Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty

Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Najlepszych aktorów trzeba szukać poza sceną. -Władysław Walenty Fedorowicz


Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Rozum powinien być policmajstrem zmysłów i naturę trzyr na wodzy, jak dobry jeździec rumaka. -Władysław Walenty Fedorowicz


rozum-powinien-być-policmajstrem-zmysłów-i-naturę-trzyr-na-wodzy-jak-dobry-ździec-rumaka
Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Są ludzie, co mają takiego rodzaju rozum. Mówią bardzo rozumnie o jakiejś rzeczy, ale robią bardzo nierozumnie, że mówią o niej. -Władysław Walenty Fedorowicz


są-ludzie-co-mają-takiego-rodzaju-rozum-mówią-bardzo-rozumnie-o-jakiejś-rzeczy-ale-robią-bardzo-nierozumnie-że-mówią-o-niej
Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Tylko to, co człowiek bezinteresownie robi, ma wartość etyczną. -Władysław Walenty Fedorowicz


Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Nie ma nic zupełnie dobrego ani zupełnie złego, zawsze tylko lepsza lub gorsza miernota. -Władysław Walenty Fedorowicz


nie-nic-zupełnie-dobrego-ani-zupełnie-złego-zawsze-tylko-lepsza-lub-gorsza-miernota
Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Umysł nasz jest jak kolorowa latarnia, ukazuje nam rzeczy w świetle naszego usposobienia. -Władysław Walenty Fedorowicz


umysł-nasz-jest-jak-kolorowa-latarnia-ukazuje-nam-rzeczy-w-świetle-naszego-usposobienia
Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Dowcip musi być jak nabój prochu, w jednej chwili wystrzlić Arkuszowych dowcipów nie ma. -Władysław Walenty Fedorowicz


dowcip-musi-być-jak-nabój-prochu-w-jednej-chwili-wystrzlić-arkuszowych-dowcipów-nie
Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Miliony dusz powszednich nie utworzą w milionach lat tej idei, którą geniusz rzuci w jednej chwili zapału. -Władysław Walenty Fedorowicz


miliony-dusz-powszednich-nie-utworzą-w-milionach-lat-tej-idei-którą-geniusz-rzuci-w-jednej-chwili-zapału
Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Są ludzie, którzy fałszywie myślą, tak jak inni fałszywie śpiewają. -Władysław Walenty Fedorowicz


są-ludzie-którzy-fałszywie-myślą-tak-jak-inni-fałszywie-śpiewają
Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Bez majątku wiele do szczęścia brakuje, a z majtkiem jeszcze więcej do szczęścia przeszkadza. -Władysław Walenty Fedorowicz


bez-majątku-wiele-do-szczęścia-brakuje-a-z-majtkiem-jeszcze-więcej-do-szczęścia-przeszkadza
Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Bywają wady więcej warte jak niektóre cnoty. -Władysław Walenty Fedorowicz


Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Uwikłanie w fi­lozo­fię an­ty­cypu­je jej przestrzeń. -Walenty


uwikłanie-w fi­lozo­fię-an­ty­cypu­-jej-przestrzeń
Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Ty­le jes­teśmy war­ci, ile ma­my długu. -Walenty


ty­-jes­teśmy-war­-ile-­my-długu
Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Im więcej dra­matu, tym większa scena. -Walenty


im więcej-dra­matu-tym-większa-scena
Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Na przyszłość za ple­cami, nie ma­my wpływu  -Walenty


na przyszłość-za ple­cami-nie ­my-wpływu 
Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Dialog kul­tu­rowy tworzy poprzeczki. -Walenty


dialog-kul­­rowy-tworzy-poprzeczki
Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Z pun­ktu widze­nia Wszechświata człowiek jest ty­le sa­mo wart co pchła. -Walenty


z pun­ktu-widze­nia-wszechświata-człowiek-jest ty­-­mo-wart-co pchła
Władysław Walenty Fedorowicz Cytaty: Gra­nice dają pew­ność istnienia. -Walenty


gra­nice-dają-pew­ność-istnienia