Tadeusz Bereza Cytaty

Tadeusz Bereza Cytaty: Mężczyzna różni się od kobiety także tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem. -Tadeusz Bereza


mężczyzna-róż-ę-od-kobiety-także-tym-że-co-dla-mężczyzny-jest-celem-to-dla-kobiety-jest-najczęściej-środkiem
Tadeusz Bereza Cytaty: Na szczęście ludzie to nie tyl­ko tłum, ale i jednostki. -Tadeusz Bereza


na szczęście-ludzie-to nie tyl­ko-tłum-ale-i jednostki
Tadeusz Bereza Cytaty: Ner­wy przestępcy to so­jusznik prawa. -Tadeusz Bereza


ner­wy-przestępcy-to so­jusznik-prawa
Tadeusz Bereza Cytaty: Nienor­malność by­wa bar­dzo często matką norm. -Henryk Bereza


nienor­malność-by­wa-bar­dzo-często-matką-norm
Tadeusz Bereza Cytaty: Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić. -Tadeusz Kotarbiński


Łatwo-jest-mówić-gdy-ę-coś-do-powiedzenia-ale-trudno-jest-mieć-coś-do-powiedzenia-gdy-trzeba-mówić
Tadeusz Bereza Cytaty: Apologeta, to nie poeta. -Tadeusz Gicgier


Tadeusz Bereza Cytaty: Arystokratka: Kawał to arystokratki, ta co w herbie ma pośladki. -Tadeusz Gicgier


arystokratka-kawał-to-arystokratki-co-w-herbie-pośladki
Tadeusz Bereza Cytaty: Dała mi: Dała mi do zrozumienia że jest ze mnie kawał lenia. -Tadeusz Gicgier


dała-mi-dała-mi-do-zrozumienia-że-jest-ze-mnie-kawał-lenia
Tadeusz Bereza Cytaty: I wolna miłość może z mężczyzny zrobić niewolnika. -Tadeusz Gicgier


i-wolna-miłość-może-z-mężczyzny-zrobić-niewolnika
Tadeusz Bereza Cytaty: Żelazna kadra też z czasem rdzewieje. -Tadeusz Gicgier


Żelazna-kadra-też-z-czasem-rdzewieje
Tadeusz Bereza Cytaty: Wiosna ubiera drzewa, szkoda że nas nie przyodziewa. -Tadeusz Gicgier


wiosna-ubiera-drzewa-szkoda-że-nas-nie-przyodziewa
Tadeusz Bereza Cytaty: Dobrani: Mamusia dyktator, gdy stary pryk tato. -Tadeusz Fangrat


dobrani-mamusia-dyktator-gdy-stary-pryk-tato
Tadeusz Bereza Cytaty: Starość: Szmat lat. -Tadeusz Fangrat


Tadeusz Bereza Cytaty: Nawyk: Wsiadł do fiata, szuka brata. -Tadeusz Fangrat


Tadeusz Bereza Cytaty: Pieprzyk: Defekt na efekt. -Tadeusz Fangrat


Tadeusz Bereza Cytaty: Protokół: Pęta prominenta. -Tadeusz Fangrat


Tadeusz Bereza Cytaty: Puenta: U impotenta cudem puenta. -Tadeusz Fangrat


Tadeusz Bereza Cytaty: Rachunek: Na stare lata za młode zapłata. -Tadeusz Fangrat


rachunek-na-stare-lata-za-młode-zapłata