Umberto Eco Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Umberto Eco Cytaty: Czy jest pisarz, który pisałby tylko dla potomnych? Nie, nawet jeśli tak twierdzi; gdyż może jedynie wyobrażać sobie potomnych na podstawie tego, co wie o współczesnych. -Umberto Eco
czy-jest-pisarz-który-pisałby-tylko-dla-potomnych-nie-nawet-śli-tak-twierdzi-gdyż-może-jedynie-wyobrażać-sobie-potomnych-na-podstawie-tego-co
Umberto Eco Cytaty: Poszukiwanie praw wyjaśniających w zakresie faktów naturalnych przebiega w sposób kręty. -Umberto Eco
poszukiwanie-praw-wyjaśniających-w-zakresie-faktów-naturalnych-przebiega-w-sposób-kręty
Umberto Eco Cytaty: Tylko w ludziach małych nie widzimy nic nadzwyczajnego. -Umberto Eco
tylko-w-ludziach-łych-nie-widzimy-nic-nadzwyczajnego
Umberto Eco Cytaty: Zawsze lepiej, żeby ten, kto budzi w nas strach, bał się bardziej niż my. -Umberto Eco
zawsze-lepiej-żeby-ten-kto-budzi-w-nas-strach-bał-ę-bardziej-ż-my
Umberto Eco Cytaty: Kiedy natura niewieścia, z przyrodzenia jakże przewrotna, wznosi się do świętości, wówczas zdolna jest stać się najwznioślejszym nośnikiem łaski. -Umberto Eco
kiedy-natura-niewieścia-z-przyrodzenia-jakże-przewrotna-wznosi-ę-do-świętoś-wówczas-zdolna-jest-stać-ę-najwznioślejszym-nośnikiem-łaski
Umberto Eco Cytaty: Nie wszystkie prawdy są dla wszystkich uszu. -Umberto Eco
nie-wszystkie-prawdy-są-dla-wszystkich-uszu
Umberto Eco Cytaty: Gdyby wszystkie kawałki krzyża znajdujące się w różnych kościołach były prawdziwe, Pan Nasz nie byłby umęczony na dwóch krzyżowanych belkach, ale na całym lesie. -Umberto Eco
gdyby-wszystkie-kawałki-krzyża-znajdują-ę-w-różnych-kościołach-były-prawdziwe-pan-nasz-nie-byłby-umęczony-na-dwóch-krzyżowanych-belkach
Umberto Eco Cytaty: Czasem prostaczkowie lepiej pojmują sprawy niźli uczeni. -Umberto Eco
czasem-prostaczkowie-lepiej-pojmują-sprawy-źli-uczeni
Umberto Eco Cytaty: Badaj twarze, nie słuchaj tego, co mówią usta. -Umberto Eco
badaj-twarze-nie-słuchaj-tego-co-mówią-usta
Umberto Eco Cytaty: Hoy no salir en televisión es un signo de elegancia. -Umberto Eco
hoy-no-salir-televisión-es-un-signo-de-elegancia
Umberto Eco Cytaty: El mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee. -Umberto Eco
el-mundo-á-lleno-de-libros-preciosos-nadie-lee
Umberto Eco Cytaty: Los libros siempre hablan de otros libros y cada historia cuenta una historia que ya se ha contado. -Umberto Eco
los-libros-siempre-hablan-de-otros-libros-y-cada-historia-cuenta-una-historia-ya-se-ha-contado
Umberto Eco Cytaty: Miast mówić lub milczeć, winno się działać. -Umberto Eco
miast-mówić-lub-milczeć-winno-ę-działać
Umberto Eco Cytaty: Miast mówić lub mil­czeć, win­no się działać. -Umberto Eco
miast-mówić-lub-mil­czeć-win­no ę-działać
Umberto Eco Cytaty: Nic nie daje większej odwagi lękliwemu niż lęk bliźniego. -Umberto Eco
nic-nie-daje-większej-odwagi-lękliwemu-ż-lęk-bliźniego
Umberto Eco Cytaty: Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie. -Umberto Eco
nie-buduj-zamku-podejrzeń-na-jednym-słowie
Umberto Eco Cytaty: Nie wyśmiewaj zbytnio swoich bliźnich. Raczej lękaj się tych, których nie możesz pokochać. -Umberto Eco
nie-wyśmiewaj-zbytnio-swoich-bliźnich-raczej-lękaj-ę-tych-których-nie-możesz-pokochać
Umberto Eco Cytaty: Kiedy autor powiada, że pracował w porywie natchnienia, kłamie. -Umberto Eco
kiedy-autor-powiada-że-pracował-w-porywie-natchnienia-kłamie
