Tadeusz Kotarbiński Cytaty

Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Polak, jak mu przyjdzie fantazja do głowy, może być całkiem porządnym człowiekiem. -Tadeusz Kotarbiński


polak-jak-mu-przyjdzie-fantazja-do-głowy-może-być-całkiem-porządnym-człowiekiem
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Gdy ustaje tolerancja dla tolerancji, nastaje tolerancja przemocy. -Tadeusz Kotarbiński


gdy-ustaje-tolerancja-dla-tolerancji-nastaje-tolerancja-przemocy
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Dzielny nauczyciel umie innych uczyć nawet tego, na czym sam się nie zna. -Tadeusz Kotarbiński


dzielny-nauczyciel-umie-innych-uczyć-nawet-tego-na-czym-sam-ę-nie-zna
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Dwa półgłówki nie tworzą całej głowy. -Tadeusz Kotarbiński


Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają życiu dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać. -Tadeusz Kotarbiński


dobrze-mieć-autostrady-ale-smak-nadają-życiu-dopiero-ścieżki-którymi-można-sobie-od-nich-odbiegać
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Dobra robota może równie dobrze szkodzić, jak dobrze pomagać. -Tadeusz Kotarbiński


dobra-robota-może-równie-dobrze-szkodzić-jak-dobrze-pomagać
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Niejeden marnuje czas dany mu do przeżycia, ponieważ martwi się, że ma tego czasu tak mało. -Tadeusz Kotarbiński


niejeden-marnuje-czas-dany-mu-do-przeżycia-ponieważ-martwi-ę-że-tego-czasu-tak-ło
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Postanowienie powstrzymania się od postanowień samo jest właśnie pewnym postanowieniem. -Tadeusz Kotarbiński


postanowienie-powstrzymania-ę-od-postanowień-samo-jest-właśnie-pewnym-postanowieniem
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Sprawność - to synteza skuteczności i gospodarności razem zespolonych. -Tadeusz Kotarbiński


sprawność-to-synteza-skutecznoś-i-gospodarnoś-razem-zespolonych
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Pewna doza żartobliwości nie kłóci się bynajmniej z rozważaniem spraw nieżartobliwych. -Tadeusz Kotarbiński


pewna-doza-żartobliwoś-nie-kłó-ę-bynajmniej-z-rozważaniem-spraw-nieżartobliwych
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Gość ma zwykle więcej czasu niż gospodarz. -Tadeusz Kotarbiński


Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Instancje panowały trzy: pięść, mózg i serce. / Serce się wycofało, będąc w poniewierce. / Gdy zaś pięść z mózgiem same pozostały w parze, / oto skutek: mózg rządzi tak, jak mu pięść każe. -Tadeusz Kotarbiński


Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Zwierzęta nie mają rozumu lecz tylko człowiek może być głupcem. -Tadeusz Kotarbiński


zwierzę-nie-mają-rozumu-lecz-tylko-człowiek-może-być-głupcem
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Przyjaźń - to wyróżniająca, do określonej osoby lub określonych osób skierowana życzliwość czynna i wierna. -Tadeusz Kotarbiński


przyjaźń-to-wyróżniająca-do-określonej-osoby-lub-określonych-osób-skierowana-życzliwość-czynna-i-wierna
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Muzyka to sztuka cieszenia się i smucenia bez powodu. -Tadeusz Kotarbiński


muzyka-to-sztuka-cieszenia-ę-i-smucenia-bez-powodu
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic. -Tadeusz Kotarbiński


mądrość-sama-sobie-nie-ufa-głupota-sama-sobie-udziela-kredytu-bez-granic
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Wolność potrzebna jest tylko jako swoboda od przeszkód w dążeniu do czegoś poza tym. -Tadeusz Kotarbiński


wolność-potrzebna-jest-tylko-jako-swoboda-od-przeszkód-w-dążeniu-do-czegoś-poza-tym
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Nie dlatego najsmutniejszy jest zgon, że wraz z nim wszystko się kończy, lecz dlatego, że po nim nic się nie zaczyna. -Tadeusz Kotarbiński


nie-dlatego-najsmutniejszy-jest-zgon-że-wraz-z-nim-wszystko-ę-kończy-lecz-dlatego-że-po-nim-nic-ę-nie-zaczyna