Tadeusz Szyfer Cytaty

Tadeusz Szyfer Cytaty: To zna­ny wład­ca. Pa­nował za czasów swe­go błazna. -Tadeusz Szyfer


to zna­ny-wład­ca-pa­nował za czasów-swe­go-błazna
Tadeusz Szyfer Cytaty: Przes­tał pa­nować nad sobą - zaczął nad innymi. -Tadeusz Szyfer


przes­ł-pa­nować-nad-sobą- zaczął-nad-innymi
Tadeusz Szyfer Cytaty: Słabi duchem ka­mienie z ser­ca wiążą na szyi. -Tadeusz Szyfer


słabi-duchem-ka­mienie-z ser­ca-wiążą-na szyi
Tadeusz Szyfer Cytaty: Niektórych przeszkód nie po­konasz. Muszą poumierać. -Tadeusz Szyfer


niektórych-przeszkód-nie po­konasz-muszą poumierać
Tadeusz Szyfer Cytaty: Ukłon jak me­dal ma dwie strony. -Tadeusz Szyfer


Tadeusz Szyfer Cytaty: Ludzie mają skłon­ności ma­tema­tyczne i zaw­sze na coś liczą. -Tadeusz Szyfer


ludzie-mają-skłon­noś-­tema­tyczne-i zaw­sze-na coś-liczą
Tadeusz Szyfer Cytaty: Kłam­ca ma za­letę - wyobraźnię. -Tadeusz Szyfer


Tadeusz Szyfer Cytaty: Człowiek - is­to­ta ro­zum­na, która z niewiado­mych przyczyn rzad­ko to okazuje. -Tadeusz Szyfer


człowiek- is­to­-ro­zum­na-która-z niewiado­mych-przyczyn-rzad­ko-to okazuje
Tadeusz Szyfer Cytaty: Różnie toczą się lo­sy. Cza­sem - zataczają!  -Tadeusz Szyfer


różnie-toczą ę-lo­sy-cza­sem - zataczają 
Tadeusz Szyfer Cytaty: Ukłon jak medal ma dwie strony. -Tadeusz Szyfer


Tadeusz Szyfer Cytaty: Kolekcjonerstwo: Ziarno do ziarna i rozprawa karna. -Tadeusz Szyfer


kolekcjonerstwo-ziarno-do-ziarna-i-rozprawa-karna
Tadeusz Szyfer Cytaty: Tylko prawdzie od lat do twarzy bez szat. -Tadeusz Szyfer


tylko-prawdzie-od-lat-do-twarzy-bez-szat
Tadeusz Szyfer Cytaty: Dała mi: Dała mi do zrozumienia że jest ze mnie kawał lenia. -Tadeusz Gicgier


dała-mi-dała-mi-do-zrozumienia-że-jest-ze-mnie-kawał-lenia
Tadeusz Szyfer Cytaty: Bywają specjaliści od pilnowania własnych praw i cudzych obowiązków. -Tadeusz Kotarbiński


bywają-specjaliś-od-pilnowania-własnych-praw-i-cudzych-obowiązków
Tadeusz Szyfer Cytaty: I wolna miłość może z mężczyzny zrobić niewolnika. -Tadeusz Gicgier


i-wolna-miłość-może-z-mężczyzny-zrobić-niewolnika
Tadeusz Szyfer Cytaty: Żelazna kadra też z czasem rdzewieje. -Tadeusz Gicgier


Żelazna-kadra-też-z-czasem-rdzewieje
Tadeusz Szyfer Cytaty: Wiosna ubiera drzewa, szkoda że nas nie przyodziewa. -Tadeusz Gicgier


wiosna-ubiera-drzewa-szkoda-że-nas-nie-przyodziewa
Tadeusz Szyfer Cytaty: Niedoceniona: Tyle lat nosi, a nikt nie prosi. -Tadeusz Gicgier


niedoceniona-tyle-lat-nosi-a-nikt-nie-prosi