Vincent Van Gogh Cytaty

Vincent Van Gogh Cytaty: Miłość jest wieczna - mogą się zmieniać różne jej aspekty, lecz jej istota zawsze jest ta sama. -Vincent Van Gogh


miłość-jest-wieczna-mogą-ę-zmieniać-różne-jej-aspekty-lecz-jej-istota-zawsze-jest-sama
Vincent Van Gogh Cytaty: Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością. -Vincent Van Gogh


wierzę-że-im-bardziej-ę-kocha-tym-więcej-ę-czyni-gdyż-miłoś-która-nie-jest-niczym-więcej-ż-uczuciem-nie-mógłbym-nawet-nazwać-miłośą
Vincent Van Gogh Cytaty: Kiedy sięgniesz pamięcią wstecz, widzisz, jak wiele z naszego życia zmarnowaliśmy w samotności. Każdemu potrzebni są przyjaciele. -Vincent Van Gogh


kiedy-ęgniesz-pamięą-wstecz-widzisz-jak-wiele-z-naszego-życia-zmarnowaliśmy-w-samotnoś-każdemu-potrzebni-są-przyjaciele
Vincent Van Gogh Cytaty: Kto wierzy w światłość, ujrzy ją, ciemność istnieje tylko dla niewierzących. -Vincent Van Gogh


kto-wierzy-w-światłość-ujrzy-ją-ciemność-istnieje-tylko-dla-niewierzących
Vincent Van Gogh Cytaty: Jeśli ktoś staje się mistrzem w jakiejś dziedzinie, zyskuje na tym zrozumienie wielu innych rzeczy. -Vincent Van Gogh


jeśli-ktoś-staje-ę-mistrzem-w-jakiejś-dziedzinie-zyskuje-na-tym-zrozumienie-wielu-innych-rzeczy
Vincent Van Gogh Cytaty: Biada temu, kto zadowolony jest z siebie; taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu. -Vincent Van Gogh


biada-temu-kto-zadowolony-jest-z-siebie-taki-człowiek-nigdy-nie-nabędzie-rozumu
Vincent Van Gogh Cytaty: Rozum jest naszym przewodnikiem, często jednak pierwszy nas zdradza. -Vincent Van Gogh


rozum-jest-naszym-przewodnikiem-często-jednak-pierwszy-nas-zdradza
Vincent Van Gogh Cytaty: Tylko dla miłości nie ma przeszkód. -Vincent Van Gogh


Vincent Van Gogh Cytaty: Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie, zacznie żyć dla innych. -Vincent Van Gogh


szczęście-człowieka-na-ziemi-zaczyna-ę-dlań-wtedy-gdy-zapominając-o-sobie-zacznie-żyć-dla-innych
Vincent Van Gogh Cytaty: Módl się o to, abyś umiał się modlić. -Vincent Van Gogh


Vincent Van Gogh Cytaty: Nasze życie to wieczny rozbrat marzenia z rzeczywistością. -Vincent Van Gogh


nasze-życie-to-wieczny-rozbrat-marzenia-z-rzeczywistośą
Vincent Van Gogh Cytaty: Cuando siento una necesidad de religión, salgo de noche para pintar las estrellas. -Vincent van Gogh


cuando-siento-una-necesidad-de-religión-salgo-de-noche-para-pintar-las-estrellas
Vincent Van Gogh Cytaty: Każdemu człowiekowi Bóg wyznacza jego drogę. -Vincent Van Gogh


każdemu-człowiekowi-bóg-wyznacza-jego-drogę
Vincent Van Gogh Cytaty: No puedo cambiar el hecho de que mis cuadros no se vendan. Pero llegará un momento en el que la gente reconozca que tienen mucho más valor que las pinturas usadas en ellos. -Vincent van Gogh


no-puedo-cambiar-el-hecho-de-mis-cuadros-no-se-vendan-pero-llegará-un-momento-el-gente-reconozca-tienen-mucho-más-valor-las-pinturas-usadas
Vincent Van Gogh Cytaty: Księga Życia jest naj­ważniej­szą księgą, której nie można ot­worzyć ani zam­knąć wed­le włas­ne­go wy­boru. Chciałoby się wrócić na stronę, na której się kocha, ale stro­na, na której się umiera, jest już pod naszy­mi palcami. -Elina Vincent


Vincent Van Gogh Cytaty: Gdy wszystkie fizyczne i umysłowe zasoby są skoncentrowane na jednym zadaniu, zdolność do jego wypełnienia wzrasta wielokrotnie -Norman Vincent Peale


gdy-wszystkie-fizyczne-i-umysłowe-zasoby-są-skoncentrowane-na-jednym-zadaniu-zdolność-do-jego-wypełnienia-wzrasta-wielokrotnie
Vincent Van Gogh Cytaty: Dzieciństwo jest króles­twem, w którym nikt nie umiera. -Edna St. Vincent Millay


Vincent Van Gogh Cytaty: Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca. -Norman Vincent Peale


puste-kieszenie-nigdy-nie-powstrzymały-nikogo-przed-podjęciem-działania-mogą-to-zrobić-tylko-puste-głowy-i-puste-serca