Sylvia Plath Cytaty

Sylvia Plath Cytaty: Jeśli nie możesz o kimś za­pom­nieć, oz­nacza to, że nie możesz przes­tać o nim mysleć. -Sylvia Plath


jeśli-nie możesz-o kimś-za­pom­nieć-oz­nacza-to-że nie możesz-przes­ć-o nim-mysleć
Sylvia Plath Cytaty: Trud­no opi­sać zmianę, jaką wniosłeś w me życie. Jeśli te­raz żyję, przed­tem byłam jak mar­twa, choć jak ka­mień nic so­bie z te­go nie ro­biłam, trwając w miej­scu zgod­nie ze zwyczajem. -Sylvia Plath


Sylvia Plath Cytaty: Swój czas poślu­biłam cieniowi. -Sylvia Plath


swój-czas-poślu­biłam-cieniowi
Sylvia Plath Cytaty: Bóg stworzył je­den świat, a człowiek drugi. -Sylvia Plath


bóg-stworzył-­den-świat-a człowiek-drugi
Sylvia Plath Cytaty: Umiera­nie jest sztuką, tak jak wszys­tko in­ne. Ro­bię to wyjątko­wo dob­rze. Dying is an art, li­ke eve­rything el­se. I do it ex­ceptional­ly well. (ang.)  -Sylvia Plath


umiera­nie-jest sztuką-tak-jak wszys­tko-in­ne-ro­bię to wyjątko­wo-dob­rze-dying-is an art-li­ke-eve­rything-el­se
Sylvia Plath Cytaty: Me ser­ce pod twą stopą, pok­rewne kamieniom. -Sylvia Plath


me ser­-pod-twą-stopą-pok­rewne-kamieniom
Sylvia Plath Cytaty: Mężczyz­na to strzała skiero­wana w przyszłość, a ko­bieta jest miej­scem, z które­go ta strzała wychodzi. -Sylvia Plath


mężczyz­na-to strzała-skiero­wana-w przyszłość-a ko­bieta-jest miej­scem-z które­go- strzała-wychodzi
Sylvia Plath Cytaty: Dos­ko­nałość jest straszna, nie ma potomstwa. -Sylvia Plath


dos­ko­nałość-jest straszna-nie  potomstwa
Sylvia Plath Cytaty: Miłość jest treścią me­go przekleństwa. -Sylvia Plath


miłość-jest treśą-me­go-przekleństwa