Thomas Carlyle Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Thomas Carlyle Cytaty: Nie wierzę w kolektywną mądrość powstałą z ignorancji jednostek. -Thomas Carlyle
nie-wierzę-w-kolektywną-mądrość-powstałą-z-ignorancji-jednostek
Thomas Carlyle Cytaty: Człowiek nie może dać smutniejszego dowodu własnej miłości niż swoją niewiarę w ludzi wielkich. -Thomas Carlyle
człowiek-nie-może-dać-smutniejszego-dowodu-własnej-miłoś-ż-swoją-niewiarę-w-ludzi-wielkich
Thomas Carlyle Cytaty:
powiedz-komuś-że-jest-odważny-a-pomożesz-mu-stać-ę-takim
Thomas Carlyle Cytaty: Najlepszym dowodem prawdziwej wielkości człowieka jest przeświadczenie o własnej małości. -Thomas Carlyle
najlepszym-dowodem-prawdziwej-wielkoś-człowieka-jest-przeświadczenie-o-własnej-łoś
Thomas Carlyle Cytaty: Nie to co mam, ale to co tworzę, jest moim posiadaniem. -Thomas Carlyle
nie-to-co-mam-ale-to-co-tworzę-jest-moim-posiadaniem
Thomas Carlyle Cytaty: W śmiechu jest klucz, którym jesteśmy w stanie rozszyfrować całego człowieka. -Thomas Carlyle
w-śmiechu-jest-klucz-którym-jesteśmy-w-stanie-rozszyfrować-całego-człowieka
Thomas Carlyle Cytaty: Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie. -Thomas Carlyle
cóż-to-takiego-wiedza-nic-innego-jak-zapisane-doświadczenie
Thomas Carlyle Cytaty: Una vida bien escrita es casi tan rara como una vida bien vivida. -Thomas Carlyle
una-vida-bien-escrita-es-casi-tan-rara-como-una-vida-bien-vivida
Thomas Carlyle Cytaty: El periodismo es grande. Cada periodista ¿no es un regulador del mundo, si lo persuade? -Thomas Carlyle
el-periodismo-es-grande-cada-periodista-no-es-un-regulador-del-mundo-lo-persuade
Thomas Carlyle Cytaty: Nie wierzę w ko­lek­tywną mądrość, pow­stałą z ig­no­ran­cji jednostek. -Thomas Carlyle
nie-wierzę-w ko­lek­tywną-mądrość-pow­stałą-z ig­no­ran­cji-jednostek
Thomas Carlyle Cytaty: His­to­ria jest wy­ciągiem z niez­liczo­nych biografii. -Thomas Carlyle
his­to­ria-jest wy­ągiem-z niez­liczo­nych-biografii
Thomas Carlyle Cytaty: Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności. -Thomas Carlyle
słowa-przynależą-do-czasu-milczenie-do-wiecznoś
Thomas Carlyle Cytaty: Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki -Thomas Carlyle
naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Thomas Carlyle Cytaty: Książka - najczystsza istota ludzkiego ducha. -Thomas Carlyle
książka-najczystsza-istota-ludzkiego-ducha
Thomas Carlyle Cytaty: Historia świata nie jest niczym innym jak biografią wielkich ludzi. -Thomas Carlyle
historia-świata-nie-jest-niczym-innym-jak-biografią-wielkich-ludzi
Thomas Carlyle Cytaty: Akt skruchy jest najbardziej boskim z ludzkich uczynków. -Thomas Carlyle
akt-skruchy-jest-najbardziej-boskim-z-ludzkich-uczynków
Thomas Carlyle Cytaty: Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki. -Thomas Carlyle
naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Thomas Carlyle Cytaty: Wielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich. -Thomas Carlyle
wielki-człowiek-pokazuje-swoją-wielkość-przez-sposób-w-jaki-traktuje-maluczkich
Thomas Carlyle Cytaty: Nie wierzę w kolektywną mądrość, powstałą z ignorancji jednostek. -Thomas Carlyle
nie-wierzę-w-kolektywną-mądrość-powstałą-z-ignorancji-jednostek
Thomas Carlyle Cytaty: Już samo zdrowie jest zwycięstwem. -Thomas Carlyle
już-samo-zdrowie-jest-zwycięstwem
Thomas Carlyle Cytaty: Szczęśliwy ten naród, którego nie wszystkie stronice są zapisane w księdze jego historii... -Thomas Carlyle
szczęśliwy-ten-naród-którego-nie-wszystkie-stronice-są-zapisane-w-księdze-jego-historii
Thomas Carlyle Cytaty: Powinno się wznieść pomnik Ciszy. -Thomas Carlyle
Thomas Carlyle Cytaty: Przyroda nie znosi kłamstwa. -Thomas Carlyle
Thomas Carlyle Cytaty: Spójrzcie na wszechświat, lecz nie oczyma sów bojących się światła - a przekonacie się, że istnieje i zwycięża tylko prawda. -Thomas Carlyle
spójrzcie-na-wszechświat-lecz-nie-oczyma-sów-bojących-ę-światła-a-przekonacie-ę-że-istnieje-i-zwycięża-tylko-prawda
Thomas Carlyle Cytaty: Po­win­no się wznieść pom­nik Ciszy. -Thomas Carlyle
po­win­no ę-wznieść-pom­nik-ciszy
Thomas Carlyle Cytaty: Przy­roda nie lu­bi kłamstwa. -Thomas Carlyle
Thomas Carlyle Cytaty: El hombre ha nacido para luchar, y es como se le define mejor, diciendo que es un guerrero nato y que su vida, desde el principio al fin, no es sino una batalla. -Thomas Carlyle
el-hombre-ha-nacido-para-luchar-y-es-como-se-define-mejor-diciendo-es-un-guerrero-nato-y-su-vida-desde-el-principio-al-fin-no-es-sino-una-batalla
Thomas Carlyle Cytaty: El que no pueda guardar sus pensamientos, jamás sabrá analizar grandes cosas. -Thomas Carlyle
el-no-pueda-guardar-sus-pensamientos-jamás-sabrá-analizar-grandes-cosas
Thomas Carlyle Cytaty: Puede decirse que el grito de la historia nace con nosotros y que es uno de nuestros dones más importantes. En cierto sentido somos históricos todos los hombres. -Thomas Carlyle
puede-decirse-el-grito-de-historia-nace-con-nosotros-y-es-uno-de-nuestros-dones-más-importantes-en-cierto-sentido-somos-históricos-todos-los
Thomas Carlyle Cytaty: La historia es como una destilación del chismorreo. -Thomas Carlyle
la-historia-es-como-una-destilación-del-chismorreo
Thomas Carlyle Cytaty: Una vez despertado el pensamiento no vuelve a dormitar. -Thomas Carlyle
una-vez-despertado-el-pensamiento-no-vuelve-a-dormitar
Thomas Carlyle Cytaty: La verdadera universidad de hoy en día es una colección de libros. -Thomas Carlyle
la-verdadera-universidad-de-hoy-día-es-una-colección-de-libros
Thomas Carlyle Cytaty: Los libros son amigos que nunca decepcionan. -Thomas Carlyle
Thomas Carlyle Cytaty: Już sa­mo zdro­wie jest zwycięstwem. -Thomas Carlyle
już-­mo-zdro­wie-jest zwycięstwem
Thomas Carlyle Cytaty: Cóż to ta­kiego wie­dza? Nic in­ne­go jak za­pisa­ne doświadczenie. -Thomas Carlyle
cóż-to ­kiego-wie­dza-nic-in­ne­go-jak za­pisa­ne-doświadczenie