Tytus Liwiusz Cytaty

Tytus Liwiusz Cytaty: Hannibal u bram! -Tytus Liwiusz


Tytus Liwiusz Cytaty: Nie dotyka zawiść środka: do szczytów zwykle dąży. -Tytus Liwiusz


nie-dotyka-zawiść-środka-do-szczytów-zwykle-dąży
Tytus Liwiusz Cytaty: Niebezpieczeństwo w zwłoce. -Tytus Liwiusz


Tytus Liwiusz Cytaty: Powodzenie rodzi niedbalstwo. -Tytus Liwiusz


Tytus Liwiusz Cytaty: Związki przyjaźni powinny być nieśmiertelne, nieprzyjaźni - śmiertelne. -Tytus Liwiusz


związki-przyjaź-powinny-być-nieśmiertelne-nieprzyjaź-śmiertelne
Tytus Liwiusz Cytaty: Doświadczenie jest jedynym korektorem praw. -Tytus Liwiusz


doświadczenie-jest-jedynym-korektorem-praw
Tytus Liwiusz Cytaty: Lepszy jest pewny pokój niż spodziewane zwycięstwo. -Tytus Liwiusz


lepszy-jest-pewny-pokój-ż-spodziewane-zwycięstwo
Tytus Liwiusz Cytaty: Często i lekceważony wróg wydaje krwawą bitwę. -Tytus Liwiusz


często-i-lekceważony-wróg-wydaje-krwawą-bitwę
Tytus Liwiusz Cytaty: Obfitość budzi przesyt. -Tytus Liwiusz


Tytus Liwiusz Cytaty: Ta władza naprawdę jest silna, której posłuszni ludzie są weseli. -Tytus Liwiusz


ta-władza-naprawdę-jest-silna-której-posłuszni-ludzie-są-weseli
Tytus Liwiusz Cytaty: Trwoga przed nieprzyjacielem zewnętrznym jest najsilniejszą spójnią. -Tytus Liwiusz


trwoga-przed-nieprzyjacielem-zewnętrznym-jest-najsilniejszą-spójnią
Tytus Liwiusz Cytaty: Kto wzgardzi fałszywą sławą, prawdziwą mieć będzie. -Tytus Liwiusz


kto-wzgardzi-fałszywą-sławą-prawdziwą-mieć-będzie
Tytus Liwiusz Cytaty: Dzięki pieśni męstwo żyje długo i jest dalekie od grobu, cieszy się sławą u wielu pokoleń. -Tytus Liwiusz


dzięki-pieś-męstwo-żyje-długo-i-jest-dalekie-od-grobu-cieszy-ę-sławą-u-wielu-pokoleń
Tytus Liwiusz Cytaty: Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości. -Tytus Liwiusz


historia-to-świadek-dziejów-źródło-prawdy-życia-pamię-mistrzyni-życia-piastunka-przeszłoś-i-zwiastunka-przyszłoś
Tytus Liwiusz Cytaty: Lepiej późno niż wcale. -Tytus Liwiusz


Tytus Liwiusz Cytaty: W sprawach trudnych bardzo, gdy nadzieja nikła jest, cele najśmielsze, mają najwięcej szans. -Tytus Liwiusz


w-sprawach-trudnych-bardzo-gdy-nadzieja-nikła-jest-cele-najśmielsze-mają-najwięcej-szans
Tytus Liwiusz Cytaty: Słowa uczą, przykłady pociągają. -Tytus Liwiusz


słowa-uczą-przykłady-pociągają
Tytus Liwiusz Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać. -Tytus Liwiusz


im-większe-szczęście-tym-mniej-należy-mu-ufać