Walter Moers Cytaty

Walter Moers Cytaty: Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych?  -Walter Moers


czy-to nie ab­surdal­ne-że wspom­nienia-o dob­rych-cza­sach-o wiele-częściej-dop­ro­wadzają-do łez-ż-wspom­nienia-o tych-złych 
Walter Moers Cytaty: Czy­tanie jest in­te­ligen­tną me­todą oszczędze­nia so­bie sa­modziel­ne­go myślenia. -Walter Moers


czy­tanie-jest in­te­ligen­tną-me­todą-oszczędze­nia-so­bie-­modziel­ne­go-myślenia
Walter Moers Cytaty: Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane. -Walter Moers


od gwiazd-pochodzi­my-i ku gwiaz­dom-zmie­rza­my-Życie jest ­dynie-podróżą-w nieznane
Walter Moers Cytaty: Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. -Walter Moers


pi­sanie-jest ­pe­racką-próbą-wy­dar­cia-z ­­noś-od­ro­biny-god­noś-i trochę-pieniędzy
Walter Moers Cytaty: Każdy człowiek to odrębny świat, jedynym mostem, po którym można się do niego dostać, jest miłość. -Walter Goes


każdy-człowiek-to-odrębny-świat-jedynym-mostem-po-którym-można-ę-do-niego-dostać-jest-miłość
Walter Moers Cytaty: Miłość może żywić się najmniejszą odrobiną nadziei, ale zupełnie bez niej istnieć nie zdoła. -Walter Scott


miłość-może-żywić-ę-najmniejszą-odrobiną-nadziei-ale-zupełnie-bez-niej-istnieć-nie-zdoła
Walter Moers Cytaty: Czyn jako cnota sam w sobie mieści nagrodę. -Walter Scott


czyn-jako-cnota-sam-w-sobie-mieś-nagrodę
Walter Moers Cytaty: Nie ma lepszego lekarstwa na nazbyt wygórowane pojęcie o drugich, jak równoczesne, dobre wyobrażenie o sobie samym. -Walter Scott


nie-lepszego-lekarstwa-na-nazbyt-wygórowane-pojęcie-o-drugich-jak-równoczesne-dobre-wyobrażenie-o-sobie-samym
Walter Moers Cytaty: Chcąc mieć powodzenie w wyścigu życiowym, należy dźwigać jak najmniej ciężaru. -Walter Scott


chcąc-mieć-powodzenie-w-wyścigu-życiowym-należy-dźwigać-jak-najmniej-ężaru
Walter Moers Cytaty: Kto bagatelizuje zło, ten jest mu poddany. -Walter Nigg


kto-bagatelizuje-zło-ten-jest-mu-poddany
Walter Moers Cytaty: W milczeniu leży siła i milczenie jest językiem przyszłego świata. -Walter Nigg


w-milczeniu-ży-ła-i-milczenie-jest-językiem-przyszłego-świata
Walter Moers Cytaty: Uprawiać fizykę, znaczy podglądać Boga przy akcie stworzenia. -Walter Nernst


uprawiać-fizykę-znaczy-podglądać-boga-przy-akcie-stworzenia
Walter Moers Cytaty: Zajmować się biologią oznacza podglądać Boga przy akcie stworzenia. -Walter Nernst


zajmować-ę-biologią-oznacza-podglądać-boga-przy-akcie-stworzenia
Walter Moers Cytaty: Gdyby ścieżka wdzięczności i honoru zawsze była gładka i łatwa, mała byłaby zasługa tego, który się jej trzyma. -Walter Scott


gdyby-ścieżka-wdzięcznoś-i-honoru-zawsze-była-gładka-i-łatwa-ła-byłaby-zasługa-tego-który-ę-jej-trzyma
Walter Moers Cytaty: Gramatyka jest to szkodliwy zabobon. -Walter Scott


gramatyka-jest-to-szkodliwy-zabobon
Walter Moers Cytaty: Prawdziwy przyjaciel to ten, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi. -Walter Winchell


prawdziwy-przyjaciel-to-ten-kto-przychodzi-gdy-cały-świat-odchodzi
Walter Moers Cytaty: Zemsta koi serce nie bardziej niż słona woda pragnienie. -Walter Weckler


zemsta-koi-serce-nie-bardziej-ż-słona-woda-pragnienie
Walter Moers Cytaty: Miłość i cierpienie wzajemnie się nie wykluczają, raczej uzupełniają się. -Walter Trobisch


miłość-i-cierpienie-wzajemnie-ę-nie-wykluczają-raczej-uzupełniają-ę