Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty

Go to Gemtracks
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Nie po­win­niśmy ufać so­bie wza­jem­nie. To nasza je­dyna ob­ro­na przed zdradą. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Pieniędzy można nie mieć w młodości, ale nie na starość. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Gwiazd, które widzi­my na niebie, być może już nie ma. Dokład­nie tak sa­mo rzecz się ma z ideałami pop­rzed­niego pokolenia. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
gwiazd-które-widzi­my-na niebie-być-może-już-nie -dokład­nie tak-­mo-rzecz ę- z ideałami-pop­rzed­niego-pokolenia
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Gwiazd, które widzi­my na niebie, być może już nie ma. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Ko­bieta pot­ra­fi po­kochać mężczyznę tyl­ko po to, aby nie zez­wo­lić na to innej. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
ko­bieta-pot­ra­fi-po­kochać-mężczyznę-tyl­ko-po to-aby nie zez­wo­lić-na to innej
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poz­na­je się ludzi, z który­mi nic nas nie łączy prócz pięniędzy. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Żyje­my w płonącym do­mu. Bez straży pożar­nej. Bez możli­wości wyjścia. Tyl­ko z ok­nem na górze, z które­go możemy spoglądać na palący się dom, z na­mi w środku. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Kobieta potrafi pokochać mężczyznę tylko po to, aby nie zezwolić na to innej. -Tennessee Williams
kobieta-potrafi-pokochać-mężczyznę-tylko-po-to-aby-nie-zezwolić-na-to-innej
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: My wszyscy korzystamy z siebie wzajemnie i nazywamy to miłością, a kiedy nie możemy posłużyć się sobą - nazywamy to nienawiścią. -Tennessee Williams
my-wszyscy-korzystamy-z-siebie-wzajemnie-i-nazywamy-to-miłośą-a-kiedy-nie-możemy-posłużyć-ę-sobą-nazywamy-to-nienawiśą
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Dzisiejsi ludzie chcieliby pojutrzejsze życie kupić za przedwczorajszą cenę. -Tennessee Williams
dzisiejsi-ludzie-chcieliby-pojutrzejsze-życie-kupić-za-przedwczorajszą-cenę
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Poeci są jasnowidzami! -Tennessee Williams
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Kobiety kochają zwyciężonych, ale zdradzają ich ze zwycięzcami. -Williams Tennessee
kobiety-kochają-zwyciężonych-ale-zdradzają-ich-ze-zwycięzcami
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Gdyby ludzie zachowywali się tak, jak zachowują się narody, to ubierano by ich w kaftany bezpieczeństwa. -Tennessee Williams
gdyby-ludzie-zachowywali-ę-tak-jak-zachowują-ę-narody-to-ubierano-by-ich-w-kaftany-bezpieczeństwa
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: To co jest zdrowe, jest najczęściej nudne, a to co jest nudne, jest najczęściej zdrowe. -Tennessee Williams
to-co-jest-zdrowe-jest-najczęściej-nudne-a-to-co-jest-nudne-jest-najczęściej-zdrowe
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Producenci filmowi są jak żelazko do prasowania. Poprzez ciągłe naciski potrafią zrobić z najpiękniejszego materiału coś zupełnie płaskiego. -Tennessee Williams
producenci-filmowi-są-jak-żelazko-do-prasowania-poprzez-ągłe-naciski-potrafią-zrobić-z-najpiękniejszego-materiału-coś-zupełnie-płaskiego
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Kobiety kochają zwyciężonych, lecz zdradzają ich ze zwycięzcami. -Tennessee Williams
kobiety-kochają-zwyciężonych-lecz-zdradzają-ich-ze-zwycięzcami
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Małżeństwo jest szkołą średnią przyjemności i uniwersytetem rezygnacji. -Tennessee Williams
małżeństwo-jest-szkołą-średnią-przyjemnoś-i-uniwersytetem-rezygnacji
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy prócz pieniędzy. -Tennessee Williams
im-więcej-ę-pieniędzy-tym-więcej-poznaje-ę-ludzi-z-którymi-nic-nas-nie-łączy-prócz-pieniędzy
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Dlaczego nie możemy byś szczęśliwi teraz, przecież jutro możemy już nie żyć. -Tennessee Williams
dlaczego-nie-możemy-byś-szczęśliwi-teraz-przecież-jutro-możemy-już-nie-żyć
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Życie jest pytaniem pozbawionym odpowiedzi, ale pozwólcie nam wierzyć w godność i ważność tego pytania. -Tennessee Williams
