Teresa Z Lisieux Św Cytaty

Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Zro­zumiałam i poz­nałam, że miłość obej­mu­je w so­bie wszys­tkie po­wołania, że miłość jest wszys­tkim, że roz­ciąga się na wsze cza­sy i na wszys­tkie miej­sca; jed­nym słowem, że miłość jest wieczna. -Teresa z Lisieux


Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Cierpieniem zdobędzie się więcej dusz niż najlepszym kazaniem. -Teresa z Lisieux Św


cierpieniem-zdobędzie-ę-więcej-dusz-ż-najlepszym-kazaniem
Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Modlić się, to nie nacy wiele mówić, ale wiele kochać. -Teresa z Lisieux Św


modlić-ę-to-nie-nacy-wiele-mówić-ale-wiele-kochać
Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Umieram dlatego, ze nie mogę umrzeć. -Teresa Św


umieram-dlatego-ze-nie-mogę-umrzeć
Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, lecz jedynie naszej miłości. -Teresa Św


bóg-nie-potrzebuje-naszych-dzieł-lecz-jedynie-naszej-miłoś
Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Fundamentem gmachu doskonałości jest pokora. -Teresa Św


fundamentem-gmachu-doskonałoś-jest-pokora
Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Ja nie umieram, ja wstępuję do życia. -Teresa Św


ja-nie-umieram-ja-wstępuję-do-życia
Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Pan Bóg zawsze dawał mi pragnienie tego, czym chciał mnie obdarzyć. -Teresa Św


pan-bóg-zawsze-dawał-mi-pragnienie-tego-czym-chciał-mnie-obdarzyć
Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Nasze przyjaźnie starzeją się razem z nami. -Teresa Nietyksza


nasze-przyjaźnie-starzeją-ę-razem-z-nami
Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Najlepszy dystans to dystans czasu. -Teresa Nietyksza


Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Często im bliżej tym dalej. -Teresa Nietyksza


Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Nie wszystko złoto, co się świeci. Pewniejsze są stare srebra. -Teresa Nietyksza


nie-wszystko-złoto-co-ę-świeci-pewniejsze-są-stare-srebra
Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Można się pocieszać i tym, że głupim szczęście sprzyja. -Teresa Nietyksza


można-ę-pocieszać-i-tym-że-głupim-szczęście-sprzyja
Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Nieszczęścia lubią chodzić parami, może dlatego tak mało szczęśliwych małżeństw? -Teresa Nietyksza


nieszczęścia-lubią-chodzić-parami-może-dlatego-tak-ło-szczęśliwych-łżeństw
Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Wypita czara goryczy często idzie na zdrowie. -Teresa Nietyksza


wypita-czara-goryczy-często-idzie-na-zdrowie
Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Perfekcja jest dobra w znajomości języków obcych, na codzień pozbawia zrozumiałości nawet proste słowa. -Teresa Nietyksza


perfekcja-jest-dobra-w-znajomoś-języków-obcych-na-codzień-pozbawia-zrozumiałoś-nawet-proste-słowa
Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Kochankowie ubożsi są o złudzenia, którymi obdarzają się małżonkowie. -Teresa Nietyksza


kochankowie-uboż-są-o-złudzenia-którymi-obdarzają-ę-łżonkowie
Teresa Z Lisieux Św Cytaty: Czyż nie najsilniejsze są nasze słabości? -Teresa Nietyksza


czyż-nie-najsilniejsze-są-nasze-słaboś