Stefan Garczyński Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Stefan Garczyński Cytaty: Kogo udajesz takim się stajesz. -Stefan Garczyński
Stefan Garczyński Cytaty: Każde­mu może pomóc przej­rze­nie się w cudzych oczach i to nieko­nie­cznie olśnionych. -Stefan Garczyński
każde­mu-może-pomóc-przej­rze­nie ę-w cudzych-oczach-i to nieko­nie­cznie-olśnionych
Stefan Garczyński Cytaty: Nudziarz, za­pyta­ny o naj­krótszy ob­jazd, wykłada, co sądzi o or­ga­nizac­ji prac drogowych. -Stefan Garczyński
nudziarz-za­pyta­ny-o naj­krótszy-ob­jazd-wykłada-co sądzi-o or­ga­nizac­ji-prac-drogowych
Stefan Garczyński Cytaty: Nic tak dob­rze nie cha­rak­te­ryzu­je człowieka, jak je­go sposób od­nosze­nia się do głupców. -Stefan Garczyński
nic-tak-dob­rze-nie cha­rak­te­ryzu­-człowieka-jak ­go-sposób-od­nosze­nia ę-do głupców
Stefan Garczyński Cytaty: Ko­go uda­jesz, ta­kim się stajesz. -Stefan Garczyński
Stefan Garczyński Cytaty: Up­rzedze­nia są trwałe jak pla­my at­ra­men­tu i trud­no je usunąć. -Stefan Garczyński
up­rzedze­nia-są trwałe-jak pla­my-at­ra­men­-i trud­no- usunąć
Stefan Garczyński Cytaty: By zbliżyć się do dru­giego człowieka trze­ba oder­wać się od siebie. -Stefan Garczyński
by zbliżyć ę-do dru­giego-człowieka-trze­ba-oder­wać ę-od siebie
Stefan Garczyński Cytaty: Dziwne, jak zbliżenie może oddalić, a oddalenie zbliżyć. -Stefan Garczyński
dziwne-jak-zbliżenie-może-oddalić-a-oddalenie-zbliżyć
Stefan Garczyński Cytaty: Nie pomoże facelifting temu, kto nie ma twarzy. -Stefan Garczyński
Stefan Garczyński Cytaty: Realista liczy się z mrzonkami. -Stefan Garczyński
Stefan Garczyński Cytaty: Uśmiech i hu­mor to znak zwy­cięskiego góro­wania nad losem. -Stefan Garczyński
uśmiech-i hu­mor-to znak-zwy­ęskiego-góro­wania-nad-losem
Stefan Garczyński Cytaty: Najłat­wiej oszu­kiwać naj­bar­dziej kochających. I najpodlej. -Stefan Garczyński
najłat­wiej-oszu­kiwać-naj­bar­dziej-kochających-i najpodlej
Stefan Garczyński Cytaty: Balon zależy od wiatrów i boi się szpil. -Stefan Garczyński
Stefan Garczyński Cytaty: Mało który ka­wał wyt­rzy­ma próbę złego podania. -Stefan Garczyński
mało-który-ka­wał-wyt­rzy­-próbę-złego-podania
Stefan Garczyński Cytaty: Ten, kto z po­wodu przeżyte­go za­wodu usiłuje wyk­reślić miłość ze swe­go życia, przy­pomi­na błazen­ka, który chce dać so­bie uciąć głowę z po­wodu źle dob­ra­nej czapki. -Stefan Garczyński
Stefan Garczyński Cytaty: Kto nie umie naśladować, nie potrafi tworzyć. -Stefan Witwicki
kto-nie-umie-naśladować-nie-potrafi-tworzyć
Stefan Garczyński Cytaty: Świat: samoobrona Boga przed nicością. -Stefan Napierski
Stefan Garczyński Cytaty: Poezja - poczucie łączności. -Stefan Napierski
Stefan Garczyński Cytaty: Cudowne wonie wymyślamy dla własnej przyjemności i wygody. . . ale po co smrody? -Stefan Pacek
