Urszula Ledóchowska Cytaty

Urszula Ledóchowska Cytaty: U stóp krzyża otwierają się dla duszy nowe horyzonty miłości. -Urszula Ledóchowska


u-stóp-krzyża-otwierają-ę-dla-duszy-nowe-horyzonty-miłoś
Urszula Ledóchowska Cytaty: Bardziej boli nawet mała krzywda wyrządzona przez przyjaciela niż wielki cios zadany przez nieprzyjaciela. -Urszula Ledóchowska


bardziej-boli-nawet-ła-krzywda-wyrządzona-przez-przyjaciela-ż-wielki-cios-zadany-przez-nieprzyjaciela
Urszula Ledóchowska Cytaty: Chwile cierpienia więcej łączą serca aniżeli długie miesiące przeżyte razem w spokoju. -Urszula Ledóchowska


chwile-cierpienia-więcej-łączą-serca-aniżeli-długie-miesią-przeżyte-razem-w-spokoju
Urszula Ledóchowska Cytaty: Zły duch najbardziej boi się świętego wesela. -Urszula Ledóchowska


Urszula Ledóchowska Cytaty: Ile dusz bawi się wymyślaniem drobnych umartwień, przez co czują się jakby zwolnione od tamtych umartwień, jakie życie, praca ze sobą przynoszą. -Urszula Ledóchowska


ile-dusz-bawi-ę-wymyślaniem-drobnych-umartwień-przez-co-czują-ę-jakby-zwolnione-od-tamtych-umartwień-jakie-życie-praca-ze-sobą-przynoszą
Urszula Ledóchowska Cytaty: W pracy wewnętrznej wakacji nie ma. -Urszula Ledóchowska


Urszula Ledóchowska Cytaty: Jeżeli nie ma miłości bliźniego, to nawet ekstazy nic nie pomogą. -Urszula Ledóchowska


jeżeli-nie-miłoś-bliźniego-to-nawet-ekstazy-nic-nie-pomogą
Urszula Ledóchowska Cytaty: Nie myślmy, że katechizm to książka szkolna dobra dla prostaczków, dla nieuczonych. O nie; katechizm to podstawa życia według woli Kościoła Świętego, to najjaśniejsze - w praktycznej, do życia codziennego przystosowanej formie - streszczenie woli Chrystusa. -Urszula Ledóchowska


Urszula Ledóchowska Cytaty: Jedno


jedno-deo-gratias-w-cierpieniu-więcej-wartoś-ż-sto-gloria-patri-w-szczęściu
Urszula Ledóchowska Cytaty: Milczenie pokojem jest duszy. -Urszula Ledóchowska


Urszula Ledóchowska Cytaty: Czasem więcej dobrego może zrobić jeden serdeczny uśmiech, dobre życzliwe słowo, aniżeli bogaty dar pochmurnego dawcy. -Urszula Ledóchowska


czasem-więcej-dobrego-może-zrobić-jeden-serdeczny-uśmiech-dobre-życzliwe-słowo-aniżeli-bogaty-dar-pochmurnego-dawcy
Urszula Ledóchowska Cytaty: Najbezpieczniejsze ostatnie jest miejsce. -Urszula Ledóchowska


Urszula Ledóchowska Cytaty: Bóg zsyła krzyże, ale z nich wyprowadza chwałę dla siebie i dobro dla nas. -Urszula Ledóchowska


bóg-zsyła-krzyże-ale-z-nich-wyprowadza-chwałę-dla-siebie-i-dobro-dla-nas
Urszula Ledóchowska Cytaty: Można być nieludzkim, pod warunkiem, że jest się boskim. -Urszula Zybura


można-być-nieludzkim-pod-warunkiem-że-jest-ę-boskim
Urszula Ledóchowska Cytaty: Zawrzyjmy przyjaźń polsko - polską. -Urszula Zybura


Urszula Ledóchowska Cytaty: Ech, być wyssanym z palca Bożego... -Urszula Zybura


Urszula Ledóchowska Cytaty: Szczyt pecha - zginąć pod ruinami łuku triumfalnego. -Urszula Zybura


szczyt-pecha-zginąć-pod-ruinami-łuku-triumfalnego
Urszula Ledóchowska Cytaty: Pies powinien chodzić przede wszystkim na smyczy wierności. -Urszula Zybura


pies-powinien-chodzić-przede-wszystkim-na-smyczy-wiernoś