Życie-jest-pytaniem-pozbawionym-odpowiedzi-ale-pozwólcie-nam-wierzyć-w-godność-i-ważność-tego-pytania
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Niektóre ideologie tak mają się do życia, jak opis befsztyka do befsztyka. -Tennessee Williams
niektóre-ideologie-tak-mają-ę-do-życia-jak-opis-befsztyka-do-befsztyka
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Rzeczywiści poeci naszych czasów znajdują się w agencjach reklamy. -Tennessee Williams
rzeczywiś-poeci-naszych-czasów-znajdują-ę-w-agencjach-reklamy
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Rzeczywistość dzisiejsza jest bystrym strumieniem, w którym roi się od ludzi nie umiejących pływać. -Tennessee Williams
rzeczywistość-dzisiejsza-jest-bystrym-strumieniem-w-którym-roi-ę-od-ludzi-nie-umiejących-pływać
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Krytycy skaczą autorom do gardła z brzytwą w ręku. -Tennessee Williams
krytycy-skaczą-autorom-do-gardła-z-brzytwą-w-ręku
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Największym przestępstwem na świecie jest niewykorzystanie własnego potencjału -Roger Williams
największym-przestępstwem-na-świecie-jest-niewykorzystanie-własnego-potencjału
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Życzliwość to nie jest akt – to styl życia -Douglas Williams
Życzliwość-to-nie-jest-akt-to-styl-życia
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: El que no pueda guardar sus pensamientos, jamás sabrá analizar grandes cosas. -Thomas Carlyle
el-no-pueda-guardar-sus-pensamientos-jamás-sabrá-analizar-grandes-cosas
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Nie wierzę w kolektywną mądrość, powstałą z ignorancji jednostek. -Thomas Carlyle
nie-wierzę-w-kolektywną-mądrość-powstałą-z-ignorancji-jednostek
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Już samo zdrowie jest zwycięstwem. -Thomas Carlyle
już-samo-zdrowie-jest-zwycięstwem
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Szczęśliwy ten naród, którego nie wszystkie stronice są zapisane w księdze jego historii... -Thomas Carlyle
szczęśliwy-ten-naród-którego-nie-wszystkie-stronice-są-zapisane-w-księdze-jego-historii
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Dzisiaj jest uczniem wczoraj. -Thomas Fuller
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Powinno się wznieść pomnik Ciszy. -Thomas Carlyle
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Przyroda nie znosi kłamstwa. -Thomas Carlyle
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Wielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich. -Thomas Carlyle
wielki-człowiek-pokazuje-swoją-wielkość-przez-sposób-w-jaki-traktuje-maluczkich
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki. -Thomas Carlyle
naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Akt skruchy jest najbardziej boskim z ludzkich uczynków. -Thomas Carlyle
akt-skruchy-jest-najbardziej-boskim-z-ludzkich-uczynków
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Dobre ubranie otwiera wszelkie drzwi. -Thomas Fuller
dobre-ubranie-otwiera-wszelkie-drzwi
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Podobnie jak dla rzeźbiarza niezbędny jest kawał marmuru, tak dla duszy niezbędna jest wiedza. -Thomas Edison
podobnie-jak-dla-rzeźbiarza-niezbędny-jest-kawał-marmuru-tak-dla-duszy-niezbędna-jest-wiedza
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Nie ma takiego fortelu, do którego nie odwołałby się człowiek, aby uniknąć pracy zwanej myśleniem. -Thomas Edison
nie-takiego-fortelu-do-którego-nie-odwołałby-ę-człowiek-aby-uniknąć-pracy-zwanej-myśleniem
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód. -Thomas Edison
nigdy-ę-nie-zniechęcam-ponieważ-każde-odrzucenie-niewłaściwej-próby-stanowi-kolejny-krok-naprzód
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Geniusz to 1 procent wzlotu i 99 procent potu. -Thomas Edison
geniusz-to-1-procent-wzlotu-i-99-procent-potu
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie. -Thomas Edison
gdybyśmy-robili-wszystkie-rzeczy-które-jesteśmy-w-stanie-zrobić-wprawilibyśmy-ę-w-ogromne-zdumienie
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Nie wierzę w kolektywną mądrość powstałą z ignorancji jednostek. -Thomas Carlyle
