Sprajtka Cytaty

Sprajtka Cytaty: Przy­padek łączy nie przez przypadek... -sprajtka


przy­padek-łączy-nie przez-przypadek
Sprajtka Cytaty: Osuszyłam emocje opadłam jak je­sien­ny liść sze­leszcząc kolorami cze­kam na wiatr unosząc wzrok mus­kam niebo jest sennie po­myśl marzenie za­nim usnę w Twoich oczach  -sprajtka


osuszyłam-emocje-opadłam-jak ­­ny-liść-sze­leszcząc-kolorami-cze­kam-na wiatr-unosząc-wzrok-mus­kam-niebo-jest-sennie-po­myśl-marzenie
Sprajtka Cytaty: Twe słowa to muzyka na czekanie to os­tatni dzwonek jes­tem klawiszem ugi­nam się pod naciskiem chcę się wyciszyć ale wciąż czuję wibracje  -sprajtka


twe-słowa-to muzyka-na-czekanie-to-os­tatni-dzwonek-jes­tem-klawiszem-ugi­nam ę-pod-naciskiem-chcę ę-wyciszyć-ale-wciąż-czuję-wibracje 
Sprajtka Cytaty: Od­gar­nij chmury niebo cze­ka tęsknie prze­cierając sny sta­jesz się górą nie ma ta­kiej drogi której nie znajdę by dot­rzeć na szczyt Naszych marzeń   -sprajtka


od­gar­nij-chmury-niebo-cze­ka-tęsknie-prze­cierając-sny-sta­jesz ę-górą-nie- ­kiej-drogi-której-nie znajdę-by-dot­rzeć-na szczyt
Sprajtka Cytaty: Do­tykam delikatnie na­pięciem chwili gdzie moc fantazji zmieniam w ciepło Us­ta w odpowiedzi zmieniają kolor pul­sują obrazem go­towym do drogi Każdy nerw wplata uczu­cie w struny grając muzykę zwaną pożądaniem   -sprajtka


Sprajtka Cytaty: Klep­sydrą ciała od­mie­rzam czas ty­kają wskazówki każdą minutą do­ceniam dotyk bijący na alarm wy­bijam czas szu­mią w głowie bąbelki szampana  -sprajtka


klep­sydrą-ciała-od­mie­rzam-czas-ty­kają-wskazówki-każdą-minutą-do­ceniam-dotyk-bijący-na alarm-wy­bijam-czas-szu­mią-w głowie
Sprajtka Cytaty: Za­nurzyć pal­ce w cudzej dłoni i ob­lać się rumieńcem ściągnąć spoj­rze­nie delikatne co przy­lega do wil­go­ci skóry płynąć na fa­li co uno­si rzęsy wraz z z życzeniem by wszys­tko stało się jasne  -sprajtka


Sprajtka Cytaty: Opuściły mnie siły gdy padłam w Twe ramiona od­dając każde drżenie by było bliżej Ciebie Zakręcił mną świat lekką od beztroski bym urosła w Twych objęciach i na no­wo zakwitła  -sprajtka


opuśły-mnie-ły-gdy-padłam-w-twe-ramiona-od­dając-każde-drżenie-by-było-bliżej-ciebie-zakręł-mną-świat-lekką-od beztroski-bym-urosła-w
Sprajtka Cytaty: Był boski rozchylił nieba wrota szeptałam zos­tań jeszcze ta chwilka Nas nie zbawi  -sprajtka


był-boski-rozchylił-nieba-wrota-szeptałam-zos­ń-jeszcze-chwilka-nas-nie zbawi 
Sprajtka Cytaty: Brunetki...blondynki żółte białe czarne kręcicie... soczys­te jak owoców kosz... tu jecie  -sprajtka


brunetkiblondynki-żółte-białe-czarne-kręcicie-soczys­te-jak owoców-kosz-jecie 
Sprajtka Cytaty: Była słodka czuł się jak pączek w maśle poszedł w os­tatnie tango Pa ryż  -sprajtka


była-słodka-czuł ę-jak pączek-w-ś-poszedł-w-os­tatnie-tango-pa-ryż 
Sprajtka Cytaty: Zachwy­cają wi­doki w różnych swych odsłonach słońce ser­ce napełnia ...ruszam w samą porę Budzi­my no­we i dzień będąc drogą jedną pniemy się ku szczytowi a ce­lem dru­gi człowiek... -sprajtka


Sprajtka Cytaty: Na­pas­to­wał mnie pucybut i cho­lew­ki smalił W dłoniach dzierżył swój atrybut I po bu­tach walił Na połysk...wysoki la­kier aż się błyszczy Za­mach ma szeroki Ro­bota aż piszczy Po­maso­wał nosek Boczki też pogładził Zna­lazł zbędny włosek gdzieś go szyb­ko wsadził Szpil­ki są...szałowe aż przechodzą dreszcze Wszys­tko jak­by nowe przyjdę tu­taj jeszcze  -sprajtka


Sprajtka Cytaty: J.T. (limeryk) Pe­wien gbur daw­ny sportowiec Po rep­re­zen­tacji wdowiec Strze­lił samobója Ta­ka z niego knuja Pod­PI­Suje się fachowiec... -sprajtka


jt-limeryk-pe­wien-gbur-daw­ny-sportowiec-po-rep­re­zen­tacji-wdowiec-strze­lił-samobója-ta­ka-z niego-knuja-pod­pi­suje ę
Sprajtka Cytaty: Tu się zgi­na dziób pin­gwi­na (limeryk) Pe­wien miły tyczkarz z gestem Po­kazał w Mos­kwie Hey jestem Po­całował so­bie piąstkę Przy­jaźni jawną nawiązkę Stał się dla nich cier­pkim agrestem  -sprajtka


Sprajtka Cytaty: Na­pas­tnik (limeryk) Z PZPN pew­na persona Za­siada na cze­le te­go grona Je­mu na to Jak na lato Hasło-


na­­tnik-limeryk-z-pzpn-pew­na-persona-za­siada-na cze­-te­go-grona-je­mu-na to-jak-na lato-hasło-mam-piłka-ona-mamona 
Sprajtka Cytaty: Opa­dają mi po­wieki, gdyż ręce daw­no opadły... -sprajtka


opa­dają-mi po­wieki-gdyż-rę-daw­no-opadły
Sprajtka Cytaty: Siłow­nia-uszczes­li­wianie na siłę... -sprajtka


siłow­nia-uszczes­li­wianie-na łę