Władysław Biegański Cytaty

Władysław Biegański Cytaty: Opinie tworzą nie najmądrzejsi, lecz najgadatliwsi. -Władysław Biegański


Władysław Biegański Cytaty: Kto nie jest w stanie utrzymać własnego proporca, ten nie może być chorążym całego pułku. -Władysław Biegański


kto-nie-jest-w-stanie-utrzymać-własnego-proporca-ten-nie-może-być-chorążym-całego-pułku
Władysław Biegański Cytaty: Człowiek, który lubi swój zawód, zawsze wybić się musi. Kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie, ten chleb może znajdzie, ale pustki w życiu tym sposobem nie wypełni. -Władysław Biegański


człowiek-który-lubi-swój-zawód-zawsze-wybić-ę-musi-kto-szuka-tylko-chleba-w-swoim-zawodzie-ten-chleb-może-znajdzie-ale-pustki-w-życiu-tym
Władysław Biegański Cytaty: Opi­nie tworzą nie najmądrzej­si, lecz najgadatliwsi. -Władysław Biegański


Władysław Biegański Cytaty: Pamiętajmy o tym, że medycyna urodziła się z niedoli, a rodzicami jej chrzestnymi były miłosierdzie i współczucie. Bez pierwiastka filantropijnego medycyna byłaby najpospolitszym, a może wstrętnym nawet rzemiosłem. -Władysław Biegański


Władysław Biegański Cytaty: Gdyby mnie kto dziś zapytał, jakie cnoty uważam za najważniejsze dla lekarza, odpowiedziałbym bez wahania: ludzkość, sumienność i stanowczość. -Władysław Biegański


gdyby-mnie-kto-dziś-zapytał-jakie-cnoty-uważam-za-najważniejsze-dla-lekarza-odpowiedziałbym-bez-wahania-ludzkość-sumienność-i-stanowczość
Władysław Biegański Cytaty: Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa. -Władysław Biegański


dobrego-lekarza-tak-jak-dobrego-żeglarza-poznasz-tylko-podczas-burzy-i-niebezpieczeństwa
Władysław Biegański Cytaty: Opinie tworzą nie najmądrzejsi lecz najgadatliwsi. -Władysław Biegański


opinie-tworzą-nie-najmądrzejsi-lecz-najgadatliwsi
Władysław Biegański Cytaty: Choroba jest to wielki strychulec, który niweluje nierówności społeczne. -Władysław Biegański


choroba-jest-to-wielki-strychulec-który-niweluje-nierównoś-społeczne
Władysław Biegański Cytaty: Opinie tworzą nie najmądrzejsi, lecz najgadatliwsi... -Władysław Biegański


Władysław Biegański Cytaty: Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca. -Władysław Biegański


kto-myśli-o-swych-uczuciach-ten-zabija-kto-myśli-o-przedmiotach-uczuć-ten-podsyca
Władysław Biegański Cytaty: Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie. -Władysław Biegański


jest-to-złota-zasada-w-życiu-wymagać-ło-od-świata-a-żo-od-siebie
Władysław Biegański Cytaty: Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca -Władysław Biegański


kto-myśli-o-swych-uczuciach-ten-zabija-kto-myśli-o-przedmiotach-uczuć-ten-podsyca
Władysław Biegański Cytaty: Niestety, w zimie najdłuższą porą dnia jest - noc. -Władysław Grzeszczyk


Władysław Biegański Cytaty: Łatwiej o sukces, niż o jego owoce. -Władysław Grzeszczyk


Władysław Biegański Cytaty: Podwójne zabezpieczenie sukcesu: dotrzymywanie kroku naszym słowom i słowa naszym krokom. -Władysław Grzeszczyk


podwójne-zabezpieczenie-sukcesu-dotrzymywanie-kroku-naszym-słowom-i-słowa-naszym-krokom
Władysław Biegański Cytaty: Równowaga fizyczna w naturze istnieje przez powszechność, duchowa - przez wyjątkowość. -Władysław Grzeszczyk


równowaga-fizyczna-w-naturze-istnieje-przez-powszechność-duchowa-przez-wyjątkowość
Władysław Biegański Cytaty: Rzeki zamarzają od brzegów, puszczają - od środka; zamarzają powoli, puszczają - nagle. -Władysław Grzeszczyk


rzeki-zamarzają-od-brzegów-puszczają-od-środka-zamarzają-powoli-puszczają-nagle