Wacław Potocki Cytaty

Wacław Potocki Cytaty: Dob­ra od­wa­ga, ale żeby była mądra. -Wacław Potocki


dob­ra-od­wa­ga-ale-żeby-była-mądra
Wacław Potocki Cytaty: Cnota wiarę, a wiara dobrą cnotę rodzi. -Wacław Potocki


cnota-wiarę-a-wiara-dobrą-cnotę-rodzi
Wacław Potocki Cytaty: Wszystkim droga otwarta i gościniec bity, nie wszyscy mają jedne sławy apetyty. Próżno pieką piecucha leniwe zgagi, próżny sławy apetyt, kiedy bez odwagi. -Wacław Potocki


wszystkim-droga-otwarta-i-gościniec-bity-nie-wszyscy-mają-jedne-sławy-apetyty-próżno-pieką-piecucha-leniwe-zgagi-próżny-sławy-apetyt-kiedy
Wacław Potocki Cytaty: Łacno z grzechu powstanie, kto nie ma nałogu, a kto ma, niech wylezie z niego po ożogu. -Wacław Potocki


Łacno-z-grzechu-powstanie-kto-nie-nałogu-a-kto-niech-wylezie-z-niego-po-ożogu
Wacław Potocki Cytaty: W afekcie większa moc niż we wstydzie. -Wacław Potocki


Wacław Potocki Cytaty: Bo jak pióro białe u czarnego kruka, tak w pysznym a bogatym rzadka rzecz - nauka. -Wacław Potocki


bo-jak-pióro-białe-u-czarnego-kruka-tak-w-pysznym-a-bogatym-rzadka-rzecz-nauka
Wacław Potocki Cytaty: Rozum mistrzem wszechrzeczy, czas mistrzem rozumu. -Wacław Potocki


rozum-mistrzem-wszechrzeczy-czas-mistrzem-rozumu
Wacław Potocki Cytaty: Szczęśliwy człek, co go cudze szkody uczą rozumu. -Wacław Potocki


szczęśliwy-człek-co-go-cudze-szkody-uczą-rozumu
Wacław Potocki Cytaty: Każdy rzeczy pot­rzeb­ne do zba­wienia poj­mie, nie trze­ba mu tłumacza, nie trze­ba rękojmie. -Wacław Potocki


każdy-rzeczy-pot­rzeb­ne-do zba­wienia-poj­mie-nie trze­ba-mu tłumacza-nie trze­ba-rękojmie
Wacław Potocki Cytaty: Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki


dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Wacław Potocki Cytaty: Miłość rodzi miłość. -Wacław Potocki


Wacław Potocki Cytaty: Każdy swe­go szczęścia jest kowalem. -Wacław Potocki


każdy-swe­go-szczęścia-jest kowalem
Wacław Potocki Cytaty: Serce kobiety doznaje w życiu więcej zawodów niźli jej nerwy. Ale te ostatnie bywają dla niej bardziej nieukojone. -Wacław Berent


serce-kobiety-doznaje-w-życiu-więcej-zawodów-źli-jej-nerwy-ale-te-ostatnie-bywają-dla-niej-bardziej-nieukojone
Wacław Potocki Cytaty: Z wszystkiego, czym kobieta obdarza, tęsknota jest jedynym czystym jej darem. -Wacław Berent


z-wszystkiego-czym-kobieta-obdarza-tęsknota-jest-jedynym-czystym-jej-darem
Wacław Potocki Cytaty: Kobieta ma wprawdzie duszę, jak nam kościół wierzyć każe, lecz duszę swego stada, moralność atmosfery, jaka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli. -Wacław Berent


kobieta-wprawdzie-duszę-jak-nam-kośół-wierzyć-każe-lecz-duszę-swego-stada-moralność-atmosfery-jaka-ją-otacza-a-zmysły-swych-wielbicieli
Wacław Potocki Cytaty: Kto się kochał sto razy, ten nie zna miłości. -Wacław Szymanowski


Wacław Potocki Cytaty: Giną dobre prawdy z braku dobrej obrony. -Wacław Berent


giną-dobre-prawdy-z-braku-dobrej-obrony
Wacław Potocki Cytaty: Gdzie ducha skąpo, tam dufności wiele.... -Wacław Berent