Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty

Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Suf­le­ra nie trze­ba się wstydzić. -Tadeusz Boy-Żeleński


Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy. -Tadeusz Żeleński - Boy


Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Suflera nie trzeba się wstydzić. -Tadeusz Żeleński - Boy


Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: A to czysta wariacja ta demokracja! -Tadeusz Żeleński - Boy


Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Kto ma liczną dziatwę, nic mu w życiu nie jest łatwe. -Tadeusz Żeleński - Boy


Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz! -Tadeusz Żeleński - Boy


z-tym-największy-jest-ambaras-żeby-dwoje-chciało-naraz
Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Smutno byłoby, gdyby nikt się nie mylił i wszyscy robili dobrze. -Tadeusz Żeleński - Boy


smutno-byłoby-gdyby-nikt-ę-nie-mylił-i-wszyscy-robili-dobrze
Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Atrament jest jak kanapa, kto go raz pokosztuje, ten do niego wraca. -Tadeusz Żeleński - Boy


atrament-jest-jak-kanapa-kto-go-raz-pokosztuje-ten-do-niego-wraca
Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Je­dynym za­daniem pi­sarza jest wy­razić... ludzką treść własną. -Tadeusz Boy-Żeleński


je­dynym-za­daniem-pi­sarza-jest wy­razić-ludzką treść-własną
Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Smut­no byłoby, gdy­by nikt się nie my­lił i wszys­cy ro­bili dobrze. -Tadeusz Boy-Żeleński


smut­no-byłoby-gdy­by-nikt ę-nie my­lił-i wszys­cy-ro­bili-dobrze
Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Biada li­tera­turze, która nie budzi namiętności. -Tadeusz Boy-Żeleński


Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: O Sza­leństwo, jakże twoim jestem, Tyś mi światłem w błędnych mro­kach nocy: Tyś mi SŁOWEM, a ja tyl­ko gestem, Zniechęce­nia ges­tem i niemocy... -Tadeusz Boy-Żeleński


o sza­ństwo-jakże-twoim-jestem-tyś-mi światłem-w błędnych-mro­kach-nocy-tyś-mi sŁowem-a ja tyl­ko-gestem-zniechę­nia-ges­tem
Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Wszys­tko jest nudą, co nie jest marzeniem, Za świata baśni naiwną tęsknotą- Wszys­tko jest zgrzy­tem, co nie jest westchnieniem Z ser­ca do ser­ca wionącym pieszczotą... -Tadeusz Boy-Żeleński


wszys­tko-jest nudą-co nie jest marzeniem-za-świata-baś-naiwną-tęsknotą-wszys­tko-jest zgrzy­tem-co nie jest westchnieniem-z-ser­ca
Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: A to czys­ta wa­riac­ja ta demokracja!  -Tadeusz Boy-Żeleński


Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Kto ma liczną dziatwę, nic mu w życiu nie jest łatwe. -Tadeusz Boy-Żeleński


kto- liczną-dziatwę-nic-mu w życiu-nie jest łatwe
Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Nic się tak nie pow­tarza jak ek­scen­tryczność i oryginalność. -Tadeusz Boy-Żeleński


nic ę-tak-nie pow­tarza-jak ek­scen­tryczność-i oryginalność
Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Bo pa­raliż postępo­wy najzac­niej­sze tra­fia głowy. -Tadeusz Boy-Żeleński


bo pa­raliż-postępo­wy-najzac­niej­sze-tra­fia-głowy
Tadeusz Żeleński - Boy Cytaty: Dla pra­cy są zwykłe dzion­ki, a nie­dziela dla małżonki. -Tadeusz Boy-Żeleński


dla-pra­cy-są zwykłe-dzion­ki-a nie­dziela-dla-łżonki