Umberto Eco Cytaty: Pisarz nie powinien objaśniać swojego dzieła, po cóż bowiem pisałby powieść, która jest wszak maszyną do wytwarzania interpretacji. -Umberto Eco
pisarz-nie-powinien-objaśniać-swojego-dzieła-po-cóż-bowiem-pisałby-powieść-która-jest-wszak-maszyną-do-wytwarzania-interpretacji
Umberto Eco Cytaty: Sztuka jest ucieczką od wzruszeń. -Umberto Eco
sztuka-jest-ucieczką-od-wzruszeń
Umberto Eco Cytaty: Trzeba narzucić sobie ograniczenia, żeby puścić wodze fantazji. -Umberto Eco
trzeba-narzucić-sobie-ograniczenia-żeby-puść-wodze-fantazji
Umberto Eco Cytaty: W gruncie rzeczy podstawowe pytanie filozofii brzmi tak samo jak w powieści kryminalnej: kto zawinił? -Umberto Eco
w-gruncie-rzeczy-podstawowe-pytanie-filozofii-brzmi-tak-samo-jak-w-powieś-kryminalnej-kto-zawinił
Umberto Eco Cytaty: Najpierw trzeba nauczyć się korzystania z informacji, a następnie używania jej z umiarem. -Umberto Eco
najpierw-trzeba-nauczyć-ę-korzystania-z-informacji-a-następnie-używania-jej-z-umiarem
Umberto Eco Cytaty: Telewizja ogłupia ludzi kulturalnych i ukulturalnia ludzi, którzy prowadzą ogłupiający tryb życia. -Umberto Eco
telewizja-ogłupia-ludzi-kulturalnych-i-ukulturalnia-ludzi-którzy-prowadzą-ogłupiający-tryb-życia
Umberto Eco Cytaty: Jakże piękne byłoby życie bez miłości. Takie spokojne i ciche, i jakże nudne. -Umberto Eco
jakże-piękne-byłoby-życie-bez-miłoś-takie-spokojne-i-ciche-i-jakże-nudne
Umberto Eco Cytaty: Kto czyta książki, żyje podwójnie. -Umberto Eco
kto-czyta-książki-żyje-podwójnie
Umberto Eco Cytaty: Kiedy człowiek czyta książki z medycyny, wmówi sobie zawsze bóle, o których one mówią. -Umberto Eco
kiedy-człowiek-czyta-książki-z-medycyny-wmówi-sobie-zawsze-bó-o-których-one-mówią
Umberto Eco Cytaty: By istniało zwierciadło świata, świat musi mieć jakiś kształt. -Umberto Eco
by-istniało-zwierciadło-świata-świat-musi-mieć-jakiś-kształt
Umberto Eco Cytaty: Masowy zalew erotyzmu związanego z podglądactwem telewizyjnym jest oznaką zubożenia wyobraźni erotycznej. -Umberto Eco
masowy-zalew-erotyzmu-związanego-z-podglądactwem-telewizyjnym-jest-oznaką-zubożenia-wyobraź-erotycznej
Umberto Eco Cytaty: Nie ufaj odnowie rodzaju ludzkiego, kiedy mówią o niej kurie i dwory. -Umberto Eco
nie-ufaj-odnowie-rodzaju-ludzkiego-kiedy-mówią-o-niej-kurie-i-dwory
Umberto Eco Cytaty: Kiedy na­tura niewieścia, z przy­rodze­nia jakże przew­rotna, wzno­si się do świętości, wówczas zdol­na jest stać się naj­wznioślej­szym nośni­kiem łaski. -Umberto Eco
kiedy-na­tura-niewieścia-z przy­rodze­nia-jakże-przew­rotna-wzno­ ę-do świętoś-wówczas-zdol­na-jest stać ę-naj­wznioślej­szym
Umberto Eco Cytaty: Ma­lar­swto jest li­tera­turą dla ludu. Pic­tu­ra est laicorum. -Umberto Eco
ma­lar­swto-jest li­tera­turą-dla-ludu-pic­­ra-laicorum
Umberto Eco Cytaty: Śmierć jest spoczyn­kiem podróżne­go, jest kre­sem mo­zołu wszelkiego. Mors est quies viato­ris - fi­nis est om­nis laboris. -Umberto Eco
Śmierć-jest spoczyn­kiem-podróżne­go-jest kre­sem-mo­zołu-wszelkiego-mors-quies-viato­ris- fi­nis-om­nis-laboris
Umberto Eco Cytaty: Tyl­ko fi­lozof pot­ra­fi myśleć o śmier­ci ja­ko obo­wiązku, który na­leży wy­pełnić ochoczo i bez lęku, póki bo­wiem jes­teśmy, śmier­ci jeszcze nie ma, a kiedy przychodzi śmierć, nas już nie ma. -Umberto Eco
Umberto Eco Cytaty: Ogarnęła mnie miłość, która jest na­miętnością i kos­micznym pra­wem, al­bo­wiem ciężkość ciał jest miłością na­turalną. I przez ową na­miętność zos­tałem na­tural­nie uwiedziony. -Umberto Eco