Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty

Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Im życie bogatsze, tym więcej w nim pragnień i tym więcej wyrzeczeń. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


im-życie-bogatsze-tym-więcej-w-nim-pragnień-i-tym-więcej-wyrzeczeń
Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: W życiu praktycznym nie ma nic bardziej wrogiego, niż wątpienie, chwiejność, niezdecydowanie. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


w-życiu-praktycznym-nie-nic-bardziej-wrogiego-ż-wątpienie-chwiejność-niezdecydowanie
Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Kto wolności nadużywa, przeciwko temu ona sama się zwraca. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Jeżeli chcesz być ludziom miły, dziel się z nimi radością, zmartwienia zostaw dla siebie. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


jeżeli-chcesz-być-ludziom-miły-dziel-ę-z-nimi-radośą-zmartwienia-zostaw-dla-siebie
Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: W zbiorowości najczęściej przewodzą jednostki nie najlepsze, tylko najbardziej pozbawione skrupułów. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


w-zbiorowoś-najczęściej-przewodzą-jednostki-nie-najlepsze-tylko-najbardziej-pozbawione-skrupułów
Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Większe zwycięstwo osiągnie ten, kto sobie wroga zjedna, niż ten, kto go zniszczy. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


większe-zwycięstwo-osiągnie-ten-kto-sobie-wroga-zjedna-ż-ten-kto-go-zniszczy
Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Siłę przyjaźni mierz tym, co potrafisz dla niej poświęcić. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Autorytet rzecz śliska - trudno go zdobyć, łatwo stracić. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Przyznanie się do błędu nie poniża, jest aktem odwagi; przeciwnie - postawa wykrętna jest przejawem tchórzostwa. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


przyznanie-ę-do-błę-nie-poniża-jest-aktem-odwagi-przeciwnie-postawa-wykrętna-jest-przejawem-tchórzostwa
Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Wielkość człowieka mierzy się nie tylko tym, co w życiu osiągnął, lecz także tym, czego w życiu umiał się wyrzec. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


wielkość-człowieka-mierzy-ę-nie-tylko-tym-co-w-życiu-osiągnął-lecz-także-tym-czego-w-życiu-umiał-ę-wyrzec
Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Bez Ciebie przeżycia są tylko martwym naskórkiem przeszłości. -Hipolit


bez-ciebie-przeżycia-są-tylko-martwym-naskórkiem-przeszłoś
Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Ko­bietę stu­diuje się 3 ty­god­nie, kocha - 3 miesiące, kłóci się z nią 3 la­ta, zno­si 30; a dzieci ro­bią to sa­mo od nowa. -Hipolit Taine


ko­bietę-stu­diuje ę-3 ty­god­nie-kocha- 3 miesią-kłó ę-z ą-3 ­-zno­-30-a dzieci-ro­bią-to ­mo-od nowa
Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem. -Hipolit Taine


dziec­ko-rządzi-ko­bietą-ko­bieta-mężczyzną-a on do­piero-światem
Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Ob­serwu­jemy się czte­ry ty­god­nie, kocha­my się czte­ry miesiące, kłóci­my się czte­ry la­ta, to­leru­jemy się czter­dzieści lat, a dzieci zaczy­nają od początku. -Hipolit Taine


ob­serwu­jemy ę-czte­ry-ty­god­nie-kocha­my ę-czte­ry-miesią-kłó­my ę-czte­ry-­-to­leru­jemy ę-czter­dzieś-lat-a dzieci
Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Bądźcie nieto­leran­cyjni tyl­ko wo­bec nietolerancji. -Hipolit Taine


bądźcie-nieto­leran­cyjni-tyl­ko-wo­bec-nietolerancji
Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Poczytuję za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście swoje stworzył sobie sam. -Hipolit Taine


poczytuję-za-szczęśliwego-tego-który-szczęście-swoje-zawdzięcza-naturze-ale-podziwiam-i-szanuję-tego-który-szczęście-swoje-stworzył-sobie
Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Może jest rzeczą nieroztropną spisywać pierwsze wrażenie, ale czemuż ich nie spisać, skoro się ich doznaje? -Hipolit Taine


może-jest-rzeczą-nieroztropną-spisywać-pierwsze-wrażenie-ale-czemuż-ich-nie-spisać-skoro-ę-ich-doznaje
Tadeusz Hipolit Czeżowski Cytaty: Dziecko rządzi kobietą, kobieta mężczyzną, a on dopiero światem. -Hipolit Taine


dziecko-rządzi-kobietą-kobieta-mężczyzną-a-on-dopiero-światem