Tacyt Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Tacyt Cytaty: Tylko głupcy nazywają samowolę - wolnością. -Tacyt
tylko-głupcy-nazywają-samowolę-wolnośą
Tacyt Cytaty: W skorumpowanym państwie wiele jest praw. -Tacyt
w-skorumpowanym-państwie-wiele-jest-praw
Tacyt Cytaty: Wady będą, dopóki będą ludzie. -Tacyt
wady-będą-dopóki-będą-ludzie
Tacyt Cytaty: Lepiej paść z godnością niż żyć w hańbie. -Tacyt
lepiej-paść-z-godnośą-ż-żyć-w-hańbie
Tacyt Cytaty: Lecz ponad wszystkim błyszczeli Kasjusz i Brutus - właśnie dlatego, że ich wizerunków nie oglądano. Wszystko, co nieznane, uchodzi za wielkie. -Tacyt
lecz-ponad-wszystkim-błyszczeli-kasjusz-i-brutus-właśnie-dlatego-że-ich-wizerunków-nie-oglądano-wszystko-co-nieznane-uchodzi-za-wielkie
Tacyt Cytaty: Wszystko co nieznane, wydaje się cudowne. -Tacyt
wszystko-co-nieznane-wydaje-ę-cudowne
Tacyt Cytaty: Zepsute państwo mnoży ustawy. -Tacyt
zepsute-państwo-mnoży-ustawy
Tacyt Cytaty: Zwykle niewinny nie sprosta nowej zawiści. -Tacyt
zwykle-niewinny-nie-sprosta-nowej-zawiś
Tacyt Cytaty: Przy największym państwa nierządzie najliczniejsze były prawa. -Tacyt
przy-największym-państwa-nierządzie-najliczniejsze-były-prawa
Tacyt Cytaty: Wszystko, co nieznane, wydaje się cudowne. -Tacyt
wszystko-co-nieznane-wydaje-ę-cudowne
Tacyt Cytaty: Tylko głupcy nazywają samowolę wolnością. -Tacyt
tylko-głupcy-nazywają-samowolę-wolnośą
Tacyt Cytaty: Los nie może nas obdarzyć większym szczęściem niż zasianie niezgody między naszymi nieprzyjaciółmi. -Tacyt
los-nie-może-nas-obdarzyć-większym-szczęściem-ż-zasianie-niezgody-między-naszymi-nieprzyjaciółmi
Tacyt Cytaty: Prześladując pisarza zwiększa się jego prestiż. -Tacyt
prześladując-pisarza-zwiększa-ę-jego-prestiż
Tacyt Cytaty: Jest to w naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło. -Tacyt
jest-to-w-naturze-ludzkiej-nienawidzić-tego-kogo-ę-skrzywdziło
Tacyt Cytaty: Im bardziej chore państwo, tym więcej w nim praw. -Tacyt
im-bardziej-chore-państwo-tym-więcej-w-nim-praw
Tacyt Cytaty: Honesta mors turpi vita potior - lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. -Tacyt
honesta-mors-turpi-vita-potior-lepsza-zaszczytna-śmierć-ż-haniebne-życie
Tacyt Cytaty: Śmiać się chyba wypadnie z tępoty ludzi, którym się zdaje, że ich obecna potęga zdoła zniszczyć pamięć ich czynów jeszcze i w wiekach następnych. -Tacyt
Śmiać-ę-chyba-wypadnie-z-tępoty-ludzi-którym-ę-zdaje-że-ich-obecna-potęga-zdoła-zniszczyć-pamięć-ich-czynów-jeszcze-i-w-wiekach
Tacyt Cytaty: Lekarstwa działają wolniej niż choroby. -Tacyt
lekarstwa-działają-wolniej-ż-choroby
Tacyt Cytaty: Miernych poetów nikt nie zna, dobrych - niewielu. -Tacyt
miernych-poetów-nikt-nie-zna-dobrych-niewielu
Tacyt Cytaty: Zaszczytna śmierć lepsza od haniebnego życia. -Tacyt
zaszczytna-śmierć-lepsza-od-haniebnego-życia
Tacyt Cytaty: Właściwe jest ludzkiej naturze nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło. -Tacyt
właściwe-jest-ludzkiej-naturze-nienawidzić-tego-kogo-ę-skrzywdziło
Tacyt Cytaty: Władcy są śmiertelni, państwo jest wieczne. -Tacyt
władcy-są-śmiertelni-państwo-jest-wieczne
Tacyt Cytaty: Często chwalimy odległą przeszłość, a nie doceniamy współczesności. -Tacyt
często-chwalimy-odległą-przeszłość-a-nie-doceniamy-współczesnoś
Tacyt Cytaty: Wspólne niebezpieczeństwo należy odpierać zgodą. -Tacyt
wspólne-niebezpieczeństwo-należy-odpierać-zgodą
Tacyt Cytaty: Nie to samo wszystkim przystoi. -Tacyt
nie-to-samo-wszystkim-przystoi
Tacyt Cytaty: Wady będą, dopóki ludzie będą. -Tacyt
wady-będą-dopóki-ludzie-będą
Tacyt Cytaty: Dla lo­su nie ma nic trudnego. -Tacyt
dla-lo­su-nie  nic-trudnego
Tacyt Cytaty: Nie to sa­mo wszys­tkim przystoi. -Tacyt
nie-to ­mo-wszys­tkim-przystoi
Tacyt Cytaty: Le­kar­stwa działają wol­niej od choroby. -Tacyt
le­kar­stwa-działają-wol­niej-od choroby
Tacyt Cytaty: Nie na­leży roz­ka­zywać tam, gdzie można użyć prawa. -Tacyt
nie-na­ży-roz­ka­zywać-tam-gdzie-można-użyć-prawa
Tacyt Cytaty: Naj­więcej praw w sko­rum­po­wanym państwie. -Tacyt
naj­więcej-praw-w sko­rum­po­wanym-państwie
Tacyt Cytaty: Gdy kraj obrócą w pus­ty­nię, twier­dzą, że przy­nieśli pokój. -Tacyt
gdy-kraj-obrócą-w pus­ty­ę-twier­dzą-że przy­nieśli-pokój
Tacyt Cytaty: Tyl­ko głup­cy na­zywają sa­mowolę wolnością. -Tacyt
tyl­ko-głup­cy-na­zywają-­mowolę-wolnośą
Tacyt Cytaty: Nig­dy władza nie jest dość pew­na, jeżeli is­tnieje krzywda. -Tacyt
nig­dy-władza-nie jest dość-pew­na-żeli-is­tnieje-krzywda
Tacyt Cytaty: Na­wet u mędrców żądza chwały jest os­tatnią rzeczą, ja­kiej się oni pozbywają. -Tacyt
na­wet-u mędrców-żądza-chwały-jest os­tatnią-rzeczą-ja­kiej ę-oni-pozbywają