nie-wierzę-w-kolektywną-mądrość-powstałą-z-ignorancji-jednostek
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Historia świata nie jest niczym innym jak biografią wielkich ludzi. -Thomas Carlyle
historia-świata-nie-jest-niczym-innym-jak-biografią-wielkich-ludzi
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Spójrzcie na wszechświat, lecz nie oczyma sów bojących się światła - a przekonacie się, że istnieje i zwycięża tylko prawda. -Thomas Carlyle
spójrzcie-na-wszechświat-lecz-nie-oczyma-sów-bojących-ę-światła-a-przekonacie-ę-że-istnieje-i-zwycięża-tylko-prawda
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Książka - najczystsza istota ludzkiego ducha. -Thomas Carlyle
książka-najczystsza-istota-ludzkiego-ducha
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie. -Thomas Carlyle
cóż-to-takiego-wiedza-nic-innego-jak-zapisane-doświadczenie
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Ktoś, kto pali za sobą mosty, tworzy piękne widowisko. -Dylan Thomas
ktoś-kto-pali-za-sobą-mosty-tworzy-piękne-widowisko
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Una vida bien escrita es casi tan rara como una vida bien vivida. -Thomas Carlyle
una-vida-bien-escrita-es-casi-tan-rara-como-una-vida-bien-vivida
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: El presente es la viviente suma total del pasado. -Thomas Carlyle
el-presente-es-viviente-suma-total-del-pasado
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: La astucia puede tener vestidos, pero a la verdad le gusta ir desnuda. -Thomas Fuller
la-astucia-puede-tener-vestidos-pero-a-verdad-gusta-ir-desnuda
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Con el tiempo, es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil. -Thomas Mann
con-el-tiempo-es-mejor-una-verdad-dolorosa-una-mentira-útil
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Nunca debe el hombre lamentarse de los tiempos en que vive, pues esto no le servirá de nada. En cambio, en su poder está siempre mejorarlos. -Thomas Carlyle
nunca-debe-el-hombre-lamentarse-de-los-tiempos-vive-pues-esto-no-servirá-de-nada-en-cambio-su-poder-á-siempre-mejorarlos
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: El hombre sabio, incluso cuando calla, dice más que el necio cuando habla. -Thomas Fuller
el-hombre-sabio-incluso-cuando-calla-dice-más-el-necio-cuando-habla
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: La oración debería ser la llave del día y el cerrojo de la noche. -Thomas Fuller
la-oración-debería-ser-llave-del-día-y-el-cerrojo-de-noche
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: No eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen; lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más. -Thomas De Kempis
no-eres-más-porque-te-alaben-menos-porque-te-critiquen-lo-eres-delante-de-dios-eso-eres-y-nada-más
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Una democracia no es en realidad más que una aristocracia de oradores, interrumpida a veces por la monarquía temporal de un orador. -Thomas Hobbes
una-democracia-no-es-realidad-más-una-aristocracia-de-oradores-interrumpida-a-veces-por-monarquía-temporal-de-un-orador
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Człowiek może stać się wszystkim, czym zechce, byleby powziął silne postanowienie i trwał przy nim. -Thomas Buxton
człowiek-może-stać-ę-wszystkim-czym-zechce-byleby-powziął-silne-postanowienie-i-trwał-przy-nim
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Miłość, nienawiść - jeśli w skrajnym stanie, obie są milsze niż umiarkowanie. -Thomas Carew
miłość-nienawiść-śli-w-skrajnym-stanie-obie-są-milsze-ż-umiarkowanie
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: En política, como en religión, hay devotos que manifiestan su veneración por un santo desaparecido convirtiendo su tumba en un santuario del crimen. -Thomas Macaulay
en-política-como-religión-hay-devotos-manifiestan-su-veneración-por-un-santo-desaparecido-convirtiendo-su-tumba-un-santuario-del-crimen
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Nie to co mam, ale to co tworzę, jest moim posiadaniem. -Thomas Carlyle
nie-to-co-mam-ale-to-co-tworzę-jest-moim-posiadaniem
