Thomas Macaulay Cytaty

Thomas Macaulay Cytaty: En política, como en religión, hay devotos que manifiestan su veneración por un santo desaparecido convirtiendo su tumba en un santuario del crimen. -Thomas Macaulay


en-política-como-religión-hay-devotos-manifiestan-su-veneración-por-un-santo-desaparecido-convirtiendo-su-tumba-un-santuario-del-crimen
Thomas Macaulay Cytaty: Nie wierzę w kolektywną mądrość, powstałą z ignorancji jednostek. -Thomas Carlyle


nie-wierzę-w-kolektywną-mądrość-powstałą-z-ignorancji-jednostek
Thomas Macaulay Cytaty: Już samo zdrowie jest zwycięstwem. -Thomas Carlyle


już-samo-zdrowie-jest-zwycięstwem
Thomas Macaulay Cytaty: Szczęśliwy ten naród, którego nie wszystkie stronice są zapisane w księdze jego historii... -Thomas Carlyle


szczęśliwy-ten-naród-którego-nie-wszystkie-stronice-są-zapisane-w-księdze-jego-historii
Thomas Macaulay Cytaty: Powinno się wznieść pomnik Ciszy. -Thomas Carlyle


Thomas Macaulay Cytaty: Przyroda nie znosi kłamstwa. -Thomas Carlyle


Thomas Macaulay Cytaty: Spójrzcie na wszechświat, lecz nie oczyma sów bojących się światła - a przekonacie się, że istnieje i zwycięża tylko prawda. -Thomas Carlyle


spójrzcie-na-wszechświat-lecz-nie-oczyma-sów-bojących-ę-światła-a-przekonacie-ę-że-istnieje-i-zwycięża-tylko-prawda
Thomas Macaulay Cytaty: Książka - najczystsza istota ludzkiego ducha. -Thomas Carlyle


książka-najczystsza-istota-ludzkiego-ducha
Thomas Macaulay Cytaty: Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie. -Thomas Carlyle


cóż-to-takiego-wiedza-nic-innego-jak-zapisane-doświadczenie
Thomas Macaulay Cytaty: Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności. -Thomas Carlyle


słowa-przynależą-do-czasu-milczenie-do-wiecznoś
Thomas Macaulay Cytaty: Człowiek nie może dać smutniejszego dowodu własnej miłości niż swoją niewiarę w ludzi wielkich. -Thomas Carlyle


człowiek-nie-może-dać-smutniejszego-dowodu-własnej-miłoś-ż-swoją-niewiarę-w-ludzi-wielkich
Thomas Macaulay Cytaty: Najlepszym dowodem prawdziwej wielkości człowieka jest przeświadczenie o własnej małości. -Thomas Carlyle


najlepszym-dowodem-prawdziwej-wielkoś-człowieka-jest-przeświadczenie-o-własnej-łoś
Thomas Macaulay Cytaty: Wielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich. -Thomas Carlyle


wielki-człowiek-pokazuje-swoją-wielkość-przez-sposób-w-jaki-traktuje-maluczkich
Thomas Macaulay Cytaty: Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki. -Thomas Carlyle


naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Thomas Macaulay Cytaty: Akt skruchy jest najbardziej boskim z ludzkich uczynków. -Thomas Carlyle


akt-skruchy-jest-najbardziej-boskim-z-ludzkich-uczynków
Thomas Macaulay Cytaty: Są ludzie, których uznano za odważnych, bo strasznie bali się uciec. -Thomas Fuller


są-ludzie-których-uznano-za-odważnych-bo-strasznie-bali-ę-uciec
Thomas Macaulay Cytaty: Zadłużenie jest najgorszą formą ubóstwa. -Thomas Fuller


zadłużenie-jest-najgorszą-formą-ubóstwa
Thomas Macaulay Cytaty: Dzisiaj jest uczniem wczoraj. -Thomas Fuller