cudowne-wonie-wymyślamy-dla-własnej-przyjemnoś-i-wygody-ale-po-co-smrody
Stefan Garczyński Cytaty: Sen: Sen to furtka duszy. -Stefan Napierski
Stefan Garczyński Cytaty: Miłość jest łatwa dla tych, dla których nie jest najważniejsza. -Stefan Napierski
miłość-jest-łatwa-dla-tych-dla-których-nie-jest-najważniejsza
Stefan Garczyński Cytaty: Miłość to poprzestanie na rzeczywistości, nie chęć wyczerpania jej. -Stefan Napierski
miłość-to-poprzestanie-na-rzeczywistoś-nie-chęć-wyczerpania-jej
Stefan Garczyński Cytaty: Każda gra jest zabawą w miłość. -Stefan Napierski
Stefan Garczyński Cytaty: Miłość. Pomyśleć przez sekundę, że w uścisku zamykamy szkielety. -Stefan Napierski
miłość-pomyść-przez-sekundę-że-w-uścisku-zamykamy-szkielety
Stefan Garczyński Cytaty: Humor jest niekiedy zadatkiem wielkości: ale częściej ją zastępuje, niż potwierdza. -Stefan Napierski
humor-jest-niekiedy-zadatkiem-wielkoś-ale-częściej-ją-zastępuje-ż-potwierdza
Stefan Garczyński Cytaty: Miłość to jest jakby zatrzymanie czasu; wstrzymanie wskazówek zegara. -Stefan Napierski
miłość-to-jest-jakby-zatrzymanie-czasu-wstrzymanie-wskazówek-zegara
Stefan Garczyński Cytaty: Komplikacje miłosne znają właściwie tylko mężczyźni: kobieta gardzi tymi, którzy je mają. -Stefan Napierski
komplikacje-miłosne-znają-właściwie-tylko-mężczyź-kobieta-gardzi-tymi-którzy-mają
Stefan Garczyński Cytaty: Odrobina mniej obcości wobec kogoś to jest miłość. -Stefan Napierski
odrobina-mniej-obcoś-wobec-kogoś-to-jest-miłość
Stefan Garczyński Cytaty: Regularne kontakty seksualne są tak samo ważne, jak codzienne wypróżnienie. -Stefan Neustatter
regularne-kontakty-seksualne-są-tak-samo-ważne-jak-codzienne-wypróżnienie
Stefan Garczyński Cytaty: Ambicje są zawsze wrogiem spokoju. -Stefan Pacek
ambicje-są-zawsze-wrogiem-spokoju
Stefan Garczyński Cytaty: Własnego charakteru - jak własnej skóry - zmienić się nie da. -Stefan Pacek
własnego-charakteru-jak-własnej-skóry-zmienić-ę-nie-da
Stefan Garczyński Cytaty: Kwiaty nie potrafią się wąchać. My - nie mamy z tym problemu. -Stefan Pacek
kwiaty-nie-potrafią-ę-wąchać-my-nie-mamy-z-tym-problemu
Stefan Garczyński Cytaty: W rękach losu każdy to tylko persona non grata, a wmawia mu się, że w jego - leżą losy świata. -Stefan Pacek
w-rękach-losu-każdy-to-tylko-persona-non-grata-a-wmawia-mu-ę-że-w-jego-żą-losy-świata
Stefan Garczyński Cytaty: Tylko kwiaty dzielą się swoim zapachem ze wszystkimi - i z dobrymi, i ze złymi; ludzie nie - mogliby się rozchorować. -Stefan Pacek
tylko-kwiaty-dzielą-ę-swoim-zapachem-ze-wszystkimi-i-z-dobrymi-i-ze-złymi-ludzie-nie-mogliby-ę-rozchorować
Stefan Garczyński Cytaty: Ludzką jest słabością, że nikt nie chce zadowolić się częścią a tylko całością. -Stefan Pacek
ludzką-jest-słabośą-że-nikt-nie-chce-zadowolić-ę-częśą-a-tylko-całośą