Tadeusz Kotarbiński Cytaty

Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Jeśli komuś jest źle to i z nim jest źle. -Tadeusz Kotarbiński


Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Gdy w muzyce jeden temat się nie skończył, a drugi zaczyna - to jest fuga; gdy to samo dzieje się w mówieniu, w myśleniu, w robocie - to jest bałagan. -Tadeusz Kotarbiński


gdy-w-muzyce-jeden-temat-ę-nie-skończył-a-drugi-zaczyna-to-jest-fuga-gdy-to-samo-dzieje-ę-w-mówieniu-w-myśleniu-w-robocie-to-jest-bałagan
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Nie powinieneś się mądrzyć, jeśli nie chcesz się wygłupić. -Tadeusz Kotarbiński


Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Rób coś. . . Kochaj kogoś. . . Nie bądź gałganem. . . Żyj poważnie! -Tadeusz Kotarbiński


Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Najtrudniej bywa zwalczać słowami zło najjaskrawsze, ponieważ zwykle nie wolno go nazywać po imieniu. -Tadeusz Kotarbiński


najtrudniej-bywa-zwalczać-słowami-zło-najjaskrawsze-ponieważ-zwykle-nie-wolno-go-nazywać-po-imieniu
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić. -Tadeusz Kotarbiński


Łatwo-jest-mówić-gdy-ę-coś-do-powiedzenia-ale-trudno-jest-mieć-coś-do-powiedzenia-gdy-trzeba-mówić
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Dzielny nauczyciel umie innych nauczyć nawet tego, na czym sam się nie zna. -Tadeusz Kotarbiński


dzielny-nauczyciel-umie-innych-nauczyć-nawet-tego-na-czym-sam-ę-nie-zna
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Sen jest to skra­canie so­bie życia w tym ce­lu, aby je wydłużyć. -Tadeusz Kotarbiński


sen-jest to skra­canie-so­bie-życia-w tym-­lu-aby  wydłużyć
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Przy­jaciele na ogół po­magają żyć i przeszkadzają pracować. -Tadeusz Kotarbiński


przy­jaciele-na ogół-po­magają-żyć-i przeszkadzają-pracować
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Mu­zyka to sztu­ka cie­sze­nia się i smu­cenia bez powodu. -Tadeusz Kotarbiński


mu­zyka-to sztu­ka-cie­sze­nia ę-i smu­cenia-bez-powodu
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Rób coś, kochaj coś, nie bądź gałganem. -Tadeusz Kotarbiński


Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Fi­lozo­fia przys­to­sowa­na do chwi­li sta­je się chwilozofią. -Tadeusz Kotarbiński


fi­lozo­fia-przys­to­sowa­na-do chwi­li-sta­ ę-chwilozofią
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Miłość to dwie dusze w jed­nym ciele, przy­jaźń - to jed­na dusza w dwóch ciałach. -Tadeusz Kotarbiński


miłość-to dwie-dusze-w jed­nym-ciele-przy­jaźń- to jed­na-dusza-w dwóch-ciałach
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Porządek trze­ba ro­bić, nieporządek ro­bi się sam. -Tadeusz Kotarbiński


porządek-trze­ba-ro­bić-nieporządek-ro­bi ę-sam
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Nieśmier­telne są tyl­ko rzeczy martwe. -Tadeusz Kotarbiński


Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Chciałbym nic nie ro­bić... Jak to się robi?  -Tadeusz Kotarbiński


Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Dro­ga przez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przez władzę do majątku. -Tadeusz Kotarbiński


dro­ga-przez-majątek-do władzy-jest mniej-nieu­czci­wa-ż-dro­ga-przez-władzę-do majątku
Tadeusz Kotarbiński Cytaty: Usiłuję pięknie wy­powie­dzieć to, co mam do po­wie­dze­nia, zwłaszcza wte­dy, gdy nie mam nic do powiedzenia. -Tadeusz Kotarbiński


usiłuję-pięknie-wy­powie­dzieć-to-co mam-do po­wie­dze­nia-zwłaszcza-wte­dy-gdy-nie mam-nic-do powiedzenia