Thomas Hardy Cytaty

Thomas Hardy Cytaty: Sam pocałunek jest niczym, bo wszystko zależy od ducha, w jakim będzie dany. -Thomas Hardy


sam-pocałunek-jest-niczym-bo-wszystko-zależy-od-ducha-w-jakim-będzie-dany
Thomas Hardy Cytaty: Doświadczenie uczy nas, że dzięki długiemu błądzeniu odkrywamy krótszą drogę. -Thomas Hardy


doświadczenie-uczy-nas-że-dzięki-długiemu-błądzeniu-odkrywamy-krótszą-drogę
Thomas Hardy Cytaty: Przy­jem­nie jest słuchać, jak ten człowiek milczy. -Thomas Hardy


przy­jem­nie-jest słuchać-jak ten-człowiek-milczy
Thomas Hardy Cytaty: Często


często-nie-bywa-tylko-przedmową-do-tak
Thomas Hardy Cytaty: Wszystko się splata z sobą - dobro ze złem, wielkoduszność ze sprawiedliwością, religia z polityką. -Thomas Hardy


wszystko-ę-splata-z-sobą-dobro-ze-złem-wielkoduszność-ze-sprawiedliwośą-religia-z-polityką
Thomas Hardy Cytaty: Bywają mężczyźni, których nie zniesie żadna kobieta o jakim takim wyglądzie. -Thomas Hardy


bywają-mężczyź-których-nie-zniesie-żadna-kobieta-o-jakim-takim-wyglądzie
Thomas Hardy Cytaty: Wszelki śmiech pochodzi z braku zrozumienia istoty rzeczy. Gdy spojrzeć na nie we właściwy sposób, nic pod słońcem nie będzie nadawało się do śmiechu. -Thomas Hardy


wszelki-śmiech-pochodzi-z-braku-zrozumienia-istoty-rzeczy-gdy-spojrzeć-na-nie-we-właściwy-sposób-nic-pod-słońcem-nie-będzie-nadawało-ę-do
Thomas Hardy Cytaty: Wyższość przeciętnej kobiety nad przeciętnym mężczyzną polega na tym, że kobieta nigdy nie prowokuje, tylko odpowiada na bodziec. -Thomas Hardy


wyższość-przeciętnej-kobiety-nad-przeciętnym-mężczyzną-polega-na-tym-że-kobieta-nigdy-nie-prowokuje-tylko-odpowiada-na-bodziec
Thomas Hardy Cytaty: Nadmierna dbałość rodziców o ich własne dzieci, a niechęć do cudzych jest tak jak poczucie klasowe, patriotyzm, troska o zbawienie własnej duszy i tym podobne cnoty - nikczemną ekskluzywnością w gruncie rzeczy. -Thomas Hardy


Thomas Hardy Cytaty: To przyjemność słuchać jak ten człowiek milczy. -Thomas Hardy


to-przyjemność-słuchać-jak-ten-człowiek-milczy
Thomas Hardy Cytaty: Czasem nasze odruchy bywają silniejsze od naszych postanowień. -Thomas Hardy


czasem-nasze-odruchy-bywają-silniejsze-od-naszych-postanowień
Thomas Hardy Cytaty: To przecież wyczucie rytmu raczej niż wyuczone figury czynią z kobiety dobrą partnerkę w tańcu. -Thomas Hardy


to-przecież-wyczucie-rytmu-raczej-ż-wyuczone-figury-czynią-z-kobiety-dobrą-partnerkę-w-ńcu
Thomas Hardy Cytaty: Gdy człowiek uczciwy przekona się, że został oszukany, budzi się w nim często niezwykłe okrucieństwo. -Thomas Hardy


gdy-człowiek-uczciwy-przekona-ę-że-został-oszukany-budzi-ę-w-nim-często-niezwykłe-okrucieństwo
Thomas Hardy Cytaty: Miłość skłania życie do trwania. -Thomas Hardy


miłość-skłania-życie-do-trwania
Thomas Hardy Cytaty: Często


często-nie-by­wa-tyl­ko-przed­mową-do tak
Thomas Hardy Cytaty: Cza­sami nasze od­ruchy by­wają sil­niej­sze od naszych postanowień. -Thomas Hardy


cza­sami-nasze-od­ruchy-by­wają-sil­niej­sze-od naszych-postanowień
Thomas Hardy Cytaty: Nie wierzę w kolektywną mądrość, powstałą z ignorancji jednostek. -Thomas Carlyle


nie-wierzę-w-kolektywną-mądrość-powstałą-z-ignorancji-jednostek
Thomas Hardy Cytaty: Szczęśliwy ten naród, którego nie wszystkie stronice są zapisane w księdze jego historii... -Thomas Carlyle


szczęśliwy-ten-naród-którego-nie-wszystkie-stronice-są-zapisane-w-księdze-jego-historii