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Najlepszym dowodem prawdziwej wielkości człowieka jest przeświadczenie o własnej małości. -Thomas Carlyle
najlepszym-dowodem-prawdziwej-wielkoś-człowieka-jest-przeświadczenie-o-własnej-łoś
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Człowiek nie może dać smutniejszego dowodu własnej miłości niż swoją niewiarę w ludzi wielkich. -Thomas Carlyle
człowiek-nie-może-dać-smutniejszego-dowodu-własnej-miłoś-ż-swoją-niewiarę-w-ludzi-wielkich
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności. -Thomas Carlyle
słowa-przynależą-do-czasu-milczenie-do-wiecznoś
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: W śmiechu jest klucz, którym jesteśmy w stanie rozszyfrować całego człowieka. -Thomas Carlyle
w-śmiechu-jest-klucz-którym-jesteśmy-w-stanie-rozszyfrować-całego-człowieka
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Oceniam potrzeby światowego rynku na około pięć komputerów. -Thomas Watson
oceniam-potrzeby-światowego-rynku-na-około-pięć-komputerów
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Człowiek, który żyje jak zboże, staje się słomą historii. -Thomas Jefferson
człowiek-który-żyje-jak-zboże-staje-ę-słomą-historii
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Człowiek, który nie boi się prawdy, nie musi wcale lękać się kłamstwa. -Thomas Jefferson
człowiek-który-nie-boi-ę-prawdy-nie-musi-wcale-lękać-ę-kłamstwa
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Historia nie uczy nas właściwie niczego innego poza tym, na czym polega złe rządzenie. -Thomas Jefferson
historia-nie-uczy-nas-właściwie-niczego-innego-poza-tym-na-czym-polega-złe-rządzenie
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Oświecenie masy ludzkiej powoduje zanikanie tyranii umysłów, tak jak świt wypędza złe duchy. -Thomas Jefferson
oświecenie-masy-ludzkiej-powoduje-zanikanie-tyranii-umysłów-tak-jak-świt-wypędza-złe-duchy
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Nic nie daje takiej przewagi nad innymi, jak opanowanie i zimna krew w każdej sytuacji. -Thomas Jefferson
nic-nie-daje-takiej-przewagi-nad-innymi-jak-opanowanie-i-zimna-krew-w-każdej-sytuacji
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: W każdym kraju i czasie kapłan będzie wrogiem Wolności. -Thomas Jefferson
w-każdym-kraju-i-czasie-kapłan-będzie-wrogiem-wolnoś
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Zaiste, drżę o swój kraj, gdy pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy. -Thomas Jefferson
zaiste-drżę-o-swój-kraj-gdy-pomyślę-że-bóg-jest-sprawiedliwy
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Obecnie nie można wierzyć temu, co piszą gazety. Nawet prawda, gdy się do nich dostanie, wydaje się podejrzana. -Thomas Jefferson
obecnie-nie-można-wierzyć-temu-co-piszą-gazety-nawet-prawda-gdy-ę-do-nich-dostanie-wydaje-ę-podejrzana
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Doprawdy, drżę o swój kraj, jeśli pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy. -Thomas Jefferson
doprawdy-drżę-o-swój-kraj-śli-pomyślę-że-bóg-jest-sprawiedliwy
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Błędne mniemanie można tolerować tam, gdzie zdrowy rozsądek jest gotów je zwalczyć. -Thomas Jefferson
błędne-mniemanie-można-tolerować-tam-gdzie-zdrowy-rozsądek-jest-gotów-zwalczyć
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Nigdy innym nie każ robić, co sam możesz i powinieneś zrobić. -Thomas Jefferson
nigdy-innym-nie-każ-robić-co-sam-możesz-i-powinieneś-zrobić
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Gazety służą do rozpraszania szkodliwych mgieł i dymów. -Thomas Jefferson
gazety-służą-do-rozpraszania-szkodliwych-mgieł-i-dymów
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Życie to jest to, co się nam przydarza, kiedy planujemy coś zupełnie innego. -Thomas la Mance
Życie-to-jest-to-co-ę-nam-przydarza-kiedy-planujemy-coś-zupełnie-innego
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Prawdziwym problemem jest nasza moralna tępota i duchowa niewrażliwość na podstawowe wartości ludzkie. -Thomas Merton
prawdziwym-problemem-jest-nasza-moralna-tępota-i-duchowa-niewrażliwość-na-podstawowe-wartoś-ludzkie
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Umiarkowanie w gniewie jest cnotą, ale umiarkowanie w przestrzeganiu zasad moralnych to grzech. -Thomas Paine
