To_tylko_łzy Cytaty

To_tylko_łzy Cytaty: Jak złamie za­sadę je­den, to i dru­gi się znaj­dzie, a po­tem trze­ci i czwar­ty, aż w końcu wszys­cy będą ją łamać jak gdy­by zos­tała us­ta­lo­na je­dy­nie dla żartu. I każdy bez­kar­ny się czu­je, no bo jak kto in­ny może, to dlacze­go nie ty?  -to_tylko_łzy


To_tylko_łzy Cytaty: Li­sia ki­ta mknie liście tańczą wokół niej je­sien­ny wyścig  -to_tylko_łzy


li­sia-ki­-mknie-liście-ńczą-wokół-niej-­­ny-wyścig 
To_tylko_łzy Cytaty: Księżyc jaśnieje dwo­je ludzi wi­ta blask enig­ma no­cy  -to_tylko_łzy


księżyc-jaśnieje-dwo­-ludzi-wi­-blask-enig­-no­cy 
To_tylko_łzy Cytaty: Jaw­ne to piękno tańczące kwiatków płat­ki gdy kwit­nie wiśnia  -to_tylko_łzy


jaw­ne-to piękno-ńczą-kwiatków-płat­ki-gdy-kwit­nie-wiśnia 
To_tylko_łzy Cytaty: Noc zrodziła pąk a gdy brzask roz­proszył mrok roz­kwitł piękny kwiat  -to_tylko_łzy


noc-zrodziła-pąk-a-gdy-brzask-roz­proszył-mrok-roz­kwitł-piękny-kwiat 
To_tylko_łzy Cytaty: Szy­bo­wać jak ptak poczuć wol­ność, jak we śnie marzył pe­wien liść Pod­much zer­wał liść a ten, ku górze się wzbił ma­giczna chwila Zdep­ta­ny lis­tek nieg­dyś całością drze­wa smu­tek od­czu­wał  -to_tylko_łzy


To_tylko_łzy Cytaty: By nie słyszał nikt... po cichu cza­sem płaczę po cichu żyję  -to_tylko_łzy


by-nie słyszał-nikt-po-cichu-cza­sem-płaczę-po-cichu-żyję 
To_tylko_łzy Cytaty: Za­mykam oczy czuję ciepło na licu wiosen­ny dotyk Jeszcze jej tu­taj nie ma  lecz po­woli się zbliża  -to_tylko_łzy


za­mykam-oczy-czuję-ciepło-na licu-wiosen­ny-dotyk-jeszcze-jej-­taj-nie  -lecz-po­woli ę-zbliża 
To_tylko_łzy Cytaty: Niebo rozbłysło gwiaz­dy szep­tem migocą weźmy ich przykład Wsłuchaj­my się w serca mówmy wyłącznie ciszą  -to_tylko_łzy


niebo-rozbłysło-gwiaz­dy-szep­tem-migocą-weźmy-ich-przykład-wsłuchaj­my ę-w serca-mówmy-wyłącznie-ciszą 
To_tylko_łzy Cytaty: Od­dech na szybie coś skrop­liło się w dół to tyl­ko smutek  -to_tylko_łzy


od­dech-na szybie-coś-skrop­liło ę-w dół-to-tyl­ko-smutek 
To_tylko_łzy Cytaty: Łkające niebo ugodził los światłem mrok nas­tał poranek  -to_tylko_łzy


Łkają-niebo-ugodził-los-światłem-mrok-nas­ł-poranek 
To_tylko_łzy Cytaty: Coś się skończyło smu­tek ogarnął serce... uczu­cie pustki  -to_tylko_łzy


coś ę-skończyło-smu­tek-ogarnął-serce-uczu­cie-pustki 
To_tylko_łzy Cytaty: Jakże być silną sko­ro w głębi serca... ...niemoc panuje?  -to_tylko_łzy


jakże-być-silną-sko­ro-w głębi-serca-niemoc-panuje 
To_tylko_łzy Cytaty: Mi­gocą w takt uro­da gwiazd zniewala gdy nu­ci im noc  -to_tylko_łzy


mi­gocą-w takt-uro­da-gwiazd-zniewala-gdy-nu­-im noc 
To_tylko_łzy Cytaty: Już nie ma Replay dzi­siaj mówię Ga­me Over ab­so­lut­ny End  -to_tylko_łzy


już-nie  replay-dzi­siaj-mówię-ga­me-over-ab­so­lut­ny-end 
To_tylko_łzy Cytaty: Je­sienią liście szy­bują kolorowe spi­ral­ny taniec  -to_tylko_łzy


je­sienią-liście-szy­bują-kolorowe-spi­ral­ny-taniec 
To_tylko_łzy Cytaty: Zi­ma rysuje szro­nem; li­co natury mro­zem tulone  -to_tylko_łzy


zi­-rysuje-szro­nem-li­co-natury-mro­zem-tulone 
To_tylko_łzy Cytaty: Słońce na niebie przyk­ryły sza­re chmury zlękniony motyl  -to_tylko_łzy


słoń-na niebie-przyk­ryły-sza­re-chmury-zlękniony-motyl