Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty

Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Młodość nie wierzy doświadczeniu starych. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Warto być grzecznym nawet wtedy, kiedy się nie ma na to ochoty. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Jedyny sposób zrzucenia z siebie ciężaru hierarchii, to znalezienie się na jej szczycie. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


jedyny-sposób-zrzucenia-z-siebie-ężaru-hierarchii-to-znalezienie-ę-na-jej-szczycie
Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Tryb życia nie jest dziełem przypadku. Jest prostą konsekwencją natury danego człowieka. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


tryb-życia-nie-jest-dziełem-przypadku-jest-prostą-konsekwencją-natury-danego-człowieka
Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Ludzie syci niczym się tak nie brzydzą jak obserwacją odżywiania się głodnych. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


ludzie-syci-niczym-ę-tak-nie-brzydzą-jak-obserwacją-odżywiania-ę-głodnych
Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Gdzie u kobiety zaczyna się miłość, tam kończą się wszystkie zasady. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


gdzie-u-kobiety-zaczyna-ę-miłość-tam-kończą-ę-wszystkie-zasady
Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Cudza własność jest to taka własność, której jeszcze sobie nie zdążyliśmy przywłaszczyć. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


cudza-własność-jest-to-taka-własność-której-jeszcze-sobie-nie-zdążyliśmy-przywłaszczyć
Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Bądź przekonany; jeżeli o kimś mówisz źle, zawsze ci uwierzą. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Snoby mają jedną zaletę: umieją zdobyć się na uprzejmość nawet wtedy, gdy nie mają do tego ochoty. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


snoby-mają-jedną-zaletę-umieją-zdobyć-ę-na-uprzejmość-nawet-wtedy-gdy-nie-mają-do-tego-ochoty
Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Żadne zobowiązanie nie może być mocniejsze od prawdziwego uczucia. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


Żadne-zobowiązanie-nie-może-być-mocniejsze-od-prawdziwego-uczucia
Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Dla wielu ludzi utrudnianie sobie życia stanowi jakiś ulubiony sport. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


dla-wielu-ludzi-utrudnianie-sobie-życia-stanowi-jakiś-ulubiony-sport
Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Miłość równa się poświęceniu i zatraceniu sobie. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Zdobywa się bogactwo po to, by czemuś służyło, by w czym pomogło. Gdy się je jednak już zdobędzie, ono zagłusza wszystko i każe człowiekowi, by jemu, bogactwu, służył. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


zdobywa-ę-bogactwo-po-to-by-czemuś-służyło-by-w-czym-pomogło-gdy-ę-jednak-już-zdobędzie-ono-zagłusza-wszystko-i-każe-człowiekowi-by-jemu
Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Dno każdej tra­gedii to głupota. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Tryb życia nie jest dziełem przy­pad­ku. Jest prostą kon­sekwen­cją na­tury da­nego człowieka. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


tryb-życia-nie jest dziełem-przy­pad­ku-jest prostą-kon­sekwen­cją-na­tury-da­nego-człowieka
Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Gdzie u ko­biety zaczy­na się miłość, tam kończą się wszys­tkie zasady. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


gdzie-u ko­biety-zaczy­na ę-miłość-tam-kończą ę-wszys­tkie-zasady
Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Praw­dzi­wa miłość, choćby wy­gasła, po­zos­ta­je czymś wielkim. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


Tadeusz Mostowicz Dołęga Cytaty: Dno każdej tragedii to głupota. -Tadeusz Mostowicz Dołęga