Tom Phipps Cytaty

Tom Phipps Cytaty: Ekspert to człowiek, który popełnia tylko poważne błędy. -Tom Phipps


ekspert-to-człowiek-który-popełnia-tylko-poważne-błędy
Tom Phipps Cytaty: Są dwa rodzaje ludzi - tacy, którym wszystko trzeba tłumaczyć i tacy, którzy i tak wszystko rozumieją. -Tom Clancy


są-dwa-rodzaje-ludzi-tacy-którym-wszystko-trzeba-tłumaczyć-i-tacy-którzy-i-tak-wszystko-rozumieją
Tom Phipps Cytaty: Człowiek to istota pełna nadziei i pomysłów, które są zaprzeczeniem tezy, że nic nie możemy zmienić. -Tom Clancy


człowiek-to-istota-pełna-nadziei-i-pomysłów-które-są-zaprzeczeniem-tezy-że-nic-nie-możemy-zmienić
Tom Phipps Cytaty: Nigdy się nie poddawaj. Walcz i strzeż swojej godności. -Tom Clarke


nigdy-ę-nie-poddawaj-walcz-i-strzeż-swojej-godnoś
Tom Phipps Cytaty: Gdyby mężczyźni byli tak bezinteresowni jak kobiety, stałyby się one większymi egoistkami niż mężczyźni. -Tom Collins


gdyby-mężczyź-byli-tak-bezinteresowni-jak-kobiety-stałyby-ę-one-większymi-egoistkami-ż-mężczyź
Tom Phipps Cytaty: Jeśli trzymasz miłość zbyt słabo, odleci: jeśli ją ściśniesz za mocno, umrze. Oto jedna z zagadek. -Tom Hall


jeśli-trzymasz-miłość-zbyt-słabo-odleci-śli-ją-śśniesz-za-mocno-umrze-oto-jedna-z-zagadek
Tom Phipps Cytaty: Ludzka cy­wili­zac­ja może być ujęta w następujących słowach:


Tom Phipps Cytaty: Ludzkość notuje postęp; jeżeli to prawda - to nie dlatego, że jest trzeźwa, odpowiedzialna i ostrożna, ale ponieważ jest buntownicza, spragniona zabawy i niedojrzała. -Tom Robbins


ludzkość-notuje-postęp-żeli-to-prawda-to-nie-dlatego-że-jest-trzeźwa-odpowiedzialna-i-ostrożna-ale-ponieważ-jest-buntownicza-spragniona
Tom Phipps Cytaty: Intelektualista to ktoś, kto znalazł coś bardziej interesującego niż seks. -Tom Stoppard


intelektualista-to-ktoś-kto-znalazł-coś-bardziej-interesującego-ż-seks
Tom Phipps Cytaty: Głosowanie wcale nie oznacza demokracji: oznacza liczenie głosów. -Tom Stoppard


głosowanie-wcale-nie-oznacza-demokracji-oznacza-liczenie-głosów
Tom Phipps Cytaty: Lepiej być cytowanym niż uczciwym. -Tom Stoppard


Tom Phipps Cytaty: Musisz być cały czas w ruchu. Przecież jeszcze żaden pies nie obsikał jadącego samochodu. -Tom Waits


musisz-być-cały-czas-w-ruchu-przecież-jeszcze-żaden-pies-nie-obsikał-jadącego-samochodu
Tom Phipps Cytaty: Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. -Konrad Tom


Tom Phipps Cytaty: Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani staran­nie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi. -Tom Peters


wszelka-innowacja-nie-jest-zasługą-badań-rynkowych-ani-staran­nie-dobranych-grup-dyskusyjnych-ale-dziełem-rozzłoszczonych-ludzi
Tom Phipps Cytaty:


nie-czegoś-takiego-jak-nieważne-ulepszenie
Tom Phipps Cytaty: Po­za krainą słów jest ta­kie prze­bacze­nie, które da­wane jest bez pot­rze­by ja­kichkol­wiek wy­jaśnień czy przeprosin. -Tom Wright


po­za-krainą-słów-jest ­kie-prze­bacze­nie-które-da­wane-jest bez-pot­rze­by-ja­kichkol­wiek-wy­jaśnień-czy-przeprosin
Tom Phipps Cytaty: Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze. -Tom Clancy


moim-zda­niem-seks-to jed­na-z naj­piękniej­szych-naj­bar­dziej-na­tural­nych-najzdrow­szych-rzeczy-ja­kie-można-ku­pić
Tom Phipps Cytaty: Ok­ru­cieństwo jest bro­nią tchórzy, a ci którzy się go do­puszczają, wiedzą to równie dob­rze jak ci, którzy muszą je znosić. -Tom Clancy


ok­ru­cieństwo-jest bro­ą-tchórzy-a  którzy ę-go do­puszczają-wiedzą-to równie-dob­rze-jak -którzy-muszą- znosić