Tadeusz Rittner Cytaty

Tadeusz Rittner Cytaty: Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija. -Tadeusz Rittner


Tadeusz Rittner Cytaty: Wszyscy mężczyźni są dziećmi. Nie mogą żyć bez fajerwerków, wielkich słów i wspaniałych gestów. Ale, na szczęście, jesteśmy my, kobiety, które uważają, żeby dzieci nie upadły i nie rozbiły sobie nosa. -Tadeusz Rittner


Tadeusz Rittner Cytaty: Myśli są najgorszym towarzystwem. -Tadeusz Rittner


Tadeusz Rittner Cytaty: Życie to zadanie rachunkowe, nie powieść francuska. -Tadeusz Rittner


Życie-to-zadanie-rachunkowe-nie-powieść-francuska
Tadeusz Rittner Cytaty: Żadne miejsce na świecie nie sprawia ludziom radości, jeśli otoczone jest dookoła grubym, wysokim murem. -Tadeusz Rittner


Żadne-miejsce-na-świecie-nie-sprawia-ludziom-radoś-śli-otoczone-jest-dookoła-grubym-wysokim-murem
Tadeusz Rittner Cytaty: Apologeta, to nie poeta. -Tadeusz Gicgier


Tadeusz Rittner Cytaty: Nie jest łatwiej siedzieć między stołkami, niż siedzieć na dwóch stołkach. -Tadeusz Kotarbiński


nie-jest-łatwiej-siedzieć-między-stołkami-ż-siedzieć-na-dwóch-stołkach
Tadeusz Rittner Cytaty: Arystokratka: Kawał to arystokratki, ta co w herbie ma pośladki. -Tadeusz Gicgier


arystokratka-kawał-to-arystokratki-co-w-herbie-pośladki
Tadeusz Rittner Cytaty: Dała mi: Dała mi do zrozumienia że jest ze mnie kawał lenia. -Tadeusz Gicgier


dała-mi-dała-mi-do-zrozumienia-że-jest-ze-mnie-kawał-lenia
Tadeusz Rittner Cytaty: I wolna miłość może z mężczyzny zrobić niewolnika. -Tadeusz Gicgier


i-wolna-miłość-może-z-mężczyzny-zrobić-niewolnika
Tadeusz Rittner Cytaty: Dobrani: Mamusia dyktator, gdy stary pryk tato. -Tadeusz Fangrat


dobrani-mamusia-dyktator-gdy-stary-pryk-tato
Tadeusz Rittner Cytaty: Starość: Szmat lat. -Tadeusz Fangrat


Tadeusz Rittner Cytaty: Nawyk: Wsiadł do fiata, szuka brata. -Tadeusz Fangrat


Tadeusz Rittner Cytaty: Pieprzyk: Defekt na efekt. -Tadeusz Fangrat


Tadeusz Rittner Cytaty: Protokół: Pęta prominenta. -Tadeusz Fangrat


Tadeusz Rittner Cytaty: Puenta: U impotenta cudem puenta. -Tadeusz Fangrat


Tadeusz Rittner Cytaty: Rachunek: Na stare lata za młode zapłata. -Tadeusz Fangrat


rachunek-na-stare-lata-za-młode-zapłata
Tadeusz Rittner Cytaty: Na łące: W kępce traw milion spraw. -Tadeusz Fangrat