Tadeusz Konwicki Cytaty

Tadeusz Konwicki Cytaty: Podejrzewam, iż wielu ludzi męczy się przez nudę. Jedni wiedzą dobrze o swojej chorobie, inni nudzą się bezmyślnie. -Tadeusz Konwicki


podejrzewam-iż-wielu-ludzi-męczy-ę-przez-nudę-jedni-wiedzą-dobrze-o-swojej-chorobie-inni-nudzą-ę-bezmyślnie
Tadeusz Konwicki Cytaty: Straszny chaos. Nie sposób w takim chaosie umierać. -Tadeusz Konwicki


straszny-chaos-nie-sposób-w-takim-chaosie-umierać
Tadeusz Konwicki Cytaty: Właściwie to nawet trochę żałuję, że udałem się jakoś taki, że dużo wiem, i prawie wszystko przemyślałem. Co z tego mam? Nic. Tylko zniechęcenie. -Tadeusz Konwicki


właściwie-to-nawet-trochę-żałuję-że-udałem-ę-jakoś-taki-że-żo-wiem-i-prawie-wszystko-przemyśłem-co-z-tego-mam-nic-tylko-zniechęcenie
Tadeusz Konwicki Cytaty: Ciężko być cudzym wśród swoich. -Tadeusz Konwicki


Tadeusz Konwicki Cytaty: Teoria naj­bujniej ple­ni się na ugorach. -Tadeusz Konwicki


Tadeusz Konwicki Cytaty: Jes­tem kroplą białka w oceanie chaosu, który na­zywa­my wszechświatem. Mnie wszys­tko jedno. -Tadeusz Konwicki


jes­tem-kroplą-białka-w oceanie-chaosu-który-na­zywa­my-wszechświatem-mnie wszys­tko-jedno
Tadeusz Konwicki Cytaty: Przy­jaźń to strach przed sa­mot­nością, a miłość to jeszcze większy strach przed osamotnieniem. -Tadeusz Konwicki


przy­jaźń-to strach-przed-­­nośą-a miłość-to jeszcze-większy-strach-przed-osamotnieniem
Tadeusz Konwicki Cytaty: Strach idzie za na­mi i przed na­mi przez całe życie. Miej­my nadzieje, że nie dalej. -Tadeusz Konwicki


strach-idzie-za na­mi-i przed-na­mi-przez-całe-życie-miej­my nadzieje-że nie dalej
Tadeusz Konwicki Cytaty: A miłość? Jeszcze je­den nałóg młodości, ry­zykow­ne gry, oszałamiające sta­ny nieważkości. -Tadeusz Konwicki


a miłość-jeszcze-­den-nałóg-młodoś-ry­zykow­ne-gry-oszałamiają-sta­ny-nieważkoś
Tadeusz Konwicki Cytaty: Całe życie żyliśmy jak­by na wa­liz­kach. Ty­siące przejść, niepew­ności, załamań. Ciągła pro­wizor­ka, tym­cza­sowość, by­le do jut­ra. A kiedyś zacznie się praw­dzi­we życie. No i masz. Przychodzi sta­rość i gdzie to praw­dzi­we życie?  -Tadeusz Konwicki


Tadeusz Konwicki Cytaty: Całe życie żyliśmy jakby na walizkach. Tysiące przejść, niepewności, załamań. Ciągła prowizorka, tymczasowość, byle do jutra. A kiedyś zacznie się prawdziwe życie. No i masz. Przychodzi starość i gdzie to prawdziwe życie? -Tadeusz Konwicki


Tadeusz Konwicki Cytaty: Przeznaczeniem inteligentnego człowieka jest samotność. -Tadeusz Konwicki


przeznaczeniem-inteligentnego-człowieka-jest-samotność
Tadeusz Konwicki Cytaty: Moje życie. Kotlet z białka i kosmicznego pyłu. -Tadeusz Konwicki


moje-życie-kotlet-z-białka-i-kosmicznego-pyłu
Tadeusz Konwicki Cytaty: Pomyślałem sobie nagle, że gdzieś tam, szalenie daleko, biegnie normalnie nasze życie, że wszyscy mnie prześcigają, zostawiają za sobą, że coś osiągają, zdobywają, idą coraz szybciej naprzód, a ja zostaję z tyłu, nikomu niepotrzebny, opóźniony, zapomniany, bez celu i perspektyw, bez żadnych możliwości i nadziei. To znaczy ogarniał mnie z wolna strach przed osamotnieniem, przed izolacją od wspólnego bytowania, od niepewności i sukcesów dnia codziennego, jednym słowem od tego wszystkiego, co jest sensem naszego życia. -Tadeusz Konwicki


Tadeusz Konwicki Cytaty: Dobrani: Mamusia dyktator, gdy stary pryk tato. -Tadeusz Fangrat


dobrani-mamusia-dyktator-gdy-stary-pryk-tato
Tadeusz Konwicki Cytaty: Puenta: U impotenta cudem puenta. -Tadeusz Fangrat


Tadeusz Konwicki Cytaty: Protokół: Pęta prominenta. -Tadeusz Fangrat


Tadeusz Konwicki Cytaty: Pieprzyk: Defekt na efekt. -Tadeusz Fangrat