotą. -Sofokles
bo-to-jest-w-dzieciach-najpiękniejszą-cnotą-gdy-trudy-dla-rodziców-ponoszą-z-ochotą
Sofokles Cytaty: Wiele jest rzeczy godnych podziwu, lecz nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles
wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-lecz-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Sofokles Cytaty: Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych. -Sofokles
dobry-los-nie-jest-sprzymierzeńcem-bezczynnych
Sofokles Cytaty: Kto przyjmuje służbę u władcy, staje się jego niewolnikiem, choćby przyszedł był jako człowiek wolny. -Sofokles
kto-przyjmuje-służbę-u-władcy-staje-ę-jego-niewolnikiem-choćby-przyszedł-był-jako-człowiek-wolny
Sofokles Cytaty: Czas wszystko na jaw wydobywa. -Sofokles
czas-wszystko-na-jaw-wydobywa
Sofokles Cytaty: Człowiekowi przystoi pragnąć na miarę człowieczą. -Sofokles
człowiekowi-przystoi-pragnąć-na-miarę-człowieczą
Sofokles Cytaty: Łatwiej okazać się wdzięcznym wobec bogów niż ludzi. -Sofokles
Łatwiej-okazać-ę-wdzięcznym-wobec-bogów-ż-ludzi
Sofokles Cytaty: Widzisz, drzewa, które poddają się rwącym potokom, ratują swoje konary, a zbyt oporne giną z korzeniami. -Sofokles
widzisz-drzewa-które-poddają-ę-rwącym-potokom-ratują-swoje-konary-a-zbyt-oporne-giną-z-korzeniami
Sofokles Cytaty: Usposobienie człowieka jest jego losem. -Sofokles
usposobienie-człowieka-jest-jego-losem
Sofokles Cytaty: Uczenie się jest rzeczą szlachetną nawet dla starca. -Sofokles
uczenie-ę-jest-rzeczą-szlachetną-nawet-dla-starca
Sofokles Cytaty: Ktoś, kto wie, jak oddać życzliwość, której doświadczył, musi być przyjacielem ponad wszelką cenę. -Sofokles
ktoś-kto-wie-jak-oddać-życzliwość-której-doświadczył-musi-być-przyjacielem-ponad-wszelką-cenę
Sofokles Cytaty: Milczenie stroi kobietę. -Sofokles
milczenie-stroi-kobietę
Sofokles Cytaty: Moc: Wiele jest mocy lecz nie ma większej nad człowieka. -Sofokles
moc-wiele-jest-mocy-lecz-nie-większej-nad-człowieka
Sofokles Cytaty: Siła jest dziwów, lecz przecież człowiek szczytem dziwów w świecie. -Sofokles
siła-jest-dziwów-lecz-przecież-człowiek-szczytem-dziwów-w-świecie
Sofokles Cytaty: Potężna jest miłość matki; gdyś uczynił coś złego, nie potrafi cię nienawidzić, bo jesteś owocem jej łona. -Sofokles
potężna-jest-miłość-matki-gdyś-uczynił-coś-złego-nie-potrafi-ę-nienawidzić-bo-jesteś-owocem-jej-łona
Sofokles Cytaty: Człowiek na starość dziecinnieje. -Sofokles
człowiek-na-starość-dziecinnieje
Sofokles Cytaty: Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym. -Sofokles
cel-zamierzony-a-cel-osiągnięty-nigdy-nie-jest-tym-samym
Sofokles Cytaty: Bo ten, kto sądzi, iż sam posiadł mądrość, język i rozum, innym niedosięgłe bliżej poznany – okaże się pusty. -Sofokles
bo-ten-kto-sądzi-iż-sam-posiadł-mądrość-język-i-rozum-innym-niedosięgłe-bliżej-poznany-okaże-ę-pusty
Sofokles Cytaty: Stracić dobrego przyjaciela, to równoczesne z utratą własnego życia. -Sofokles
stracić-dobrego-przyjaciela-to-równoczesne-z-utratą-własnego-życia
Sofokles Cytaty: Słowami świadczyć, to nie miłość. -Sofokles
słowami-świadczyć-to-nie-miłość
Sofokles Cytaty: Tylko szlachetne czyny są trwałe. -Sofokles
tylko-szlachetne-czyny-są-trwałe
Sofokles Cytaty: Twarde słowa ranią nawet wtedy, gdy są sprawiedliwe. -Sofokles
twarde-słowa-ranią-nawet-wtedy-gdy-są-sprawiedliwe
Sofokles Cytaty: Śpiesz się powoli, a unikniesz błędów. -Sofokles
Śpiesz-ę-powoli-a-unikniesz-błędów