Stanisław Jerzy Lec Cytaty

Stanisław Jerzy Lec Cytaty: Szkoda, że do raju jedzie się karawanem. -Stanisław Jerzy Lec


Stanisław Jerzy Lec Cytaty: Ludzie złotego serca! Sprzedawajcie je drogo. -Stanisław Jerzy Lec


Stanisław Jerzy Lec Cytaty: Ludzie są sobie bliżsi, świat się przeludnia. -Stanisław Jerzy Lec


Stanisław Jerzy Lec Cytaty: Ludożerca nie gardzi człowiekiem. -Stanisław Jerzy Lec


Stanisław Jerzy Lec Cytaty: Litera prawa powinna być włączona do alfabetu. -Stanisław Jerzy Lec


litera-prawa-powinna-być-włączona-do-alfabetu
Stanisław Jerzy Lec Cytaty: Tyrani ścinali ręce trzymane na pulsie. -Stanisław Jerzy Lec


Stanisław Jerzy Lec Cytaty: Ukamienowali go pomnikiem. -Stanisław Jerzy Lec


Stanisław Jerzy Lec Cytaty: Uderz w struny, a nożyce się odezwą. -Stanisław Jerzy Lec


Stanisław Jerzy Lec Cytaty: Uważaj, by się nie dostać pod czyjeś koło szczęścia. -Stanisław Jerzy Lec


uważaj-by-ę-nie-dostać-pod-czyjeś-koło-szczęścia
Stanisław Jerzy Lec Cytaty: W domu powieszonego nie mówi się o stryczku. A w domu kata? -Stanisław Jerzy Lec


w-domu-powieszonego-nie-mówi-ę-o-stryczku-a-w-domu-kata
Stanisław Jerzy Lec Cytaty: W co wierzę? W Boga. Jeżeli jest. -Stanisław Jerzy Lec


Stanisław Jerzy Lec Cytaty: W niektórych słownikach brak słowa honoru. -Stanisław Jerzy Lec


Stanisław Jerzy Lec Cytaty: W piekle diabeł jest postacią pozytywną. -Stanisław Jerzy Lec


Stanisław Jerzy Lec Cytaty: W swej skromności uważał się za grafomana, a był donosicielem. -Stanisław Jerzy Lec


w-swej-skromnoś-uważał-ę-za-grafomana-a-był-donosicielem
Stanisław Jerzy Lec Cytaty: W walce idei giną ludzie. -Stanisław Jerzy Lec


Stanisław Jerzy Lec Cytaty: Nikt nie jest tak głupi, żeby od czasu do czasu takiego nie udawać. -Stanisław Jerzy Lec


nikt-nie-jest-tak-głupi-żeby-od-czasu-do-czasu-takiego-nie-udawać
Stanisław Jerzy Lec Cytaty: Twarz wroga przeraża mnie wtedy, gdy widzę, jak bardzo jest podobna do mojej. -Stanisław Jerzy Lec


twarz-wroga-przeraża-mnie-wtedy-gdy-widzę-jak-bardzo-jest-podobna-do-mojej
Stanisław Jerzy Lec Cytaty: Ludzie, zauważyłem, lubią takie myśli które nie zmuszają do myślenia. -Stanisław Jerzy Lec


ludzie-zauważyłem-lubią-takie-myśli-które-nie-zmuszają-do-myślenia