umiarkowanie-w-gniewie-jest-cnotą-ale-umiarkowanie-w-przestrzeganiu-zasad-moralnych-to-grzech
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Miłość nie tylko wyżej ceni dobro innego niż własne, ale nawet ich nie porównuje. -Thomas Merton
miłość-nie-tylko-wyżej-ceni-dobro-innego-ż-własne-ale-nawet-ich-nie-porównuje
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Prawdziwa miłość przenika tajemnice i samotność kochanej osoby, pozwalając jej zachować swoje sekrety i pozostawia jej wewnętrzną wolność. -Thomas Merton
prawdziwa-miłość-przenika-tajemnice-i-samotność-kochanej-osoby-pozwalając-jej-zachować-swoje-sekrety-i-pozostawia-jej-wewnętrzną-wolność
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Jedyną prawdziwą radość na ziemi osiąga się przez wydostanie się z więzienia naszego samolubnego
jedyną-prawdziwą-radość-na-ziemi-osiąga-ę-przez-wydostanie-ę-z-więzienia-naszego-samolubnego-ja-i-połączenie-ę-przez-miłość-z-Życiem
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Miłość nie jest głodem. Jest ona iuge convium - wieczną ucztą nie znającą przesytu, na której żywimy się posługując się innym raczej, niż jedząc sami. -Thomas Merton
miłość-nie-jest-głodem-jest-ona-iuge-convium-wieczną-ucztą-nie-znającą-przesytu-na-której-żywimy-ę-posługując-ę-innym-raczej-ż
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Nasza słabość otworzyła nam niebo, bo sprowadziła na nas miłosierdzie Boga i zyskała nam Jego miłość. -Thomas Merton
nasza-słabość-otworzyła-nam-niebo-bo-sprowadziła-na-nas-miłosierdzie-boga-i-zyskała-nam-jego-miłość
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Życie duchowe nie jest niczym innym, jak właśnie miłością. Kochać wcale nie znaczy czynić dobro, wspomagać czy też chronić kogoś, bowiem w ten sposób traktujemy bliźniego jak zwykły przedmiot, zaś siebie samych postrzegamy jako istoty mądre i szlachetne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga. -Thomas Merton
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Człowiek jest gotów zostać bogiem, a zamiast tego często okazuje się bałwanem. -Thomas Merton
człowiek-jest-gotów-zostać-bogiem-a-zamiast-tego-często-okazuje-ę-bałwanem
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Nadmierna dbałość rodziców o ich własne dzieci, a niechęć do cudzych jest tak jak poczucie klasowe, patriotyzm, troska o zbawienie własnej duszy i tym podobne cnoty - nikczemną ekskluzywnością w gruncie rzeczy. -Thomas Hardy
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Niektóre szczyty można zdobyć tylko razem. -Thomas Merton
niektóre-szczyty-można-zdobyć-tylko-razem
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: To co kochamy, mówi nam, jakimi jesteśmy. -Thomas Merton
to-co-kochamy-mówi-nam-jakimi-jesteśmy
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Lenistwo i tchórzostwo to dwaj najwięksi nieprzyjaciele życia duchowego. -Thomas Merton
lenistwo-i-tchórzostwo-to-dwaj-najwięksi-nieprzyjaciele-życia-duchowego
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Sztuka życia to sztuka unikania cierpień. -Thomas Jefferson
sztuka-życia-to-sztuka-unikania-cierpień
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Nic nie jest niezmienne prócz przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka. -Thomas Jefferson
nic-nie-jest-niezmienne-prócz-przyrodzonych-i-niezbywalnych-praw-człowieka
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Równie dobrze moglibyśmy wymagać od kogoś, aby wciąż nosił ubranie, które mu pasowało za chłopięcych lat, jak żądać od społeczeństwa, aby pozostawało w formach życia wytworzonych przez barbarzyńskich przodków. Jest to dążenie bezsensowne, które za naszych czasów pogrążyło świat w potopie krwi. -Thomas Jefferson
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: To przyjemność słuchać jak ten człowiek milczy. -Thomas Hardy
to-przyjemność-słuchać-jak-ten-człowiek-milczy
Tennessee Williams (thomas Lanier Williams) Cytaty: Wyższość przeciętnej kobiety nad przeciętnym mężczyzną polega na tym, że kobieta nigdy nie prowokuje, tylko odpowiada na bodziec. -Thomas Hardy
wyższość-przeciętnej-kobiety-nad-przeciętnym-mężczyzną-polega-na-tym-że-kobieta-nigdy-nie-prowokuje-tylko-odpowiada-na-bodziec